Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Löytyi 53 kurssia
/

Swahili, edistyneet

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä (Opettaja esittely)

Taso A2.2-B1.1
Kurssi sopii kaikille kielen perusteet jo osaaville. Jatketaan peruskielitaidon syventämistä sekä kerrataan ja aktivoidaan monipuolisten harjoitusten avulla aiemmin opittua. Luetaan tekstejä opiskelijoiden ja opettajan valitsemista aihepiireistä sekä tehdään runsaasti niihin liittyviä kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Seurataan ajankohtaisia swahilinkielisen maailman uutisaiheita, syvennetään maa- ja kulttuuritietoutta ja tehdään pieniä esitelmiä omavalintaisista aiheista. Tavoitteena on kehittää jo saavutettua kielitaitoa ja syventää kieliopin perusrakenteiden  osaamista. Aineistona opettajan omat materiaalit. 
Aihepiirit: kaunokirjallisuus, sähköpostin ja kirjeen kirjoittaminen, ajankohtaiset sanomalehtitekstit, uutiset, blogitekstit 
Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. substantiiviluokat, lokatiiviluokat, verbien eri aikamuodot, verbien kielteiset muodot

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10
/

Tanska, alkeiden jatko verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Johanna Toivonen

Taso A1.2
Lähtötaso A1.1. Kurssilla jatkamme tutustumista tanskan kieleen ja tanskalaiseen kulttuuriin, jotta osallistujat voivat paremmin kommunikoida tanskalaisten kanssa – ja ennen kaikkea ymmärtää puhuttua tanskaa. Kurssilla luemme tanskankielisiä tekstejä ja keskitymme sanastoon, joka poikkeaa ruotsista. Kuuntelemme autenttista puhetta ja harjoittelemme ääntämistä sekä numeroita. Osallistujilta edellytetään ruotsin kielen taitoa. Oppikirja: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak! 

På dette kursus får deltagerne kendskab til dansk sprog og kultur, så de bedre kan kommunikere med danskere – og især forstå talt dansk. På kurset læser vi danske tekster og fokuserer på ord, som afviger fra svensk. Vi lytter til autentisk tale og øver dansk udtale samt de danske cifre. Deltagerne skal kunne svensk. Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak!

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ma 18:15-19:45
/

Smørrebrødejä etänä – på dansk!

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 20,00€
Opettaja: Johanna Toivonen, FM

Tervetuloa tekemään smørrebrødejä etänä - på dansk! Opettaja lähettää reseptit ja ostoslistat etukäteen. Smørrebrødit valmistetaan opettajan opastuksella ja nautitaan yhdessä hyggen merkeissä. Opetuskieli on tanska, mutta opettaja neuvoo tarvittaessa myös ruotsiksi ja suomeksi.

 Dansk smørrebrød har oplevet en opblomstring de seneste år. Velkommen til at bygge dit eget smørrebrød – en lærdom, som du kan have gavn af og nyde derhjemme med venner eller familie! Vi laver smørrebrødene sammen og efterfølgende nyder vi dem og hygger os.

 Kurssin käytyään opiskelija osaa valmistaa neljä erilaista tanskalaista voileipää ja tunnistaa tärkeimpien raaka-aineiden tanskankieliset nimet.

Syyslukukausi
13.11.2021 - 13.11.2021
La 10:00-13:00
/

Tsekki, alkeet verkkokurssi

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä

Tavoitetaso A1.1

Lähtötaso 0.  Sopii niin vasta-alkajille kuin perusteiden kertaajillekin. Kurssin käytyään opiskelija tuntee tšekin aakkoset ja äännejärjestelmän ja hänellä on käsitys tšekin kielen keskeisen kieliopin rakenteista. Hän selviytyy yksinkertaisista arkielämään ja matkailuun liittyvistä tilanteista, osaa esittäytyä ja kertoa perheestään sekä suullisesti että kirjallisesti.  

Oppikirja: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 ja opettajan oma materiaali. 

Aihepiirit: Oma arki ja perhe-elämä 

Rakenteet: Persoona- ja possessiivipronominit, substantiivien suvut ja taivutus, 

prepositiot, verbien taivutus ja preesenslauseen sanajärjestys 

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 17:00-18:30
/

Tsekki, jatkokurssi verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä

Taso B1.2
Kurssi soveltuu 2 vuotta tai sitä enemmän opiskelleille. Opiskelija suorittaa osan kurssista taitotasonsa mukaisessa pienryhmässä, joten kurssi soveltuu myös erittäin edistyneille. Kurssin käytyään opiskelija osaa keskustella omaa arkeaan, työelämää, tšekkiläistä kulttuuria, yhteiskuntaa ja nykytodellisuutta käsittelevistä aiheista pienryhmänsä tason mukaisesti. Hän ymmärtää kurssilla käytettävää suullista ja kirjallista kieltä ja osaa itse tuottaa ymmärrettävää, pienryhmänsä tason mukaista tekstiä annetuista aiheista. Kurssilla käytettävä opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Aihepiirit: oma arki, perhe- ja työelämä, matkailu.
Rakenteet: Rakenteita kerrataan ja aktivoidaan opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10
/

Finés en Español nivel 4 en linea

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 102,00€
Opettaja: Jorge Alvarez

¡Ven a aprender finlandés en tu lengua! Todo será más claro! Nos enfocaremos sobre todo en la comprensión de textos a través de la traducción y análisis gramatical de ellos. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Haremos un repaso de la segunda mitad del libro Suomen Mestari 2, además trabajaremos con otros materiales y textos del profesor. Nos conectamos 2 veces a la semana de 20.30 a 22.00 con Google Meets y además las sesiones serán grabadas y siempre accesibles a cualquier hora.

Curso de continuación del nivel 3. Este curso es recomendado para estudiantes de nivel intermedio (A2-B1) 

Bienvenidos!

Nota: El profesor no es nativo y su nivel es adecuado al nivel del curso.

Syyslukukausi
13.09.2021 - 24.11.2021
Ma 20:30-22:00
Ke 20:30-22:00
/

Suomi 1 thainkielisille (0–A1.2) verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Supaporn Lappalainen

Alkeiskurssilla tutustut suomen kieleen ja kulttuuriin mukavien harjoitusten ja esimerkkien avulla. Kurssilla opitaan tavallisia, tärkeitä sanoja ja fraaseja. Opit mm. esittäytymään, kertomaan itsestä, perheestä ja arkielämästä. Sanaston lisäksi opit kielioppia, esimerkiksi verbien ja muiden sanojen taivutusta. Opetus thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat. Opetuskieli: suomi, thai. Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1–5 

เรียนภาษาฟินนิช 1 (บรรยายภาษาไทย) ระดับ 0–A1.2 (เรียนออนไลน์)

หลักสูตรภาษาฟินนิชเบื้องต้น ท่านจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ โดยมีทั้งตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ หลักสูตรนี้จะมีทั้งคำและวลีทั่วไปที่สำคัญ ทั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้การแนะนำตัวเอง บอกเล่าเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว รวมถึงในชีวิตประจำวันต่างๆ นอกจากคำศัพท์แล้วท่านจะได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ เช่น การผันคำกริยา และคำอื่นๆ การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แบบฝึกหัดเป็นภาษาฟินนิช กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวไทย

Finnish 1 for Thai speakers (0 – A1.2) (Online)

In the beginner's course you will learn Finnish language and culture with the help of fun exercises and examples. You will learn common, important words and phrases. For example, we practice introducing ourselves, to tell about ourselves, family and everyday life. In addition to vocabulary, you will learn also grammar, such as inflection of verbs and other words. Teaching language is Thai, exercises are in Finnish language. The target group is Thai.

Syyslukukausi
14.09.2021 - 09.12.2021
Ti 19:00-20:30
To 19:00-20:30
/

Suomi 2 thainkielisille (A1.3–A2.1) verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Supaporn Lappalainen

Opimme kommunikoimaan arkielämän tilanteissa, esimerkiksi matkailu, vapaa-aika ja harrastukset sekä terveydentila ja sairastaminen. Lisäksi opit kertomaan, mitä teit menneisyydessä (imperfekti). Opetus thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat. Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl 1–4  Opetuskieli: suomi, thai

เรียนภาษาฟินนิช 2 (บรรยายภาษาไทย) (เรียนออนไลน์)

เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทางช่วงวันหยุด งานอดิเรก หรือ ด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย ทั้งนี้ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ในรูปประโยคที่เป็นอดีตของเหตุการณ์ต่างๆ การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แบบฝึกหัดเป็นภาษาฟินนิช กลุ่มเป้าหมายคือ ชาวไทย

Finnish 2 for Thai speakers (Online)

We learn to communicate in everyday situations, such as travel, leisure and hobbies, or health and illness. In addition, you will learn to tell, what you did in the past (imperfect). Teaching in Thai, exercises in Finnish. The target group is Thai immigrants.

Lisätiedot: เรียนภาษาฟินนิช (บรรยายภาษาไทย)

Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ma 18:00-19:30
Ke 19:00-20:30
/

Swahili, alkeiden jatko verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä (Opettaja esittely)

Taso A1.1
Kurssi sopii kaikille noin puoli vuotta opistossa swahilia opiskelleille. Kurssilla jatketaan tutustumista swahilin kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa itsestään ja läheisistään lyhyesti sekä asioida pienimuotoisesti torilla, kaupassa ja ravintolassa. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja osaa verbien aikamuotoja (preesens, imperfekti ja futuuri) sekä tunnistaa eri substantiiviluokkien taivutuksia. Karibu kujifunza Kiswahili! – Tervetuloa opiskelemaan swahilia! Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 4-6
Aihepiirit: itsestä ja perheestä kertominen, kellonajat, lukusanat ja päivämäärät
Rakenteet: substantiiviluokat 1–4, preesens, futuuri, imperfekti, possessiivipronominit, omistusrakenne, adjektiivit

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 16:45-18:15