Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 9 kurssia
/

Italia, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Alkeista lähtevä kurssi, jolla opiskellaan kielen perusteita ja tutustutaan Italiaan ja sen kulttuuriin. Harjoitellaan matkailun ja arkipäivän tilanteita ja tehdään runsaasti ääntämis- ja puheharjoituksia. Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 0–3.
Aihepiirit: esittäytyminen, tervehtiminen, kohteliaisuusfraasit, teitittely ja sinuttelu, iän ilmaiseminen, kahvilassa asioiminen
Rakenteet: ääntäminen, persoonapronominit, substantiivien suku, yksikkö ja monikko, artikkeleita, verbejä, kysymyssanoja, prepositioita, numeroita

Syyslukukausi
07.09.2020 - 30.11.2020
Ma 17:00-18:30
/

Italia IV

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.1

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena oppia kertomaan tavoistaan ja tottumuksistaan sekä nykyisistä ja menneistä tapahtumista, ja kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Jatkamme siis italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja italialaiseen kulttuuriin tutustumista. Teemme runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii noin 3 vuotta opistossa opiskelleille, myös muita oppikirjoja lukeneille.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 1–3.
Aihepiirit: ruuanlaitto, reseptit, illallisen järjestäminen, retkien suunnittelu, nähtävyyksien kuvailu, elämäntavat ja ruokatottumukset, meneillään olevista toimista kertominen.
Rakenteet: painottomat akkusatiivipronominit ja passato prossimo, relatiivipronominit che ja cui, konditionaali, kestopreesens, prepositioita.

Syyslukukausi
10.09.2020 - 03.12.2020
To 18:35-20:05
/

Italia VI

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Taso A2.1
Sopii opiskelijalle, joka on opiskellut kieltä neljä vuotta tai muuten hankkinut vastaavan italian kielen taidon. Teemme paljon suullisia ja kuunteluharjoituksia, opiskelemme sanastoa ja kertaamme kielioppia. Oppikirjan ohella hyödynnämme myös mm. sanomalehtiä ja videoita. Oppikirja: Bali – Ziglio – Kaipiainen: Espresso 3, kpl 8–10.

Syyslukukausi
07.09.2020 - 30.11.2020
Ma 18:40-20:10
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.2
Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Teemme paljon keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia.

Oppikirja: De Savorgnani - Cordera Alberti: Chiaro! A2, kpl 7-8. Kustantaja: Alma Edizioni.
Aihepiirit: viaggio in auto, traffico, consigli sulla sicurezza, al commissariato, denunciare il furto, descrivere oggetti, mezzi di informazione, trasmissioni televisivi, scenari futuri.
Rakenteet: kerrataan kielteinen imperatiivi ja pronominit, ehtolauseet, adjektiivien ja adverbien vertailua, futuuria sekä stare ja gerundi -rakenne.

Syyslukukausi
10.09.2020 - 03.12.2020
To 17:00-18:30
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.2
Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 4-5 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta. Kurssin materiaalina opettajan monisteet.

Syyslukukausi
10.09.2020 - 03.12.2020
To 15:15-16:45
/

Italia, Caffè Italiano

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 75,00€
Opettaja: Alberto Basili, HuK

Taso A2.2.
Corso del sabato mattina: l’inizio alle 10.30 permette di finire a mezzogiorno lasciando libero il resto della giornata. Il corso offre il piacere di conversare unito all’aroma di un buon caffè. Corso per studenti entusiasti e mattinieri!.
Opettajan oma materiaali.

Syyslukukausi
12.09.2020 - 05.12.2020
La 10:30-12:00
/

Italia, Mondo italiano: cultura e civilizzazione

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Alberto Basili, HuK

Taso B1.1
Noin 5–6 vuotta opistotasolla italiaa lukeneille. Una panoramica su arte, attualità e politica italiana con l’appoggio di testi e altri documenti autentici. Il corso è rivolto a studenti con almeno 5–6 anni di studio della lingua.
Opettajan oma materiaali.

Syyslukukausi
07.09.2020 - 30.11.2020
Ma 18:40-20:10
/

Italian kielioppia ja keskustelua

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso B1.2
Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin.

Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 3–5. Kustantaja: Alma Edizioni.
Aihepiirit: la famiglia ieri e oggi, esprimere opinioni su problemi o incertezza, reti sociali reali e virtuali, amicizia, comunicazione e social network, benessere, sport, chiedere informazioni e fare prenotazioni.
Rakenteet: kerrataan futuuria, potentiaalia, gerundia, konditionaalia, pronominiyhdistelmiä sekä partikkeleita ci ja ne.

Syyslukukausi
08.09.2020 - 01.12.2020
Ti 18:35-20:05
/

Italia II

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A1.2
Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on selviytyä arkielämän tilanteissa sekä ymmärtää yksinkertaisia lauseita ja osata reagoida niihin. Jatkamme siis italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja italialaiseen kulttuuriin tutustumista. Teemme runsaasti ääntämis-, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia.
Kurssi sopii noin 1 vuoden opistossa opiskelleille, myös muita oppikirjoja lukeneille.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 6–8.
Aihepiirit: ravintolassa, kaupungilla, tapaamisesta sopiminen, mieltymyksistä ja vapaa-ajasta kertominen, viikonpäivät, Rooma.
Rakenteet: isc-verbit, c’è/ci sono -rakenne, modaaliset apuverbit, piacere -verbi, si-passivi, adjektiiveja, adverbeja, objektipronomineja, prepositioita.

Syyslukukausi
08.09.2020 - 01.12.2020
Ti 17:00-18:30