Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 5 kurssia
/

Italian kielioppia ja keskustelua

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso B1.2

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin.

Kieliopista kertaamme gerundia, hypoteettista virkettä, passiivia, passato remotoa sekä passato prossimoa modaalisten apuverbien kanssa.

Kurssin aihepiirit ovat televisione e società, tv e intrattenimento individuale, gli italiani e l’italiano, dialetti e lingue minoritarie, uffici pubblici.

Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 9–10. Kustantaja: Alma Edizioni

Kevätlukukausi
18.01.2022 - 12.04.2022
Ti 18:35-20:05
/

Italia V

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A2.2

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena oppia kertomaan tavoistaan, käymään lääkärissä ja antamaan neuvoja sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 4 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kehottaa ja neuvoa sekä kertoa koulunkäynnistään ja koulumuistoistaan. Opiskelija osaa myös asioida lääkärissä ja tietää ruumiinosien nimiä sekä terveydenhoitosanastoa.

Kieliopista opiskelija osaa imperatiivin, pronominin paikan imperatiivin yhteydessä, pronominaaliverbejä sekä indefiniittipronomineja.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 7–8.

Kevätlukukausi
20.01.2022 - 21.04.2022
To 18:35-20:05
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso B.1

Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu.

Siksi teemme paljon keskusteluharjoituksia ja kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita. Teemme myös kuunteluharjoituksia sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia.

Kieliopista kertaamme futuuria, potentiaalia, gerundia, konditionaalia, pronominiyhdistelmiä sekä partikkeleita ci ja ne.

Kurssin aihepiirit ovat la famiglia ieri e oggi, esprimere opinioni su problemi o incertezza, reti sociali reali e virtuali, amicizia, comunicazione e social network, benessere, sport, chiedere informazioni e fare prenotazioni

Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 3–4. Kustantaja: Alma Edizioni

Kevätlukukausi
20.01.2022 - 21.04.2022
To 17:00-18:30
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A2.2

Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 4-5 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta.

Kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet.

Kevätlukukausi
20.01.2022 - 21.04.2022
To 15:15-16:45
/

Italia III

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A1.3

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on oppia kertomaan suunnitelmista ja menneistä tapahtumista sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 2,5 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa ilmaista mielipiteensä, kertoa arkirutiineistaan ja asioida vaatekaupassa.

Kieliopista opiskelija osaa refleksiiviverbit, adjektiivin paikan ja vertailun, adverbit ja niiden epäsäännölliset vertailumuodot, quello:n ja bello:n sekä pronomineja.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 13– 14.

Kevätlukukausi
18.01.2022 - 12.04.2022
Ti 17:00-18:30