Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet
Löytyi 51 kurssia
/

Englannin puhetaidon aktivointi, verkkokurssi

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 97,00€
Opettaja: Marja Juhola

Tule vahvistamaan englannin perusosaamistasi. Kurssilla pääset harjoittelemaan puhumista rennossa ilmapiirissä. Keskustelemme paljon pienryhmissä jokapäiväiseen elämään, opintoihin ja työntekoon liittyvistä aiheista. 

Kurssi sopii B1-B2-tason opiskelijoille.

Opiskelet etäyhteyden välityksellä. Kontaktiopetuksen (24 oppituntia) lisäksi teet tehtäviä oppimisalustalla (3 oppituntia). 

Tarvitset tietokoneen, kameran, kuulokkeet sekä nettiyhteyden.  

Sinulla on halutessasi mahdollisuus saada kurssin hyväksytysti suoritettuasi merkintä opintosuoritus (1 opintopiste) Oma Opintopolku-palveluun. Ilmoita opettajalle kurssin alussa, mikäli haluat, että suorituksesi arvioidaan kurssin aikana mahdollista merkintää varten.  

Kevätlukukausi
01.03.2022 - 24.03.2022
Ti 17:00-19:15
To 17:00-19:15
/

Turkki, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Engin Uludamar

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Alkeista lähtevä kurssi, jossa tutustutaan turkin kieleen ja turkkilaiseen kulttuuriin sekä opetellaan kielen perusrakenteita.
Oppikirja: Türkçe Ögrenelim 1.

Aihepiirit: tutustuminen, lentokentällä, hotellissa, kellonajat, henkilökuvausta 

Rakenteet: preesens, imperatiivi, paikallissijat

Syyslukukausi
14.09.2021 - 07.12.2021
Ti 17:00-18:30
/

Venäjä, alkeiden jatko

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Taso A1.1

Kurssi sopii noin puoli vuotta kieltä opiskelleille. Jatketaan venäjän perusteiden opettelua. Harjoitellaan lukemista ja ääntämistä. Opetellaan arkielämässä tarvittavia sanontoja, kielen perusrakenteita ja maan tapoja. Teemme paljon suullisia harjoituksia. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 Uudistettu, kpl 6-. Aihepiirit: perhe, siviilisääty, kellonajat, asuminen, työpaikka, kielitaito Rakenteet: Persoonapronominit, yksikön prepositionaali, monikon nominatiivi, adjektiivien yksikön nominatiivi, verbien preesens

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 17:00-18:30
/

Venäjä III

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Taso A1.3.

Jatketaan venäjän perusrakenteiden opiskelua, laajennetaan sanavarastoa sekä tutustutaan maan tapoihin. Harjoittelemme paljon puhumista. Sopii 2-3 vuotta kieltä opiskelleille. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 (Huom! Ei uudistettu laitos), kpl 17–.
Aihepiirit: ostoksilla, ravintolassa, ateriat, hinnat.
Rakenteet: yksikön datiivi, preteriti, täytyy-rakenteet.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10
/

Venäjä IV

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Taso A2.1

Syvennämme venäjän kielen taitoja monipuolisesti. Harjoittelemme paljon puhumista. Sopii 3-4 vuotta kieltä opiskelleille. Oppikirja: Alestalo - Malmberg: Kafe Piter 2, kpl 2–. Aihepiirit: Asunto, asuminen, kodinkoneet. Rakenteet: monikon genetiivi, jnkn puuttuminen.

Syyslukukausi
16.09.2021 - 09.12.2021
To 17:00-18:30
/

Suomi 2 thainkielisille (A1.3–A2.1) verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Supaporn Lappalainen

Opimme kommunikoimaan arkielämän tilanteissa, esimerkiksi matkailu, vapaa-aika ja harrastukset sekä terveydentila ja sairastaminen. Lisäksi opit kertomaan, mitä teit menneisyydessä (imperfekti). Opetus thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat. Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl 1–4  Opetuskieli: suomi, thai

เรียนภาษาฟินนิช 2 (บรรยายภาษาไทย) (เรียนออนไลน์)

เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทางช่วงวันหยุด งานอดิเรก หรือ ด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย ทั้งนี้ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ในรูปประโยคที่เป็นอดีตของเหตุการณ์ต่างๆ การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แบบฝึกหัดเป็นภาษาฟินนิช กลุ่มเป้าหมายคือ ชาวไทย

Finnish 2 for Thai speakers (Online)

We learn to communicate in everyday situations, such as travel, leisure and hobbies, or health and illness. In addition, you will learn to tell, what you did in the past (imperfect). Teaching in Thai, exercises in Finnish. The target group is Thai immigrants.

Lisätiedot: เรียนภาษาฟินนิช (บรรยายภาษาไทย)

Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ma 18:00-19:30
Ke 19:00-20:30
/

Swahili, alkeiden jatko verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä (Opettaja esittely)

Taso A1.1
Kurssi sopii kaikille noin puoli vuotta opistossa swahilia opiskelleille. Kurssilla jatketaan tutustumista swahilin kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Kurssin käytyään opiskelija osaa kertoa itsestään ja läheisistään lyhyesti sekä asioida pienimuotoisesti torilla, kaupassa ja ravintolassa. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja osaa verbien aikamuotoja (preesens, imperfekti ja futuuri) sekä tunnistaa eri substantiiviluokkien taivutuksia. Karibu kujifunza Kiswahili! – Tervetuloa opiskelemaan swahilia! Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 4-6
Aihepiirit: itsestä ja perheestä kertominen, kellonajat, lukusanat ja päivämäärät
Rakenteet: substantiiviluokat 1–4, preesens, futuuri, imperfekti, possessiivipronominit, omistusrakenne, adjektiivit

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 16:45-18:15
/

Swahili, edistyneet

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä (Opettaja esittely)

Taso A2.2-B1.1
Kurssi sopii kaikille kielen perusteet jo osaaville. Jatketaan peruskielitaidon syventämistä sekä kerrataan ja aktivoidaan monipuolisten harjoitusten avulla aiemmin opittua. Luetaan tekstejä opiskelijoiden ja opettajan valitsemista aihepiireistä sekä tehdään runsaasti niihin liittyviä kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Seurataan ajankohtaisia swahilinkielisen maailman uutisaiheita, syvennetään maa- ja kulttuuritietoutta ja tehdään pieniä esitelmiä omavalintaisista aiheista. Tavoitteena on kehittää jo saavutettua kielitaitoa ja syventää kieliopin perusrakenteiden  osaamista. Aineistona opettajan omat materiaalit. 
Aihepiirit: kaunokirjallisuus, sähköpostin ja kirjeen kirjoittaminen, ajankohtaiset sanomalehtitekstit, uutiset, blogitekstit 
Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. substantiiviluokat, lokatiiviluokat, verbien eri aikamuodot, verbien kielteiset muodot

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10
/

Tanska, alkeiden jatko verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Johanna Toivonen

Taso A1.2
Lähtötaso A1.1. Kurssilla jatkamme tutustumista tanskan kieleen ja tanskalaiseen kulttuuriin, jotta osallistujat voivat paremmin kommunikoida tanskalaisten kanssa – ja ennen kaikkea ymmärtää puhuttua tanskaa. Kurssilla luemme tanskankielisiä tekstejä ja keskitymme sanastoon, joka poikkeaa ruotsista. Kuuntelemme autenttista puhetta ja harjoittelemme ääntämistä sekä numeroita. Osallistujilta edellytetään ruotsin kielen taitoa. Oppikirja: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak! 

På dette kursus får deltagerne kendskab til dansk sprog og kultur, så de bedre kan kommunikere med danskere – og især forstå talt dansk. På kurset læser vi danske tekster og fokuserer på ord, som afviger fra svensk. Vi lytter til autentisk tale og øver dansk udtale samt de danske cifre. Deltagerne skal kunne svensk. Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak!

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ma 18:15-19:45