Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Tsekki
Löytyi 2 kurssia
/

Tsekki, alkeet verkkokurssi

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä

Tavoitetaso A1.1

Lähtötaso 0.  Sopii niin vasta-alkajille kuin perusteiden kertaajillekin. Kurssin käytyään opiskelija tuntee tšekin aakkoset ja äännejärjestelmän ja hänellä on käsitys tšekin kielen keskeisen kieliopin rakenteista. Hän selviytyy yksinkertaisista arkielämään ja matkailuun liittyvistä tilanteista, osaa esittäytyä ja kertoa perheestään sekä suullisesti että kirjallisesti.  

Oppikirja: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 ja opettajan oma materiaali. 

Aihepiirit: Oma arki ja perhe-elämä 

Rakenteet: Persoona- ja possessiivipronominit, substantiivien suvut ja taivutus, 

prepositiot, verbien taivutus ja preesenslauseen sanajärjestys 

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 17:00-18:30
/

Tsekki, jatkokurssi verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä

Taso B1.2
Kurssi soveltuu 2 vuotta tai sitä enemmän opiskelleille. Opiskelija suorittaa osan kurssista taitotasonsa mukaisessa pienryhmässä, joten kurssi soveltuu myös erittäin edistyneille. Kurssin käytyään opiskelija osaa keskustella omaa arkeaan, työelämää, tšekkiläistä kulttuuria, yhteiskuntaa ja nykytodellisuutta käsittelevistä aiheista pienryhmänsä tason mukaisesti. Hän ymmärtää kurssilla käytettävää suullista ja kirjallista kieltä ja osaa itse tuottaa ymmärrettävää, pienryhmänsä tason mukaista tekstiä annetuista aiheista. Kurssilla käytettävä opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Aihepiirit: oma arki, perhe- ja työelämä, matkailu.
Rakenteet: Rakenteita kerrataan ja aktivoidaan opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10