Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 8 kurssia
/

Italia II

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A1.2
Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on selviytyä arkielämän tilanteissa sekä ymmärtää yksinkertaisia lauseita ja osata reagoida niihin. Jatkamme siis italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja italialaiseen kulttuuriin tutustumista. Teemme runsaasti ääntämis-, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia.
Kurssi sopii noin 1,5 vuoden opistossa opiskelleille, myös muita oppikirjoja lukeneille.
Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 9–10.
Aihepiirit: vuodenajat ja kuukaudet, hotellissa ja ruokakaupassa asioiminen, omistussanat ja päiväykset.
Rakenteet: painottomat akkusatiivipronominit, prepositioiden ja määräisten artikkeleiden yhdistelmät, sidossanat, partitiivinen artikkeli, quanto? ja partikkeli ne.

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 06.04.2021
Ti 17:00-18:30
/

Italia, Mondo italiano: cultura e civilizzazione

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Alberto Basili, HuK

Taso B1.1
Noin 5–6 vuotta opistotasolla italiaa lukeneille. Una panoramica su arte, attualità e politica italiana con l’appoggio di testi e altri documenti autentici. Il corso è rivolto a studenti con almeno 5–6 anni di studio della lingua.
Opettajan oma materiaali.

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 18:40-20:10
/

Italian kielioppia ja keskustelua

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso B1.2
Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin.
Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 6–7. Kustantaja: Alma Edizioni
Aihepiirit: lavorare per gli altri, lavorare per vivere, professioni e attività, impegno sociale, protezione degli animali.
Rakenteet: kerrataan konjunktiivia, ehtolauseita, passiivia, per + infinitiivi -rakennetta sekä millä prepositioilla verbit järjestyvät.

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 06.04.2021
Ti 18:35-20:05
/

Italia, alkeiden jatko

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Alkeiden jatkokurssi, jolla jatketaan italian kielen perusteiden opiskelua ja tutustutaan Italiaan ja sen kulttuuriin. Harjoitellaan matkailun ja arkipäivän tilanteita ja tehdään runsaasti ääntämis- ja puheharjoituksia. Kurssilla opitaan peruskielioppia, kuten verbien taivutusta, perfektin ja imperfektin muodostamista sekä prepositioiden ja artikkeleiden käyttöä. Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 0–3.
Aihepiirit: esittäytyminen, tervehtiminen, kohteliaisuusfraasit, teitittely ja sinuttelu, iän ilmaiseminen, kahvilassa asioiminen
Rakenteet: ääntäminen, persoonapronominit, substantiivien suku, yksikkö ja monikko, artikkeleita, verbejä, kysymyssanoja, prepositioita, numeroita

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 17:00-18:30
/

Italia IV

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.1

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena oppia kertomaan tavoistaan ja tottumuksistaan sekä nykyisistä ja menneistä tapahtumista, ja kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Jatkamme siis italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja italialaiseen kulttuuriin tutustumista. Teemme runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii noin 3 vuotta opistossa opiskelleille, myös muita oppikirjoja lukeneille.
Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 3–5.
Aihepiirit: elämäntavat ja ruokatottumukset, meneillään olevista toimista kertominen, talvilomailua, lomanviettotapoja, arkipäivän sattumuksia, tottumusten ja taustojen kuvailua.
Rakenteet: kestopreesens, imperfektin muodostus, imperfektin ja perfektin käyttö, verbien merkityseroja, prepositioita.

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 18:35-20:05
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.2
Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Teemme paljon keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia.
Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! A2, kpl 9–10. Kustantaja: Alma Edizioni
Aihepiirit: scegliere e affittare una casa per le vacanze, tipologie di vacanza, annunci immobiliari, feste e tradizioni popolari, mercati, fare e ricambiare auguri, accettare o rifiutare un invito.
Rakenteet: kerrataan imperfektin ja perfektin eroja, painottomat pronominit passato prossimon kanssa sekä quello, bello, buono ja santo substantiivien kanssa.

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 17:00-18:30
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.2
Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 4-5 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta.
Kurssin materiaalina opettajan monisteet.

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 15:15-16:45
/

Italia, Caffè Italiano

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 75,00€
Opettaja: Alberto Basili, HuK

Taso A2.2.
Corso del sabato mattina: l’inizio alle 10.30 permette di finire a mezzogiorno lasciando libero il resto della giornata. Il corso offre il piacere di conversare unito all’aroma di un buon caffè. Corso per studenti entusiasti e mattinieri!.
Opettajan oma materiaali.

Kevätlukukausi
16.01.2021 - 17.04.2021
La 10:30-12:00