Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 5 kurssia
/

Italia, Peruskieliopin kertaus – verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 55,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A 2.2
Sopii noin kolme vuotta kieltä opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat kerrata unohtuneita kielioppiasioita. Käymme läpi perusasioita, mm. verbimuodoista perfektin (passato prossimo), epäsäännöllisiä verbejä ja apuverbin valintaa sekä perfektin ja imperfektin käyttöeroja; pronomineista yleisimpiä ja käytetyimpiä (mm. datiivi ja akkusatiivi) sekä joitakin prepositioita. Kurssin materiaalina opettajan monisteet.

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syysloma
26.04.2021 - 12.05.2021
Ma 17:00-18:30
Ke 17:00-18:30
/

Italia, Matkailuitaliaa verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 55,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taso A1.2-A2.2.
Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 1–3 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Perehdytään arkipäivän kieleen ja matkailussa tarvittaviin sanontoihin harjoittelemalla erilaisia keskustelutilanteita: miten asioit mm. hotellissa, ravintolassa, kahvilassa, juna-asemilla, lääkärissä, apteekissa. Kurssin pohjana ovat opettajan monisteet.

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syysloma
27.04.2021 - 18.05.2021
Ti 17:00-18:30
To 17:00-18:30
/

Italia IV

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.1

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena oppia kertomaan tavoistaan ja tottumuksistaan sekä nykyisistä ja menneistä tapahtumista, ja kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Jatkamme siis italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja italialaiseen kulttuuriin tutustumista. Teemme runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii noin 3 vuotta opistossa opiskelleille, myös muita oppikirjoja lukeneille.
Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 3–5.
Aihepiirit: elämäntavat ja ruokatottumukset, meneillään olevista toimista kertominen, talvilomailua, lomanviettotapoja, arkipäivän sattumuksia, tottumusten ja taustojen kuvailua.
Rakenteet: kestopreesens, imperfektin muodostus, imperfektin ja perfektin käyttö, verbien merkityseroja, prepositioita.

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 18:35-20:05
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.2
Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Teemme paljon keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia.
Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! A2, kpl 9–10. Kustantaja: Alma Edizioni
Aihepiirit: scegliere e affittare una casa per le vacanze, tipologie di vacanza, annunci immobiliari, feste e tradizioni popolari, mercati, fare e ricambiare auguri, accettare o rifiutare un invito.
Rakenteet: kerrataan imperfektin ja perfektin eroja, painottomat pronominit passato prossimon kanssa sekä quello, bello, buono ja santo substantiivien kanssa.

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 17:00-18:30
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone, FM

Taso A2.2
Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 4-5 vuotta opiskelleille sekä kaikille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta.
Kurssin materiaalina opettajan monisteet.

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 15:15-16:45