Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Tsekki
Löytyi 2 kurssia
/

Tsekki, alkeiden jatko verkkokurssi

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä

Tavoitetaso A1.1 

Jatkoa syksyn 2021 alkeiskurssille. Soveltuu myös kertaajille sekä itsenäiseen työskentelyyn halukkaille aloittelijoille. Kurssin jälkeen opiskelijan tšekin kielen keskeisen kieliopin ja rakenteiden tuntemus on syventynyt ja kielitaito aktivoitunut ja monipuolistunut.Hän selviytyy yksinkertaista hieman vaativammista arkielämään ja matkailuun liittyvistä tilanteista ja osaa kertoa perheestään, työstään ja vapaa-ajastaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppikirja: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 ja opettajan oma materiaali. 

Aihepiirit: Oma arki ja perhe-elämä 

Rakenteet: Persoona- ja possessiivipronominit, substantiivien suvut ja taivutus, 

prepositiot, verbien taivutus ja preesenslauseen sanajärjestys 

Kevätlukukausi
12.01.2022 - 06.04.2022
Ke 17:00-18:30
/

Tsekki, jatkokurssi verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä

Taso B1.2
Kurssi soveltuu 2 vuotta tai sitä enemmän kieltä opiskelleille. Opiskelija suorittaa osan kurssista taitotasonsa mukaisessa pienryhmässä, joten kurssi soveltuu myös erittäin edistyneille. Kurssin käytyään opiskelija osaa keskustella omaa arkeaan, työelämää, tšekkiläistä kulttuuria, yhteiskuntaa ja nykytodellisuutta käsittelevistä aiheista pienryhmänsä tason mukaisesti. Hän ymmärtää kurssilla käytettävää suullista ja kirjallista kieltä ja osaa itse tuottaa ymmärrettävää, pienryhmänsä tason mukaista tekstiä annetuista aiheista. Kurssilla käytettävä opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Aihepiirit: oma arki, perhe- ja työelämä, matkailu.
Rakenteet: Rakenteita kerrataan ja aktivoidaan opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kevätlukukausi
12.01.2022 - 06.04.2022
Ke 18:40-20:10