Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Swahili
Löytyi 3 kurssia
/

Swahilin alkeet verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä, HuK

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään yksinkertaista kirjallista ja suullista swahilia. Tutustutaan swahilin kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Karibu kujifunza Kiswahili! – Tervetuloa opiskelemaan swahilia! Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 1–4
Aihepiirit: tervehtiminen, itsestä ja perheestä kertominen, kellonajat, lukusanat ja päivämäärät
Rakenteet: substantiiviluokat 1–4, preesens, futuuri, imperfekti, possessiivipronominit, omistusrakenne, adjektiivit

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Kevätlukukausi
13.01.2021 - 07.04.2021
Ke 16:45-18:15
/

Swahili II

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä, HuK

Taso A1.2
Kurssi sopii noin vuoden opistotasolla swahilia opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot hankkineille. Kurssilla jatketaan swahilin perusrakenteisiin tutustumista sekä laajennetaan kielen suullisia ja kirjallisia käyttötaitoja. Oppikirja: Aunio: Mambo vipi?  Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 9-11 sekä opettajan omat materiaalit 

Aihepiirit: virastoissa ja kaupassa asioiminen, itsestä ja perheestä kertominen, sairastaminen, sadut, tien kysyminen ja neuvominen 

Rakenteet: verbien kerrontamuoto, passiivi, kysymyssanat, verbien ki-muoto, habituaali, refleksiiviliite, applikatiivi, yleispreesens

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 06.04.2021
Ti 17:00-18:30
/

Swahili, edistyneet

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä, HuK

Taso A2.2
Kurssi sopii kaikille kielen perusteet jo osaaville. Jatketaan peruskielitaidon syventämistä sekä kerrataan ja aktivoidaan monipuolisten harjoitusten avulla aiemmin opittua. Luetaan tekstejä opiskelijoiden ja opettajan valitsemista aihepiireistä sekä tehdään runsaasti niihin liittyviä kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Aineistona opettajan omat materiaalit. 
Aihepiirit: kaunokirjallisuus, sähköpostin ja kirjeen kirjoittaminen, ajankohtaiset sanomalehtitekstit, uutiset, blogitekstit 
Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. substantiiviluokat, lokatiiviluokat, verbien eri aikamuodot, verbien kielteiset muodot

Kevätlukukausi
13.01.2021 - 07.04.2021
Ke 18:40-20:10