Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Kehittäminen Kalliolan kansalaisopistossa

Etusivu / Kehittäminen

Kehittäminen

Täältä löydät Kalliolan kansalaisopiston käynnissä olevat hankkeet, joissa kehitetään laatua, henkilöstöä sekä uusia tapoja oppia ja opettaa vapaan sivistystyön kentällä.

Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin (2022-2024)

Hankkeen tavoitteena on lisätä opistojen tunnettavuutta ja toiminnan laatua. Hankkeen keskeiset teemat ovat osaamisperusteisuus ja kestävä tulevaisuus. Hankkeessa kokeillaan erilaisia opiskelijaraatitoiminnan muotoja.

Hanke on kuuden kansalaisopiston yhteishanke, jota toteutetaan toukokuusta 2022 joulukuuhun 2023. Mukana ovat Kalliolan lisäksi Etelä-Helsingin kansalaisopisto, Ahjolan kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kansalaisopisto, Nurmijärven opisto ja Vuolteen opisto. Etelä-Helsingin kansalaisopisto koordinoi hanketta. Hanke on saanut OPH:n vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustuksen.

 

Opetushallitus rahoittaa -logo

Laadun kehittämisen hanke: Ilo, reiluus ja luottamus löytyy opistosta (2023-2024)

Kalliolan kansalaisopiston ylläpitäjän Kalliolan Setlementti ry:n strategia (Parempaa kaupunkielämää naapurustoissa 2023–2025) on uudistettu vuonna 2022. Uudistettu strategia keskittyy eriarvoisuuden ratkaisemiseen, yhteisöllisyyteen ja yhdessä oppimiseen sekä aktiiviseen etsivään ja jalkautuvaan yhteisötyöhön. Uudet painopisteet asettavat opistolle tarpeen kehittää ja suunnitella toimintaa niin, että myös opisto voi toteuttaa uutta strategiaa. Hankkeella pyritään tuomaan Kalliolan kansalaisopiston toimintaan näkyväksi Kalliolan Setlementin strategiset tavoitteet ja arvopohjainen toiminta. Hankkeessa laadittu kehittämisohjelma pohjautuu Kalliolan strategiaan.

Uusi strategia näkyy jo tämän vuoden (2023) opiston toimintasuunnitelmassa, johon on nostettu seuraavia tavoitteita:

  • Opisto tuo näkyvämmäksi opiskelijoille ja opettajille taustaorganisaation, sen arvot ja vaikuttavuuden
  • Vahvistamme asiakkaiden ja opiskelijoiden kokemusta mahdollisuudesta kuulua yhteisöön ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
  • Löydämme ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseksi valituilla asuinalueilla (Helsinki)

Hankkeessa tuotetun kehittämisohjelman tarkoituksena on luoda opistotoimintaan rakenteita ja tapoja vastata mm. näihin strategian ja toimintasuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Kalliola on arvopohjainen toimija, jonka toimintaa ohjaa ilo, reiluus ja luottamus. Rakennamme maailmaa, jossa yhdessä tekeminen ja kohtaaminen synnyttävät iloa ja osallisuutta. Uskomme siihen, että jokaisella on oikeus kääntää uusi sivu elämässään. Luotamme yksilön ja yhteisön kasvuun ja kehitykseen. Arvot ohjaavat päivittäistä toimintaamme, mutta viesti ei välity aina opiston asiakkaille asti. Hanke edesauttaa arvopohjaisen toimintamme näkyvyyttä sekä tuo ilmi lisäarvoa, jota opiston ylläpitäjän toiminta ja arvot tuottavat opiskelijoille.

Lue lisää hankkeesta