Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 9 kurssia
/

Italian peruskieliopin kertaus verkossa

Paikka: Verkko-opetus
Kurssimaksu: 53,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Sopii noin 3 vuotta kieltä opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kielioppiasioita. Käymme läpi perusasioita, mm. verbimuodoista perfektin (passato prossimo) epäsäännöllisiä verbejä ja apuverbin valintaa sekä perfektin ja imperfektin käyttöeroja; pronomineista yleisimpiä ja käytetyimpiä (mm. dat.+akk.) sekä joitakin prepositioita. 

Kurssin pohjana ovat opettajan monisteet.

Kurssi on teemakurssi. Teemakursseilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi). 

Kevätlukukausi
06.05.2024 - 22.05.2024
Ma 17:00-18:30
Ke 17:00-18:30
/

Matkailuitaliaa

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 62,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 1 – 3 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Perehdymme arkipäivän kieleen ja matkailussa tarvittaviin sanontoihin harjoittelemalla erilaisia keskustelutilanteita: miten asioit mm. hotellissa, ravintolassa, kahvilassa, juna-asemilla, lääkärissä, apteekissa. 

Kurssin pohjana ovat opettajan monisteet. 

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Ti 17:00-18:30
To 17:00-18:30
/

Italian alkeet, uno due tre

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 80,00€
Opettaja: Rita Ahonen

Lähtötaso 0

Tällä kurssilla opit arjessa tarvittavaa italiaa ja ääntämisen ja kieliopin perusteet sekä tärkeintä sanastoa, mm. tervehdykset, kuukaudet ja muut kalenterisanat, numerot, värit ja kehonosat. 

Kurssin aiheita: perhe, ruoka, sää, matkustaminen..

Harjoitamme kuuntelua sanelutehtävien avulla. Luemme, kirjoitamme ja puhumme opettajan monistemateriaalin avulla.  

Kevätlukukausi
26.03.2024 - 30.04.2024
Ti 16:00-17:30
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso B1.1

Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi teemme paljon keskusteluharjoituksia ja kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita. Opiskelemme sanastoa laulujen avulla, ja tutustumme myös Italian kulttuuriin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. 

Kieliopista kertaamme gerundia, passato prossimon ja imperfektin käyttöeroja, prepositioita, partikkeleita ja pronomineja sekä hypoteettisia virkkeitä. 

Aihepiirit: azioni quotidiane, abitudini e ricordi, vacanze, viaggi e progetti, stereotipi e luoghi comuni. 

Kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Kevätlukukausi
18.01.2024 - 18.04.2024
To 17:00-18:30
/

Intohimona Italia

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso B1.1

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia. Kirjan lisäksi kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Kurssin käytyään opiskelija osaa italialaiseen luontoon ja eläimiin sekä perheeseen ja yhteiskuntaan liittyvää sanastoa. Opiskelija osaa kuvailla perhe- ja perinnejuhlia sekä paikallisia ruokaperinteitä, ja tietää naisen asemasta Italiassa.

Kieliopista opiskelija osaa si-passiivin, konjunktiivin imperfektin ja pluskvamperfektin sekä liittokonditionaalin ja -futuurin muodostamisen ja käytön.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Italiano per passione, kpl 5–6. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Kevätlukukausi
16.01.2024 - 09.04.2024
Ti 18:35-20:05
/

Italia V

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A 2.1

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena oppia kertomaan tavoistaan, käymään lääkärissä ja antamaan neuvoja sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 4-5 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kehottaa ja neuvoa sekä kertoa koulunkäynnistään ja koulumuistoistaan. Opiskelija osaa myös asioida lääkärissä ja tietää ruumiinosien nimiä sekä terveydenhoitosanastoa.

Kieliopista opiskelija osaa imperatiivin, pronominin paikan imperatiivin yhteydessä, pronominaaliverbejä sekä indefiniittipronomineja.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 7–8. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Kevätlukukausi
16.01.2024 - 09.04.2024
Ti 17:00-18:30
/

Italia II

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Lähtötaso A1.1. tavoitetaso A1.3.

Italian alkeiden jatkokurssi sopii sinulle jos sinulla on jo hieman tuntemusta italian kielestä. Olet ehkä opiskellut italiaa puoli vuotta tai enemmänkin mutta opinnoista on jo aikaa. Tällä kurssilla opit lisää sanastoa ja opettelet kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssin aikana syvennät italian kieliopin osaamistasi ja parannat ääntämystä. Kurssilla harjoittelet rohkeasti puhumaan ja lisäät tietämystäsi italialaisesta elegantista elämästä ja kielestä!

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
22.01.2024 - 22.04.2024
Ma 17:00-18:30
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A2.2.-B1.1

Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 6-8 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta. Katsomme välillä keskustelujen aiheisiin liittyviä videoita ja kuuntelemme myös musiikkia.

Kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Tämä kurssi kuuluu keskustelukursseihin ja siinä keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat itse myös vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta ja sujuvuutta. Tunneilla tuetaan ääntämistä, sanavaraston kehittymistä ja toimimista erilaisissa kielenkäyttötilanteista, kuten vaikka mielipiteen ilmaisemisessa.

Kevätlukukausi
18.01.2024 - 18.04.2024
To 15:15-16:45
/

Italia alkeiden jatko

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A1.3

Syksyllä alkaneen kurssin jatko, joka sopii kaikille jonkin verran italian alkeita opiskelleille. Tavoitteena on selviytyä arkielämän tilanteissa, osata kertoa vapaa-ajastaan ja mieltymyksistään sekä ymmärtää yksinkertaisia lauseita ja osata reagoida niihin. Kurssilla opiskelemme kielen perusteita ja tutustumme Italiaan ja sen kulttuuriin sekä harjoittelemme matkailun ja arkipäivän tilanteita. Teemme runsaasti pieniä keskusteluharjoituksia sekä kuunteluharjoituksia.

Kurssin käytyään opiskelija osaa asioida apteekissa, kioskilla, ravintolassa ja kulkea kaupungilla sekä tietää kulkuneuvot, maita, kieliä ja kansallisuuksia.

Kieliopista opiskelija osaa pronominit questo ja quello sekä kellonajat, ja osaa myös adjektiiveja, verbejä ja prepositioita.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 4–6.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
18.01.2024 - 18.04.2024
To 18:35-20:05