Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Tsekki
Löytyi 3 kurssia
/

Tsekki, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä, HuK

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Sopii niin vasta-alkajille kuin perusteiden kertaajillekin. Aloitetaan aakkosista ja käydään läpi keskeistä kielioppia sekä arkielämään ja matkailuun liittyvää sanastoa. Kurssi antaa perustiedot kielestä sekä valmiudet yksinkertaisten asioiden ilmaisemiseen suullisesti ja kirjallisesti.
Oppikirja: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 (kpl 1-4) ja opettajan oma materiaali.
Aihepiirit: oma arki ja perhe-elämä
Rakenteet: persoona- ja possessiivipronominit, substantiivien suvut ja taivutus, prepositiot, verbien taivutus ja preesenslauseen sanajärjestys

Syyslukukausi
10.09.2020 - 03.12.2020
To 17:00-18:30
/

Tsekki II

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä, HuK

Taso A1.1.

Soveltuu noin vuoden kieltä opiskelleille sekä edistyneille kertaajille.  Aktivoimme ja syvennämme sanaston ja kieliopin osaamista runsaiden  puhe-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla sekä perehdymme  vaativampiin kielioppiasioihin. Painopiste ymmärtämisen ja ymmärretyksi  tulemisen kehittämisessä.
Oppikirja: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 (kpl 5-13) ja opettajan oma materiaali.
Aihepiirit: oma arki, perhe- ja työelämä.
Rakenteet: sijat ja prepositiot, verbien taivutus-, aika-, ehto- ja käskymuodot, aspektin periaatteet, adjektiivien ja adverbien vertailumuodot

Kurssi toteutetaan etäopetuksena.

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 17:00-18:30
/

Tsekki, jatkokurssi

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä, HuK

Taso B1.2
Soveltuu 2 vuotta tai sitä enemmän kieltä opiskelleille. Aktivoimme ja syvennämme sanaston ja kieliopin osaamista runsaiden, jo melko edistyneen tason puhe-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Painopiste ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kehittämisessä. Opettajan oma materiaali.
Aihepiirit: oma arki, perhe- ja työelämä, matkailu.
Rakenteet: aspektit, prefiksit, deminutiivit.

HUOM! Kurssi toteutetaan täysin etäopetuksena.

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 18:40-20:10