Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 16 kurssia
/

Italian peruskieliopin kertaus

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 62,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Sopii noin 3 vuotta kieltä opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kielioppiasioita. Käymme läpi perusasioita, mm. verbimuodoista perfektin (passato prossimo) epäsäännöllisiä verbejä ja apuverbin valintaa sekä perfektin ja imperfektin käyttöeroja; pronomineista yleisimpiä ja käytetyimpiä (mm. dat.+ akk.) sekä joitakin prepositioita. Kurssin pohjana ovat opettajan monisteet.

Kevätlukukausi
03.05.2023 - 22.05.2023
Ma 17:00-18:30
Ke 17:00-18:30
/

Matkailuitaliaa

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 62,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 1 – 3 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Perehdymme arkipäivän kieleen ja matkailussa tarvittaviin sanontoihin harjoittelemalla erilaisia keskustelutilanteita: miten asioit mm. hotellissa, ravintolassa, kahvilassa, juna-asemilla, lääkärissä, apteekissa. Kurssin pohjana ovat opettajan monisteet.

Kevätlukukausi
02.05.2023 - 23.05.2023
Ti 17:00-18:30
To 17:00-18:30
/

Italia, alkeiden jatko

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Lähtötaso 0. tavoitetaso A1.1.

Italian alkeiden jatkokurssi sopii sinulle jos sinulla on jo hieman tuntemusta italian kielestä. Olet ehkä opiskellut italiaa puoli vuotta tai enemmänkin mutta opinnoista on jo aikaa. Tällä kurssilla opit lisää sanastoa ja opettelet kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssin aikana syvennät italian kieliopin osaamistasi ja parannat ääntämystä. Kurssilla harjoittelet rohkeasti puhumaan ja lisäät tietämystäsi italialaisesta elegantista elämästä ja kielestä!

Oppikirja: Imperato, Kuusela & Meurman: Bella Vista 1, kpl 4-8

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
24.01.2023 - 18.04.2023
Ti 17:00-18:30
/

Italia II

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Italian II sopii sinulle jos sinulla on jo hieman tuntemusta italian kielestä. Olet ehkä opiskellut italiaa puoli vuotta tai enemmänkin mutta opinnoista on jo aikaa. Tällä kurssilla opit lisää sanastoa ja opettelet kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssin aikana syvennät italian kieliopin osaamistasi ja parannat ääntämystä. Kurssilla harjoittelet rohkeasti puhumaan ja lisäät tietämystäsi italialaisesta elegantista elämästä ja kielestä!

Oppikirja: Imperato, Kuusela & Meurman: Bella Vista 1

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
24.01.2023 - 18.04.2023
Ti 18:30-20:00
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 6-8 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta. Katsomme välillä keskustelujen aiheisiin liittyviä videoita ja kuuntelemme myös musiikkia.

Kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Tämä kurssi on keskustelukurssi eli kurssilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, yleensä ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat myös itse vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta, sujuvuutta ja ääntämistä sekä sanastoa ja käyttökieltä, esim. mielipiteen ilmaisua ja ilmaisumuodon valintaa.

Kevätlukukausi
19.01.2023 - 20.04.2023
To 15:15-16:45
/

Intohimona Italia

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

B1.1. 

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia. Kirjan lisäksi kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Kurssin käytyään opiskelija osaa ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen sekä italialaiseen elokuvataiteeseen liittyvää sanastoa. Opiskelija osaa kuvailla elämää maalla ja kaupungissa sekä olettamuksia menneistä tapahtumista.

Kieliopista opiskelija osaa relatiivi- ja yhdistettyjä pronomineja, konjunktiivin prefektin käyttöä sekä passiivin ja passato remoton muodostuksen ja käytön.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Italiano per passione, kpl 3–4. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa teemakursseihin, joilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi).

Kevätlukukausi
17.01.2023 - 11.04.2023
Ti 18:35-20:05
/

Italia IV

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on oppia kertomaan suunnitelmista ja menneistä tapahtumista sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 3,5 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa meneillään olevista toimista ja menneistä tapahtumista sekä kuvailla elämäntapoja, tottumuksia ja taustoja. 

Kieliopista opiskelija osaa kestopreesensin, imperfektin muodostuksen, imperfektin ja perfektin käyttöeroja sekä prepositioita.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 3–4.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
17.01.2023 - 11.04.2023
Ti 17:00-18:30
/

Italia VI

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena oppia kertomaan toiveistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 5 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa keskustella asumisesta ja loma-asunnon vuokraamisesta sekä työelämästä. Opiskelija osaa myös ilmaista omia näkemyksiään, tuntemuksiaan ja oletuksiaan.

Kieliopista opiskelija osaa konjunktiivin preesensin muodostamisen ja konjunktiivin yleisiä käyttösääntöjä.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 11–12.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
19.01.2023 - 20.04.2023
To 18:35-20:05
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi teemme paljon keskusteluharjoituksia ja kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita. Teemme myös kuunteluharjoituksia sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. 

Kieliopista kertaamme konjunktiivia, ehtolauseita, passiivia, per + infinitiivi -rakennetta, imperfektin ja perfektin eroja sekä pluskvamperfektiä.

Aihepiirit: patrimonio artistico e naturalistico, bioedilizia, stili di vita e consumi, città e sviluppo sostenibile, cinema e lettura.

Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 7–8. Kustantaja: Alma Edizioni

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
19.01.2023 - 20.04.2023
To 17:00-18:30