Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Löytyi 54 kurssia
/

Englannin pikakertaus verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 55,00€
Opettaja: Asta Kantola

Taso: A1-A2

Tämä on kurssi sinulle, joka tuntee, että englannin kielen rakenteiden käyttö kaipaa hieman hienosäätöä. Kurssilla opitaan aikamuotojen käyttö, prepositiot, artikkelin käyttö, passiivi ja konditionaali. Kurssi sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia. Kielioppiharjoitusten lomassa myös sanavarasto kohenee.

Kurssi toteutetaan etänä. Saat opettajaltasi lisätietoa ennen kurssin alkua.

Kevätlukukausi
20.04.2021 - 18.05.2021
Ti 17:00-18:30
/

Espanja II ja III kevätekstra verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 25,00€
Opettaja: Jorge Alvarez

Taso A2. Sopii opiskelijoille, jotka ovat jo opiskelleet perusperfektiaikamuodon, aloitamme myös futuuri ja gerundi muodot. Kertaamme aikaisemmin opittua. Jatkamme säännöllisiä ja epäsäännöllisiä perfektiaikamuotoja sekä adjektiivien vertailumuodoilla. Paljon kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Oppikirja: ¡Fantástico! 2, Kaasinen – Laine – Saló i Nevado,: kpl 9–12

Aihepiirit: arkipäivän tilanteita, kaupoissa asiointi, matkailu ja lentokentällä tilanteita

Rakenteet: Säännöllinen ja epäsäännöllinen perfekti, säännöllinen ja epäsäännöllinen futuuri, adjektiivin vertailumuodot, datiiviverbejä ja erilaisia pronomineja.

Kevätlukukausi
14.04.2021 - 28.04.2021
Ke 17:00-18:30
/

Portugali II, jatko. Kevätekstra – Verkkokurssi

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 60,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Kurssi on jatkoa kevätlukukauden Portugali II-kurssille, mutta uudetkin oppilaat ovat tervetulleita ryhmään. Jatkamme kirjan Descobertas 1 loppuun, eli käsittelemme kappaleet 9 ja 10. Keskeisimpänä kielioppiasiana tutustutaan menneen ajan muodoista yksinkertaiseen perfektiin.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoomin välityksellä. Saat tarkemmat ohjeet sähköpostitse opettajalta ennen kurssin alkua.

Materiaali: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 9-10

Kevätlukukausi
14.04.2021 - 26.05.2021
Ke 17:00-18:30
/

Italia, Matkailuitaliaa verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 55,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A1.2-A2.2.
Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 1–3 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Perehdytään arkipäivän kieleen ja matkailussa tarvittaviin sanontoihin harjoittelemalla erilaisia keskustelutilanteita: miten asioit mm. hotellissa, ravintolassa, kahvilassa, juna-asemilla, lääkärissä, apteekissa. Kurssin pohjana ovat opettajan monisteet.

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syysloma
27.04.2021 - 18.05.2021
Ti 17:00-18:30
To 17:00-18:30
/

Espanjaa ekstroverteille – espanjan tehoalkeet verkkokurssina

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 55,00€
Opettaja: Sami Salonen, VTM, aineenopettaja

Kurssilla opitaan espanjankielen perusteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee substantiivien suvun, adjektiiveja, sanastoa ja määräisten verbien taivutuksen sekä tärkeimpien epämääräisten verbien taivutuksen sekä lukusanat 0-100 ja kellonajat. Kurssi ei vaadi aiempaa espanjan osaamista.Reippaasti ja järjestelmällisesti etenevän kurssimme paino on käyttökielessä kohti kesää mentäessä.

Kurssilla käytetään Ventana 1 -oppikirjaa. Kirjailijat: Anna Ahlava, Eeva Hämäläinen ja Belén Rambla Lop.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Saat tarkemmat tiedot kurssin toteutuksesta sähköpostissa ennen kurssin alkua.

Kevätlukukausi
22.04.2021 - 17.06.2021
To 18:15-19:45
/

Espanja, keskustelu kevätjatko etänä

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 45,00€
Opettaja: Leonardo Sevilla

Taso B1.
Recuerda y amplia tu conocimiento de la lengua española con un maestro hispanohablante que motiva a los estudiantes. El ambiente del grupo es relajado y alegre en nuestras conversaciones fáciles e interesantes sobre la vida diaria, los viajes y las aficiones.

Kevätlukukausi
29.04.2021 - 27.05.2021
To 17:00-18:30
/

Nojatuolimatka Tšekkiin verkossa – Kieltä ja kulttuuria unohtamatta

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä, HuK

Lähde mukaan Euroopan sydämeksi itseään kutsuvaan Tšekkiin - ilman testejä ja rajamuodollisuuksia. Yhdeksän kurssikertaa on jaettu seuraaviin teemoihin: Rooman keisarikunnasta EU:hun - Tšekin historia pikakelauksena, Kultainen Praha - kaupunkien äiti, Kylpyläkulttuuria Pietari Suurelle ja  Mannerheimille, Tuhansien linnojen maa, Olut - Tšekkien äidinmaito, Muutakin kuin olutta - viiniä 1300-luvulta tähän päivään, Sianlihaa ja knöödeleitä - tšekkiläinen ruokakulttuuri, Sotamies Švejkistä mustaan teatteriin - katsaus tšekkiläiseen kulttuuriin, Emil Zatopekista Jaromír Jagriin - urheillaan tšekkien kanssa. Mukaasi saat teemaan liittyvää sanastoa ja fraaseja, joita voit hyödyntää oikeilla matkoillasi. Opettajan omat materiaalit.

Aihepiirit: Teemoihin liittyvää sanastoa ja fraaseja

Kevätlukukausi
21.04.2021 - 16.06.2021
Ke 18:00-20:00
/

Suomi, Beginners’ Finnish Online 1. Verkkokurssi.

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso / Starting level: 0

Tavoitetaso / Target level: A1.2-A1.3

Starting level 0, but students must be able to read and write Latin alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish, English is used if needed to explain the grammar.
Textbook: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, ch 1–5.

Topics: greetings, days of the week, numbers, countries, nationalities, languages, weather, seasons, times of the day, months, family, looks
Grammar: vowel harmony, conjugation of verbs, negative sentence, change of consonants k, p, t, interrogatives, -ko/-kö-questions, genitive, someone has something-sentence, partitive. 

N.B: The course will be held online on the Zoom platform.

Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Tutustutaan kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. 

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, kpl 1-5.

Aihepiirit: tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö
Rakenteet: vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi.

HUOM!  Kurssi toteutetaan verkossa Zoom-alustalla.

Kevätlukukausi
20.04.2021 - 22.06.2021
Ti 15:30-17:00
To 15:30-17:00
/

Saksa, Konversation, kevätekstra verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 60,00€
Opettaja: Claire Scheunemann, FM

Taso B1–B2

Möchten Sie mal wieder Deutsch sprechen und Ihren Wortschatz verbessern? Hier haben Sie die Möglichkeit dazu. Auf der Grundlage von Zeitungsartikeln, kurzen Videoclips und Musik unterhalten wir uns über alles Mögliche, z.B.  Aktuelles aus Gesellschaft und Politik,  Kultur, Reiseziele in deutschsprachigen Ländern, Sport und vieles mehr.  Auch kurze Grammatikübungen sind möglich, wenn gewünscht.

Kevätlukukausi
26.04.2021 - 10.05.2021
Ma 17:00-18:30