Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Swahili
Löytyi 3 kurssia
/

Swahili, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä, HuK

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään yksinkertaista kirjallista ja suullista swahilia. Tutustutaan swahilin kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 1–4
Aihepiirit: tervehtiminen, itsestä ja perheestä kertominen, kellonajat, lukusanat ja päivämäärät
Rakenteet: substantiiviluokat 1–4, preesens, futuuri, imperfekti, possessiivipronominit, omistusrakenne, adjektiivit

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 17:00-18:30
/

Swahili II

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä, HuK

Taso A1.2
Kurssi sopii vuoden opistotasolla swahilia opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot hankkineille. Kurssilla jatketaan swahilin perusrakenteisiin tutustumista sekä laajennetaan kielen suullisia ja kirjallisia käyttötaitoja. Oppikirja:  Aunio: Mambo vipi?  Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 6-8 

Aihepiirit: itsestä ja perheestä kertominen, kaupassa ja torilla asiointi, ruuanlaittosanasto, matkustaminen 

Rakenteet: objektiliite, subjunktiivi, lokatiivi, demonstratiivipronominit, perfekti, adjektiivien vertailu

Syyslukukausi
08.09.2020 - 01.12.2020
Ti 17:00-18:30
/

Swahili, edistyneet

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä, HuK

Taso A2.1
Kurssi sopii kaikille kielen perusteet jo osaaville. Jatketaan peruskielitaidon syventämistä sekä kerrataan ja aktivoidaan monipuolisten harjoitusten avulla aiemmin opittua. Luetaan tekstejä opiskelijoiden ja opettajan valitsemista aihepiireistä sekä tehdään runsaasti niihin liittyviä kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Aineistona opettajan omat materiaalit. 
Aihepiirit: sadut ja tarinat, sähköpostin ja kirjeen kirjoittaminen, ajankohtaiset sanomalehtitekstit, blogitekstit. 
Rakenteet: konditionaali, yhdistelmäverbit, kertautuvia rakenteita mm. substantiiviluokat, lokatiiviluokat, verbien eri aikamuodot

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 18:40-20:10