Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 8 kurssia
/

Italian kielitreenit

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 86,00€
Opettaja: Rita Ahonen

Oletko opiskellut italian alkeet, ja toivoisit voivasi vahvistaa osaamistasi ja saada lisää käytännön kielitaitoa? Tällä kahden viikonlopun kurssilla otat kielitaitosi käyttöön. Kertaat perussanastoa ja kiinnität huomiota hyvään ääntämiseen. Opit arki-italiaa jota uskallat käyttää! Kurssilla keskityt kieleen, ei kulttuuriin tai fraasien opetteluun. Opettajan monistemateriaalissa ohjeet ovat suomeksi, mutta kurssin opetuskieli on italia. Tapaamiskerrassa 15 minuutin tauko. 

Syyslukukausi
13.08.2022 - 21.08.2022
La 10:00-13:15
Su 10:00-13:15
/

Intohimona Italia

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

 taitotaso: B1.1

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia. Kirjan lisäksi kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Kurssin käytyään opiskelija osaa taiteeseen ja tunteisiin liittyvää sanastoa. Hän tietää italialaisia taiteilijoita ja teoksia sekä italian historiaa. Opiskelija osaa kuvailla perinteisiä tapahtumia ja juhlia sekä kertoa menneistä tapahtumista.

Kieliopista opiskelija osaa relatiivipronomineja, konjunktiivin ja gerundin käyttöä sekä passiivin ja passato remoton muodostuksen ja käytön.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Italiano per passione, kpl 1–2.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa teemakursseihin, joilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi).

Syyslukukausi
13.09.2022 - 13.12.2022
Ti 18:35-20:05
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

taso: B1.1

Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi teemme paljon keskusteluharjoituksia ja kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita. Teemme myös kuunteluharjoituksia sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia. 

Kieliopista kertaamme konditionaalia, pronominiyhdistelmiä, stare per + infinitiivi -rakennetta sekä partikkeleita ci ja ne.

Kurssin aihepiirit ovat benessere, sport, chiedere informazioni e fare prenotazioni, lavorare per gli altri e lavorare per vivere, professioni e attività, impegno sociale, protezione degli animali.

Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 5–6. Kustantaja: Alma Edizioni

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa teemakursseihin, joilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi).

Syyslukukausi
15.09.2022 - 08.12.2022
To 17:00-18:30
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

taitotaso:  A2.2 – B1.1

Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 6-8 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteenasi on  sujuva on puheen tuottaminen sujuvammaksi, ja perehdymme yhdessä arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta. Katsomme välillä keskustelujen aiheisiin liittyviä videoita ja kuuntelemme myös musiikkia.

Kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Tämä kurssi on keskustelukurssi eli kurssilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, yleensä ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat myös itse vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta, sujuvuutta ja ääntämistä sekä sanastoa ja käyttökieltä, esim. mielipiteen ilmaisua ja ilmaisumuodon valintaa.

Syyslukukausi
15.09.2022 - 08.12.2022
To 15:15-16:45
/

Italia, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Lähtötaso 0. tavoitetaso A1.1.

Tervetuloa Italian ihmeelliseen maailmaan! Tällä kurssilla aloitat italian opinnot aivan alkeista. Kurssilla  opit paljon sanastoa ja kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Harjoittelemme kielioppia ja tutustumme yhdessä italialaiseen kulttuuriin. Kurssin jälkeen osaat italian kielen ääntämisen salat ja rohkenet puhua myös ääneen! Kurssilla pyritään oppimaan kieltä rennosti ja ennakkoluulottomasti sekä ilman paineita. Kurssi sopii jokaisella, joka haluaa oppia italian kieltä ja kulttuuria. Kurssi tarjoaa aimoannoksen kulttuuria, kielitietoa ja italialaista eleganttia elämää!

Oppikirja: Imperato, Kuusela & Meurman: Bella Vista 1, kpl 1-

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
13.09.2022 - 13.12.2022
Ti 17:00-18:30
/

Italia, alkeiden jatko

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Italian alkeiden jatkokurssi sopii sinulle jos sinulla on jo hieman tuntemusta italian kielestä. Olet ehkä opiskellut italiaa puoli vuotta tai enemmänkin mutta opinnoista on jo aikaa. Tällä kurssilla opit lisää sanastoa ja opettelet kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssin aikana syvennät italian kieliopin osaamistasi ja parannat ääntämystä. Kurssilla harjoittelet rohkeasti puhumaan ja lisäät tietämystäsi italialaisesta elegantista elämästä ja kielestä!

Oppikirja: Imperato, Kuusela & Meurman: Bella Vista 1, kpl 4-8

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
13.09.2022 - 13.12.2022
Ti 18:30-20:00
/

Italia IV

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

taitotaso: A2.1

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on oppia kertomaan suunnitelmista ja menneistä tapahtumista sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 3 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa ruuanlaitosta, resepteistä, illallisen järjestämisestä ja retkien suunnittelusta. Hän osaa kuvailla nähtävyyksiä, elämäntapoja ja ruokatottumuksia sekä kertoa meneillään olevista toimista.

Kieliopista opiskelija osaa painottomien akkusatiivipronominien käytön passato prossimon yhteydessä, relatiivipronominit che ja cui sekä konditionaalin, kestopreesensin ja prepositioita.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 1–3.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
13.09.2022 - 13.12.2022
Ti 17:00-18:30
/

Italia VI

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

taitotaso: A2.2

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena oppia kertomaan toiveistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 5 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa suunnitelmistaan ja toiveistaan sekä kuvailla luonteenpiirteitä ja ulkonäköä. Opiskelija tietää myös, miten toimitaan, jos joutuu varkauden kohteeksi.

Kieliopista opiskelija osaa futuurin, pronominien paikan verbimuotojen yhteydessä, pronominiyhdistelmät sekä prepositioita, joita käytetään kuvailuun.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 9–10.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
15.09.2022 - 08.12.2022
To 18:35-20:05