Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet
Löytyi 53 kurssia
/

Suomi A1 alkeiskurssi – Finnish A1 Beginners course

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 140,00€
Opettaja: Maarit Halme

lähtötaso 0 tavoitetaso A1.1.  start level 0 target level A1.1

Aloita suomen kielen opiskelu Kalliolan kansalaisopistossa! Kurssilla puhut, kirjoitat, luet ja kuuntelet suomea yhdessä opettajan ja ryhmän kanssa. Kurssin jälkeen osaat esittäytyä, kertoa itsestä, perheestä ja arkipäivästä. Opettaja auttaa sinua, että uskallat käyttää kieltä myös luokan ulkopuolella. Kurssilla sinun täytyy osata latinalaiset kirjaimet.

Kielioppi: Minulla on -lause (omistuslause), verbityypit 1–5 ja niiden taipuminen (minä laulan, sinä laulat, hän laulaa…)

Aihepiirit: Tutustuminen ja tervehdykset, maat, kansalaisuudet ja kielet, sää ja vuodenajat, perhe, tavallinen arkipäivä

kurssikuvaus englanniksi: 

Start learning Finnish in Kalliola Adult Education Center! On this course you will speak, listen, write and and read Finnish together with the group and the teacher. After the course you will know how to present yourself, tell about your family and your ordinary day. The teacher will encourage you to use Finnish also outside the classroom. Note! You must master Latin alphabet.

Topics: Introducing oneself and greetings, countries, nationalities and languages, weather and seasons, family, ordinary day

Important grammar: Minulla on (I have) sentence, verb types 1–5 and conjugation of the verbs (minä laulan, sinä laulat, hän laulaa…)

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos (v. 2020) kpl 1–5.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ti 16:15-18:30
To 16:15-18:30
/

Suomi ABC-kurssi, opintosetelialennus

Paikka: Kalliolan Naapuruustalo, Asemapäällikönkatu 12 b, Pasila
Kurssimaksu: 5,00€
Opettaja: Rita Ahonen

Lähtötaso A1.1 tavoitetaso A1.2. 

Kurssilla opit suomen kielen perusteita: osaat kertoa kuka olet ja mistä olet kotoisin, osaat tärkeät sanat, esimerkiksi numerot, kalenteri-, kauppa- ja ruokasanat. Osaat kysyä ja keskustella arkisista asioista.  

Kurssiin kuuluu kotitehtäviä. Kurssi vahvistaa luku- ja kirjoitustaitoa latinalaisilla kirjaimilla. 

Kurssi sopii aikuisille maahanmuuttajille, jotka osaavat jo puhua vähän suomea ja haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan paremmin. 

Aihepiirit: Tutustuminen ja tervehdykset, numerot, asiointi kaupassa ja niin edelleen, tavallinen arkipäivä

Kurssi saa Opetushallituksen opintosetelialennusta ja on sen takia hyvin edullinen. Kurssin hinta ilman opintosetelialennusta on 205 euroa.

HUOM.! Ensimmäisellä opetuskerralla pieni lähtötasotesti. Testin tarkoitus on ohjata kurssille ne ihmiset, jotka tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon vahvistamista. Ensimmäisellä kerralla kysymme sinulta kaikki henkilötiedot ja voit ilmoittautua kurssille.

Kurssiteksti englanniksi

Please notice this is a literacy course for those who can't read and write in Latin alphabet. 

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ma 09:30-12:00
Pe 09:30-12:00
/

Englanti keskitason treenit

Paikka: Kalliola, luokka 8 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 86,00€
Opettaja: Rita Ahonen

Taitotaso A2 (perustaso, alempi keskitaso)

Tämä kurssi on sinulle joka haluat aktivoida ja kohentaa unohtunutta kielitaitoasi.

Kertaamme perusasioita, tavallisia verbejä ja adjektiiveja, kartutamme sanavarastoa  ja rakennamme lauseita. Yksikkö, monikko, kysymyslauseet, ajan ja paikan ilmauksetja niin edelleen. Kirjoittamistakin harjoittelemme ja selkeää ääntämistä. Aihepiirit: koti, harrastukset, ruoka, matkailu ja ostokset.

Kurssiteksti englanniksi:
This course is for you who wish to activate and brush up your English. Ordinary everyday English, basic vocabulary, sentence structures, how to make questions and so on. We also practise writing and spelling and good pronunciation. Topics: Home, hobbies and interests, food, travelling and shopping. 

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ke 11:30-13:00
/

Italian alkeistreenit da capo

Paikka: Kalliola, luokka 8 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 86,00€
Opettaja: Rita Ahonen

Lähtötaso 0 - tavoitetaso A1.1

Tervetuloa treenaamaan italian kieltä. Jos olet opiskellut sitä aikaisemmin, mutta taidot ovat päässeet unohtumaan, nyt on tilaisuus aloittaa uudelleen alusta eli da capo. Jos et ole opiskellut aikaisemmin ei se mitään. Italia on kieli joka hurmaa ja vie mukanaan. 

Kurssilla teemme saneluharjoituksia ja käytämme opettajan monistemateriaalia. Jos sinulla on oppikirja, ota se mukaan. Voimme päättää yhdessä mitä kaikkea haluamme oppia. 

Puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan.  Parliamo, ascoltiamo, leggiamo e scriviamo. 

Alkeiskurssi. Un corso elementare. 

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ke 09:30-11:00
/

Espanja II Kivikossa

Paikka: Nallitie 3
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Pedro Beltrán

Lähtötaso A1.2 tavoitetaso A1.3. 

Jatkokurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat käyneet alkeiskurssin tai hankkineet vastaavat taidot muualta. Tarvittaessa kertaamme kurssin ensimmäisellä tunnilla. Kurssin osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää verbien perfektimuotoja sekä tuntee adjektiivien vertailumuodot. Opiskelija kykenee tekemään pieniä kirjoitelmia. Runsaasti pariharjoituksia, jotka rohkaisevat keskustelemaan espanjaksi.  Kurssin sisältö: Menneen ajan ilmaiseminen, adjektiivien vertailu, ongelmatilanteissa selviytyminen, kulttuuri- ja vapaa-aika, helpon sanomalehtitekstin hahmottaminen, kirjoitelmia, espanjankielistä musiikkia.

Oppikirja: Perfecto 2, Ingalsuo – Mack. Finn Lectura.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ti 18:30-20:00
/

Espanja III, hybridi

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Emmi Laaksonen

Tavoitetaso A2.1-A2.2. Kurssi sopii oppilaille, jotka ovat opiskelleet espanjaa n. 2-3 vuotta ja ovat tutustuneet menneisiin aikamuotoihin.

Jatkamme syventymistä menneiden aikamuotojen käyttöön. Teemoina ovat mm. matkailu, urheilu, ruoka ja arkiset kielenkäyttötilanteet. Teemme paljon suullisia harjoituksia. Kurssi sopii hyvin imperfektin ja preteritin käytön kertaamiseen. 

Oppikirja: Ventana 3  kpl 1 alkaen, mutta teemme myös paljon lisäharjoituksia.  

Kurssille voi osallistua luokassa lähiopetuksessa tai etänä.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ma 16:30-18:00
/

Ranskaa rönsyillen -viikonloppukurssi

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 65,00€
Opettaja: Anneli Taimio, HuK

Osaatko ranskan perusteet (A2/B1-taso) ja haluaisit vahvistaa suullista kielitaitoasi ja samalla kerrata myös kielioppia hauskasti dialogien avulla? Kurssilla tehdään puheharjoituksia, joiden tavoitteena on toimiva peruskielitaito, jolla selviää eri tyyppisissä vuorovaikutustilanteissa. Oppikirjan dialogit ovat aitoja arkielämän puhetilanteita, joiden avulla opitaan luontevaa ranskan kieltä, joka ei ole liian tuttavallista eikä liian muodollista. Kurssilla kerrataan myös sanastoa ja idiomeja esim. laulujen avulla sekä opitaan viestintästrategioita ja kulttuurisia käytänteitä.

Oppikirja: Claire Miquel: Grammaire en dialogues, niveau intermédiare B1 sekä opettajan oma materiaali

Molempina kurssipäivinä on 45 minuutin omakustanteinen lounastauko 

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
La 10:00-16:00
Su 10:00-16:00
/

Ranskan ääntämiskurssi

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 33,00€
Opettaja: Anneli Taimio, HuK

Tuntuuko sinusta, että ranskan ääntäminen on vaikeaa, kun sanat äännetään ihan eri tavalla kuin kirjoitetaan ja äänteitäkin on enemmän kuin suomen kielessä? Olet väärässä, sillä ranskan ääntäminen on melko säännönmukaista, ja tällä kurssilla opitaankin ranskan ääntämissäännöt. Vaikkapa matkustellessa ranskankielissä maissa on hyvä osata erottaa kala (poisson) myrkystä (poison) ja jälkiruoka (dessert) autiomaasta (désert). Sitäkin kurssilla harjoitellaan. Kurssille voi tulla vaikkei osaisikaan yhtään ranskaa. 

Kurssipäivänä on 45 minuutin omakustanteinen lounastauko.

Tämä kurssi on teemakurssi. Teemakursseilla kieltä opitaan jonkin teeman näkökulmasta. Ne voivat myös keskittyä johonkin kielen osa-alueeseen, esim. ääntämiseen, tai tarjota innostavia yhdistelmiä, kuten kitaratunnit espanjaksi.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
La 10:00-16:00
/

Albanian language and culture – hybrid mode

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Anisa Sota (Opettaja esittely)

Would you like to start speaking one of the oldest languages in the Balkans? Would you like to learn Albanian? Would you like to know more about its culture and traditions? Then welcome to the Albanian language course! 

Here are two facts about it:

In the family of Indo-European languages it is a branch of its own. 

Its alphabet has 36 six letters, from which two are diacritical letters (ë and ç).

In this course you will get to know and learn the basics of the spoken Albanian language. We will focus on concrete examples using the colloquial and most useful vocabulary in everyday life. Cultural and traditional aspects will be thoroughly integrated throughout the course in order to help you gain a holistic and comprehensive understanding of the language use.

This course will take place in a hybrid mode, so you can opt to join online or in person. It is intended to be implemented in a laid-back manner, where the main aims revolve around communication and cultural awareness. 

Key themes involve: introducing ourselves and getting to know others, greetings and courtesy words, talking about our family, describing physical appearance and personality, albanian hospitality, a day as a customer in albanian traditional markets, food and culinary.   

Tämä kurssi kuuluu kielten kursseissa yleiskursseihin, joissa harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselta ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Tutustu opettajaan: Anisa Sota - Kalliolan kansalaisopisto

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ke 18:00-19:30