Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Italia
Löytyi 6 kurssia
/

Italia V

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A 2.1

Tämän monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on oppia kertomaan suunnitelmista ja menneistä tapahtumista sekä kyetä ilmaisemaan itseään tavallisissa viestintätilanteissa. Runsaasti keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä italialaiseen kulttuuriin tutustumista sisältävä kurssi sopii noin 4 vuotta opistossa opiskelleille.

Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista sekä kuvailla tottumuksia ja taustoja. Opiskelija osaa myös kertoa arkipäivän sattumuksista sekä lomanviettotavoista ja tietää italialaisen joulun viettotapoja.

Kieliopista opiskelija osaa imperfektin ja perfektin käyttöerot sekä verbien merkityserot, pluskvamperfektin, kestoimperfektin sekä lisää prepositioiden käyttötapoja.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Bella Vista 2, kpl 5–6.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Ti 17:00-18:30
/

Italia II

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Lähtötaso A1.1. tavoitetaso A1.3.

Italian alkeiden jatkokurssi sopii sinulle jos sinulla on jo hieman tuntemusta italian kielestä. Olet ehkä opiskellut italiaa puoli vuotta tai enemmänkin mutta opinnoista on jo aikaa. Tällä kurssilla opit lisää sanastoa ja opettelet kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssin aikana syvennät italian kieliopin osaamistasi ja parannat ääntämystä. Kurssilla harjoittelet rohkeasti puhumaan ja lisäät tietämystäsi italialaisesta elegantista elämästä ja kielestä!

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Ti 17:00-18:30
/

Italia, helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A2.2 - B1.1

Reipas keskustelukurssi, joka sopii italiaa noin 6-8 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat aktivoida passiivista kielitaitoaan. Tavoitteena on saada puheen tuottaminen sujuvammaksi, joten perehdymme arkipäivän kieleen ja helppojen keskustelujen käymiseen. Luemme erilaisia tekstejä ja artikkeleita, ja keskustelemme tunnilla niiden pohjalta. Katsomme välillä keskustelujen aiheisiin liittyviä videoita ja kuuntelemme myös musiikkia.

Kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet.

Keskustelukursseilla keskitytään suullisenvuorovaikutuksen kehittämiseen, yleensä ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat myös itse vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta, sujuvuutta ja ääntämistä sekä sanastoa ja käyttökieltä, esim. mielipiteen ilmaisua ja ilmaisumuodon valintaa.

This course is a discussion course, which focus on developing oral interaction, usually without a textbook. Working methods in class vary and often students can also influence the choice of topics to be discussed. The aim of the study is to improve the confidence in language use, fluency and pronunciation, as well as vocabulary and language, e.g. expression of opinion and choice of form of expression.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
To 15:15-16:45
/

Italialainen iltapäivä

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso B1.1

Tällä leppoisasti etenevällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelijan valmius käyttää kieltä vahvistuu. Siksi teemme paljon keskusteluharjoituksia ja kertaamme ja syvennämme aiemmin opittuja kielioppiasioita. Teemme myös kuunteluharjoituksia sekä tutustumme Italian kulttuuriin. Kirjaa käymme läpi soveltuvin osin. Tämä monipuolisesti aktivoiva kurssi sopii kaikille kieltä pitkään harrastaneille, jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan ja kerrata keskeistä kielioppia.

Kieliopista kertaamme gerundia, hypoteettista virkettä, passiivia, passato remotoa sekä passato prossimoa modaalisten apuverbien kanssa.

Aihepiirit: televisione e società, tv e intrattenimento individuale, gli italiani e l’italiano, dialetti e lingue minoritarie, uffici pubblici.

Oppikirja: De Savorgnani – Cordera Alberti: Chiaro! B1, kpl 9–10. Kustantaja: Alma Edizioni

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
To 17:00-18:30
/

Intohimona Italia

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso B1.1

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia. Kirjan lisäksi kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Kurssin käytyään opiskelija osaa ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen sekä italialaiseen luontoon ja eläimiin liittyvää sanastoa. Opiskelija osaa kuvailla elämää maalla ja kaupungissa, ja tietää paikallisia ruokaperinteitä. 

Kieliopista opiskelija osaa infinitiivin menneen muodon, pronominiyhdistelmät, konjunktiivin muodostamisen ja käytön sekä liittokonditionaalin ja si-passiivin. 

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Italiano per passione, kpl 4–5.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Ti 18:35-20:05
/

Italia alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Taitotaso A1.1

Tämän alkeista lähtevän ja monipuolisesti aktivoivan kurssin tavoitteena on selviytyä arkielämän tilanteissa, osata kertoa vapaa-ajastaan ja mieltymyksistään sekä ymmärtää yksinkertaisia lauseita ja osata reagoida niihin. Kurssilla opiskelemme kielen perusteita ja tutustumme Italiaan ja sen kulttuuriin sekä harjoittelemme matkailun ja arkipäivän tilanteita. Teemme runsaasti ääntämis- ja kuunteluharjoituksia sekä pieniä keskusteluharjoituksia.

Kurssin käytyään opiskelija osaa esittäytyä, tervehtiä ja kertoa ikänsä. Hän osaa asioida kahvilassa ja tietää kohteliaisuusfraasit sekä teitittelyn ja sinuttelun erot.

Kieliopista opiskelija osaa ääntämissäännöt, persoonapronominit, substantiivien suvun sekä yksikön ja monikon muodostamisen, ja osaa myös artikkeleita, verbejä, kysymyssanoja, prepositioita sekä numerot.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 0–3.

Tutustu opettajaan: Kaarina Jumisko-Puzone

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
To 18:35-20:05