Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 7 kurssia
/

Italian kielioppia ja keskustelua

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso B1.2
Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Kieliopista kertaamme konjunktiivia, ehtolauseita, passiivia, per + infinitiivi -rakennetta, imperfektin ja perfektin eroja sekä pluskvamperfektiä. Aihepiirit: patrimonio artistico e naturalistico, bioedilizia, stili di vita e consumi, città e sviluppo sostenibile, cinema e lettura. Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 7–8. Kustantaja: Alma Edizioni

Syyslukukausi
14.09.2021 - 07.12.2021
Ti 18:35-20:05
/

Italia III

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A1.3

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on oppia kertomaan suunnitelmista ja menneistä tapahtumista sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 2 vuotta opistossa opiskelleille. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa suunnitelmistaan ja perheestään, ostaa junalippuja, kertoa menneistä tapahtumista ja lomanvietosta sekä tietää sääilmaukset, pyhimykset ja nimipäivät. Kieliopista opiskelija osaa painottomat akkusatiivipronominit, prepositioiden ja määräisten artikkeleiden yhdistelmät, sidossanat, partitiivisen artikkelin sekä partikkelin ne. Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 11– 12.

Syyslukukausi
14.09.2021 - 07.12.2021
Ti 17:00-18:30
/

Italia V

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A2.2
Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on oppia kertomaan tottumuksista ja tavoista sekä menneistä tapahtumista ja kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 4 vuotta opistossa opiskelleille. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista sekä kuvailla tottumuksia ja taustoja. Opiskelija osaa myös kertoa arkipäivän sattumuksista sekä lomanviettotavoista ja tietää italialaisen joulun viettotapoja. Kieliopista opiskelija osaa imperfektin ja perfektin käyttöerot sekä verbien merkityserot, pluskvamperfektin, kestoimperfektin sekä lisää prepositioiden käyttötapoja. Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 5–6.

Syyslukukausi
16.09.2021 - 09.12.2021
To 18:35-20:05
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso B.1
Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Teemme paljon keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia. Kieliopista kertaamme infinitiiviä käyttäviä rakenteita, relatiivipronomineja, adjektiiveja sekä refleksiiviverbien passiivista käyttöä. Aihepiirit: imparare per hobby, educazione permanente, viaggiare, reclami per disservizi, mezzi di trasporto, ambiente. Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 1 – 2. Kustantaja: Alma Edizioni

Syyslukukausi
16.09.2021 - 09.12.2021
To 17:00-18:30
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A2.2
Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 4-5 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta. Kurssin materiaalina opettajan monisteet.

Syyslukukausi
16.09.2021 - 09.12.2021
To 15:15-16:45
/

Italia, Caffè Italiano

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Alberto Basili

Taso A2.2.
Corso del sabato mattina: l’inizio alle 10.30 permette di finire a mezzogiorno lasciando libero il resto della giornata. Il corso offre il piacere di conversare unito all’aroma di un buon caffè. Corso per studenti entusiasti e mattinieri!.
Opettajan oma materiaali.

Syyslukukausi
18.09.2021 - 18.12.2021
La 10:30-12:00
/

Italia, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Bambi Stassi

A1.1

Lähtötaso 0. Tervetuloa Italian ihmeelliseen maailmaan! Tämä kurssi alkaa aivan alkeista ja tavoitteena on oppia sanastoa ja kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla käydään perusteellisesti läpi kielioppia ja tutustaan italialaiseen kulttuuriin. Ääntämiseen kiinnitetään huomiota ja harjoittelemme myös puhumaan rohkeasti ääneen. Kurssi tarjoaa aimoannoksen kulttuuria, kielitietoa ja italialaista eleganttia elämää! Oppikirja: Imperato, Kuusela & Meurman: Bella Vista 1, kpl 1-4

Aihepiirit: esittäytyminen, tervehtiminen, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet (kuten tilaaminen ravintolassa/kahvilassa), puhuttelu, opiskelu italiassa, nimijärjestelmä, kohtaamiset ystävien kanssa

Rakenteet: indikatiivin preesens, substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit, subjektipronominit

Syyslukukausi
14.09.2021 - 07.12.2021
Ti 18:40-20:10