Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Löytyi 47 kurssia
/

Thaikielen kirjoittaminen, jatkokurssi, verkko-opetus

Paikka: Verkko-opetus
Kurssimaksu: 114,00€
Opettaja: Supaporn Lappalainen (Opettaja esittely)

Opi thai-kielen kirjoittamista ja lukemista. Kurssilla luet lyhyitä tekstejä ja opit kirjoittamaan itsenäisesti lyhyitä lauseita. Sanelutehtävien avulla kiinnitetään huomio ääntämiseen, jonka osaaminen on edellytys sanojen oikein kirjoitukseen. Opetuksessa käytetään thaimaalaisia aakkosia. Esitietovaatimuksena thaimaalaisten aakkosten osaaminen. On suositeltavaa, että opiskelija osaa jo jonkin verran thaikieltä suullisesti.

Tämä kurssi on verkkokurssi ja etäopetusalustana on Google Meet. Saat linkin etäopetusalustalle ennen kurssin alkua.

Thaikielen kirjoittaminen on teemakurssi. Teemakursseilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi).

Opetuskieli suomi, thai ja englanti

Tutustu opettajaan: Supaporn Lappalainen

Kevätlukukausi
25.01.2024 - 25.04.2024
To 17:00-18:30
/

Italian alkeet, uno due tre

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 80,00€
Opettaja: Rita Ahonen

Lähtötaso 0

Tällä kurssilla opit arjessa tarvittavaa italiaa ja ääntämisen ja kieliopin perusteet sekä tärkeintä sanastoa, mm. tervehdykset, kuukaudet ja muut kalenterisanat, numerot, värit ja kehonosat. 

Kurssin aiheita: perhe, ruoka, sää, matkustaminen..

Harjoitamme kuuntelua sanelutehtävien avulla. Luemme, kirjoitamme ja puhumme opettajan monistemateriaalin avulla.  

Kevätlukukausi
26.03.2024 - 30.04.2024
Ti 16:00-17:30
/

Suomi A1 alkeiden jatko – Finnish A1 Beginners course 2

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 122,00€
Opettaja: Maarit Halme

Lähtötaso A1.1. tavoitetaso A1.3

Jatka suomen kielen opiskelua alkeiskurssin jälkeen! Kurssilla harjoittelet erilaisia kielenkäyttötilanteita ja puhut, kuuntelet, kirjoitat ja luet suomea.Opit kertomaan esimerkiksi mitä teet viikonloppuna, missä ja miten asut, mitä ruokaa syöt ja mihin matkustat lomalla. 

Aihepiirit: asuminen, matkustaminen ja kulkuvälineet, ruoka ja juoma, juhlat, työ ja ammatit

Kielioppi: paikallissijat - missä, mistä ja mihin?, t-monikko, imperatiivi (Tule! Istu!), eri sanatyyppejä (nainen, puhelin, huone) ja partitiivi (3 huonetta), lisää k-p-t-vaihtelua

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

kurssikuvaus englanniksi: 

Start level A1.1 target level A1.3

Continue Finnish classes in Kalliola Adult education Centre! On this course you will practice different communication situations and you will speak, listen, write and read Finnish. You will learn to tell for example, what you are going to do next weekend, where do you live, what do you eat and where do you travel to on your vacation. 

Topics: living, traveling and transport, food and drink, public holidays, working life and professions

Important grammar: Local cases – where, where from and where to, T-plural, imperative (Tule! Istu!), different noun types (nainen, puhelin, huone), partitive (3 huonetta)

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

Kevätlukukausi
18.04.2024 - 17.06.2024
Ma 19:25-20:55
To 19:25-20:55
Ti 19:25-20:55
/

Suomi A1 alkeet – Finnish A1 Beginners course

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 122,00€
Opettaja: Maarit Halme

Lähtötaso 0 tavoitetaso A1.1.  

Aloita suomen kielen opiskelu Kalliolan kansalaisopistossa! Kurssilla puhut, kirjoitat, luet ja kuuntelet suomea yhdessä opettajan ja ryhmän kanssa. Kurssin jälkeen osaat esittäytyä, kertoa itsestä, perheestä ja arkipäivästä. Opettaja auttaa sinua, että uskallat käyttää kieltä myös luokan ulkopuolella. Kurssilla sinun täytyy osata latinalaiset kirjaimet.

Kielioppi: Minulla on -lause (omistuslause), verbityypit 1–5 ja niiden taipuminen (minä laulan, sinä laulat, hän laulaa…)

Aihepiirit: Tutustuminen ja tervehdykset, maat, kansalaisuudet ja kielet, sää ja vuodenajat, perhe, tavallinen arkipäivä

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

kurssikuvaus englanniksi: 

Start level 0 target level A1.1

Start learning Finnish in Kalliola Adult Education Center! On this course you will speak, listen, write and and read Finnish together with the group and the teacher. After the course you will know how to present yourself, tell about your family and your ordinary day. The teacher will encourage you to use Finnish also outside the classroom. Note! You must master Latin alphabet.

Topics: Introducing oneself and greetings, countries, nationalities and languages, weather and seasons, family, ordinary day

Important grammar: Minulla on (I have) sentence, verb types 1–5 and conjugation of the verbs (minä laulan, sinä laulat, hän laulaa…)

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

Kevätlukukausi
18.04.2024 - 28.05.2024
Ti 17:00-19:20
To 17:00-19:20
Ma 17:00-19:20
/

Albanian Language and Culture 1, hybrid teaching

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Anisa Sota (Opettaja esittely)

Kurssikuvaus englanniksi: 

Would you like to start speaking one of the oldest languages in the Balkans? Would you like to learn Albanian? Would you like to know more about its culture and traditions? Then welcome to the Albanian Language and Culture course! Here are two facts about it: In the family of Indo-European languages it is a branch of its own. Its alphabet has 36 six letters, two of which are diacritical letters (ë and ç). 

In this course you will get to know and learn the basics of the spoken Albanian language. As the goal of this course is to expand the vocabulary, we will focus on concrete examples using the colloquial and most useful vocabulary in everyday life. Cultural and traditional aspects will be thoroughly integrated throughout the course in order to help you gain a holistic and comprehensive understanding of the language use. 

This course will take place in a hybrid mode, so you can opt to join online or in person. It is intended to be implemented in a laid-back manner, where the main aims revolve around communication and cultural awareness. Key themes involve: introducing ourselves and getting to know others, greetings and courtesy words, talking about our family, describing physical appearance and personality, Albanian hospitality, a day as a customer in Albanian markets, food and culinary, occupations.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

Tutustu opettajaan: Anisa Sota

Kevätlukukausi
25.01.2024 - 25.04.2024
To 18:00-19:30
/

Venäjä V

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Taso A2.1.

Jatkokurssi noin viisi vuotta opistossa opiskelleille. Etenemme rauhallisesti ja iloisesti. Syvennämme venäjän kielen taitoja monipuolisesti. Harjoittelemme paljon lukemista, puhumista ja kuullun ymmärtämistä, laajennamme sanavarastoa sekä tutustumme maan tapoihin.  Oppikirja: Alestalo - Malmberg: Kafe Piter 2, kpl 12–. 

Aihepiirit: ravinto, terveelliset elämäntavat, sää, luonto, luonnonsuojelu. 

Rakenteet: possessiivipronominit, tarkoituksen ilmaiseminen, kieltopronominit ja -adverbit, liikeverbit.

Kurssin päätyttyä osaat keskustella mm. säästä, luonnosta, terveellisistä elämäntavoista ja ruokavaliosta, ilmaista tarkoitusta, käyttää possessiivipronomineja eri sijoissa sekä kieltopronomineja ja -adverbeja.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella. 

Tutustu opettajaan: Dmitry Guzenko

Kevätlukukausi
18.01.2024 - 18.04.2024
To 17:00-18:30
/

Tanskan keskustelu Hyggesnak online B1, verkko-opetus

Paikka: Verkko-opetus
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Johanna Toivonen (Opettaja esittely)

Tule juttelemaan tanskaksi mukavassa ilmapiirissä! Luemme, leikimme, pelaamme ja keskustelemme kaikesta taivaan ja maan välillä. Kurssi on sinulle, joka jo osaat jonkin verran tanskaa, mutta tahdot parantaa suullisia taitojasi ja tutustua Tanskaan ja tanskalaisiin entistäkin paremmin.

Kurssin sisältö:

Lähdemme liikkeelle erilaisista teksteistä (esim. runoista, novelleista, laulunsanoista, lehtiartikkeleista), elokuvista, tv-sarjoista ja podcasteista ja keskustelemme niistä rennossa ilmapiirissä. Keskustelemme myös tavoista ja tottumuksista ja opettelemme tuntemaan Tanskan kulttuuri- ja yhteiskuntaoloja paremmin. Opetukseen sisältyy tietokilpailuja, esitelmiä, erilaisia pelejä ja seuraleikkejä.

Tavoite:

Kurssin jälkeen
- olet saanut vahvistettua suullista ilmaisua

- olet oppinut tuntemaan paremmin Tanskan kulttuuri- ja yhteiskuntaoloja

Kurssikuvaus tanskaksi:
(B1) Kom og tal dansk i en hyggelig atmosfære! Vi skal læse, lege, spille og diskutere alt mellem himmel og jord. Kurset er for dig, der allerede kan tale lidt dansk, men gerne vil forbedre dine mundtlige danskfærdigheder og forstå Danmark og danskerne endnu bedre.

Indhold: Vi tager udgangspunkt i forskellige tekster (bl.a. digte, noveller, sangtekster, avisartikler) samt film, tv-serier og podcasts og diskuterer dem i afslappet atmosfære. Vi taler også om skikke og omgangsformer og lærer de danske kultur- og samfundsforhold bedre at kende. I undervisningen indgår quizzer, fremlæggelser, forskellige spil og selskabslege. 

Mål:

Efter kurset har deltagerne
- fået styrket deres mundtlige kompetencer

- lært de danske kultur- og samfundsforhold bedre at kende

Tämä kurssi toteutetaan verkko-opetuksena. Verkko-opetus on opettajajohtoista reaaliaikaista opetusta. Saat osallistumisohjeet ja linkin sähköpostiisi ennen kurssin alkua.

Tämä kurssi kuuluu keskustelukursseihin ja siinä keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, yleensä ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat itse myös vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta ja sujuvuutta. Tunneilla tuetaan ääntämistä, sanavaraston kehittymistä ja toimimista erilaisissa kielenkäyttötilanteista, kuten vaikka mielipiteen ilmaisemisessa.

Tutustu opettajaan:  Johanna Toivonen

Kevätlukukausi
22.01.2024 - 22.04.2024
Ma 18:45-20:15
/

Swahili alkeiden jatko, hybridiopetus (1,5 op)

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä (Opettaja esittely)

A1.2

Kurssi sopii kaikille noin puoli vuotta opistotasolla swahilia opiskelleille. Kurssilla jatketaan tutustumista swahilin kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa itsestään ja läheisistään lyhyesti sekä asioida pienimuotoisesti torilla, kaupassa ja ravintolassa. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja osaa taivuttaa verbejä imperfektissä ja futuurissa sekä tunnistaa eri substantiiviluokkien taivutuksia. Karibuni kujifunza Kiswahili! – Tervetuloa opiskelemaan swahilia! Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 4–6
Aihepiirit: itsestä ja perheestä kertominen, ostoksilla käyminen, kellonajat, lukusanat ja päivämäärät
Rakenteet: substantiiviluokat 5–10, futuuri, imperfekti, käskymuoto, possessiivipronominit, adjektiivien taivutus

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetukseen vai etäopetukseen. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi on opintopisteytetty ja tältä kurssilta on niin halutessaan mahdollista saada virallinen suoritusmerkintä Oma Opintopolku-palveluun. Virallisen suoritusmerkinnän saamisesta kerrotaan tarkemmin kurssin ensimmäisellä kerralla.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan:  Anna-Riitta Niemelä

Kevätlukukausi
24.01.2024 - 17.04.2024
Ke 18:40-20:10
/

Swahili III, verkko-opetus

Paikka: Verkko-opetus
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä (Opettaja esittely)

Taso A2.1

Tervetuloa opiskelemaan swahilia! Karibuni kujifunza Kiswahili! Oletko opiskellut noin 2–3 vuoden ajan opistossa swahilia tai hankkinut osaamisesi muutoin? Tämä kurssi on sinulle. Jatkamme tutustumista swahilin kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoittelemme kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Kurssilla luemme eri tyylilajin tekstejä sekä teemme kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia, jotta sanavarasto laajenee ja kommunikaatiotaidot paranevat. Aineistona opettajan omat materiaalit sekä Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirjan loppuosan kielioppiosiot.

Aihepiirit: asuminen, Suomesta kertominen, sadut 

Rakenteet: oleminen ja omistaminen, konditionaali, pluskvamperfekti, substantiiviluokkien ja aikamuotojen kertausta

Tämä kurssi toteutetaan verkko-opetuksena Zoomilla. Verkko-opetus on opettajajohtoista reaaliaikaista opetusta. Saat osallistumisohjeet ja linkin sähköpostiisi ennen kurssin alkua. Muistathan antaa sähköpostiosoitteen ilmoittautuessasi. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan:  Anna-Riitta Niemelä

Kevätlukukausi
24.01.2024 - 17.04.2024
Ke 16:45-18:15