Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Swahili
Löytyi 2 kurssia
/

Swahili, edistyneet

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä (Opettaja esittely)

Taso A2.2-B1.1
Kurssi sopii kaikille kielen perusteet jo osaaville. Jatketaan peruskielitaidon syventämistä sekä kerrataan ja aktivoidaan monipuolisten harjoitusten avulla aiemmin opittua. Luetaan tekstejä opiskelijoiden ja opettajan valitsemista aihepiireistä sekä tehdään runsaasti niihin liittyviä kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Seurataan ajankohtaisia swahilinkielisen maailman uutisaiheita, syvennetään maa- ja kulttuuritietoutta ja tehdään pieniä esitelmiä omavalintaisista aiheista. Tavoitteena on kehittää jo saavutettua kielitaitoa ja syventää kieliopin perusrakenteiden  osaamista. Aineistona opettajan omat materiaalit. 
Aihepiirit: kaunokirjallisuus, sähköpostin ja kirjeen kirjoittaminen, ajankohtaiset sanomalehtitekstit, uutiset, blogitekstit 
Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. substantiiviluokat, lokatiiviluokat, verbien eri aikamuodot, verbien kielteiset muodot

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10
/

Swahili, alkeiden jatko verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä (Opettaja esittely)

Taso A1.1
Kurssi sopii kaikille noin puoli vuotta opistossa swahilia opiskelleille. Kurssilla jatketaan tutustumista swahilin kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa itsestään ja läheisistään lyhyesti sekä asioida pienimuotoisesti torilla, kaupassa ja ravintolassa. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja osaa verbien aikamuotoja (preesens, imperfekti ja futuuri) sekä tunnistaa eri substantiiviluokkien taivutuksia. Karibu kujifunza Kiswahili! – Tervetuloa opiskelemaan swahilia! Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 4-6
Aihepiirit: itsestä ja perheestä kertominen, kellonajat, lukusanat ja päivämäärät
Rakenteet: substantiiviluokat 1–4, preesens, futuuri, imperfekti, possessiivipronominit, omistusrakenne, adjektiivit

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 16:45-18:15