Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 7 kurssia
/

Intohimona Italia B1

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso B1.1

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia. Kirjan lisäksi kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet.

Kurssin käytyään opiskelija osaa italialaiseen perheeseen ja yhteiskuntaan liittyvää sanastoa sekä tietää italialaisia kirjailijoita ja teoksia. Opiskelija osaa kuvailla perhe- ja perinnejuhlia, ja tietää naisen asemasta Italiassa sekä yhteiskunnallisista haasteista.

Kieliopista opiskelija osaa partisiipin perfektin, konjunktiivin imperfektin ja pluskvamperfektin sekä liittofutuurin muodostamisen ja käytön sekä suoran- ja epäsuoran kerronnan erot.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Italiano per passione, kpl 6–7. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Syyslukukausi
03.09.2024 - 26.11.2024
Ti 18:35-20:05
/

Italia alkeet, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 87,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Lähtötaso 0. tavoitetaso A1.1

Tervetuloa ihmeelliseen italialaiseen maailmaan! Tällä kurssilla aloitat italian opinnot aivan alkeista. Kurssilla opit sanastoa ja kommunikoit yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Harjoittelemme kielioppia ja tutustumme yhdessä italialaiseen kulttuuriin. Kurssin jälkeen osaat ääntää italian kieltä ja uskallat puhua italiaa ääneen. Kurssilla opit kieltä rennosti ja ennakkoluulottomasti ilman paineita. Kurssi sopii jokaiselle, joka haluaa oppia italian kieltä ja kulttuuria. Kurssi tarjoaa aimoannoksen kulttuuria, kielitietoa ja italialaista eleganttia elämää.

Oppikirja: Kuusela & Meurman: Bella vista 1, kpl 1 alkaen

Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena. Voit osallistua kurssille joko luokassa Sturenkadulla tai sitten kotoa käsin reaaliaikaisena etäopetuksena.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
24.09.2024 - 10.12.2024
Ti 18:35-20:05
/

Italia II

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A1.2

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla jatkamme italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja italialaiseen kulttuuriin tutustumista. Harjoittelemme matkailun ja arkipäivän tilanteita, ja teemme runsaasti pieniä keskusteluharjoituksia sekä kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii noin 1 vuoden opistossa opiskelleille, myös muita oppikirjoja lukeneille.

Kurssin käytyään opiskelija tietää viikonpäivät ja kuukaudet, osaa kulkea kaupungilla ja sopia tapaamisesta sekä kertoa mieltymyksistään ja vapaa-ajastaan.

Kieliopista opiskelija osaa isc-verbejä, c’è/ci sono –rakenteen, modaaliset apuverbit, piacere -verbin käytön, si-passiivin, adverbeja, objektipronomineja ja prepositioita.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 7–8.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 4–6.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
05.09.2024 - 28.11.2024
To 18:35-20:05
/

Italia III

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 87,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Lähtötaso A1.3. tavoitetaso A2.1

Tule mukaan Italian alkeiden jatkokurssille, joka vie sinut matkalle kielen värikkääseen maailmaan! Tämä kurssi on suunniteltu juuri sinulle, jolla on jo hieman kokemusta italian kielestä. Saatat olla harrastanut italian opiskelua vuoden verran tai ehkäpä enemmänkin, mutta kaipaat nyt virkistystä ja lisää varmuutta kielitaitoosi. Kurssilla keskitymme vahvistamaan sanavarastoasi ja kehittämään kommunikaatiotaitojasi arkisissa tilanteissa. Luvassa on runsaasti harjoituksia, jotka auttavat sinua puhumaan rohkeammin ja ymmärtämään paremmin puhuttua italiaa. Lisäksi syvennät kieliopin osaamistasi ja hiot ääntämystäsi entistäkin paremmaksi. Tämä kurssi ei ainoastaan keskity kieliopin kuivaan opiskeluun, vaan avaa myös ikkunan italialaiseen elämäntyyliin ja kulttuuriin. Pääset tutustumaan italialaisen elämän eleganttiin puoleen ja oppimaan paitsi kielen, myös sen taustalla olevia tapoja ja perinteitä. 

Oppimateriaali: Bella Vista 2  

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
24.09.2024 - 10.12.2024
Ti 17:00-18:30
/

Italia A2-B1, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A2.2.-B1.1

Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 6-8 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta. Katsomme välillä keskustelujen aiheisiin liittyviä videoita ja kuuntelemme myös musiikkia.

Kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Tämä kurssi kuuluu keskustelukursseihin ja siinä keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat itse myös vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta ja sujuvuutta. Tunneilla tuetaan ääntämistä, sanavaraston kehittymistä ja toimimista erilaisissa kielenkäyttötilanteista, kuten vaikka mielipiteen ilmaisemisessa.

Syyslukukausi
05.09.2024 - 28.11.2024
To 15:15-16:45
/

Italia A2 Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A2.2

Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi teemme paljon keskusteluharjoituksia ja kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita, ja tutustumme myös Italian kulttuuriin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. Kirjan lisäksi kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet.

Kurssin käytyään opiskelija osaa keskustella omasta italian opiskelustaan ja menneisyyden tapahtumista yleisesti. Opiskelija osaa kuvailla lapsuuttaan, luonteenpiirteitään ja ulkonäköään sekä tehdä vertailuja.

Kieliopista opiskelija osaa passato prossimon ja imperfektin käyttöerot, komparatiivin ja superlatiivin sekä adverbeja ja prepositioita.

Oppikirja: Ciro Massimo Naddeo – Euridice Orlandino: Dieci A2, kpl 1–2. Kustantaja: Alma Edizioni

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Syyslukukausi
05.09.2024 - 28.11.2024
To 17:00-18:30
/

Italia VI

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A 2.2

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena oppia kertomaan toiveistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 5 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa suunnitelmistaan ja toiveistaan sekä kuvailla luonteenpiirteitä ja ulkonäköä. Opiskelija tietää myös, miten toimitaan, jos joutuu varkauden kohteeksi.

Kieliopista opiskelija osaa futuurin, pronominien paikan verbimuotojen yhteydessä, pronominiyhdistelmät sekä prepositioita, joita käytetään kuvailuun.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 9–10. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Syyslukukausi
03.09.2024 - 26.11.2024
Ti 17:00-18:30