Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Löytyi 69 kurssia
/

The basics of Thai language, online course

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Supaporn Lappalainen

Level A1.1.

Entry level 0. Beginner's course to learn the vocabulary, colloquial expressions and Thai customs needed by a traveler. Plenty of speech exercises to help you learn pronunciation. 

Topics: Key travel vocabulary, courtesy phrases, small talk, time of day, shopping and market

Alkeiskurssi, jolla opetellaan matkailijan tarvitsemaa sanastoa, puhekielen ilmauksia ja thaimaalaista tapakulttuuria. Runsaasti puheharjoituksia, joiden avulla opetellaan ääntämistä. 

Aihepiirit: Keskeistä matkailusanastoa, kohteliaisuusfraaseja, small talk, kellonajat, kaupassa ja torilla asioiminen

Kevätlukukausi
15.01.2021 - 16.04.2021
Pe 18:00-19:30
/

Tsekki II verkkokurssi

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä, HuK

Taso A1.1.

Soveltuu 1-2 vuotta kieltä opiskelleille sekä edistyneille kertaajille.  Aktivoimme ja syvennämme sanaston ja kieliopin osaamista runsaiden  puhe-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Painopiste ymmärtämisen ja ymmärretyksi  tulemisen kehittämisessä.
Oppikirja: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 (kpl 8-13), Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 2 (14-20) ja opettajan oma materiaali.
Aihepiirit: oma arki, perhe- ja työelämä.
Rakenteet: sijat ja prepositiot, verbien taivutus-, aika-, ehto- ja käskymuodot, aspektin periaatteet, deminutiivi, adjektiivien ja adverbien vertailumuodot

Kurssi toteutetaan etäopetuksena.

Kevätlukukausi
13.01.2021 - 07.04.2021
Ke 17:00-18:30
/

Venäjä, alkeiden jatko

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko, FM

Taso A1.1.
Jatkoa syksyn alkeiskurssille. Harjoitellaan lukemista ja ääntämistä. Opetellaan arkielämässä tarvittavia sanontoja, kielen perusrakenteita ja maan tapoja. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 (uudistettu laitos), kpl 6-.
Aihepiirit: perhe, siviilisääty, kellonajat, asuminen, työpaikka, kielitaito.
Rakenteet: Persoonapronominit, yksikön prepositionaali, adjektiivien yksikön nominatiivi, verbien preesens.

Kevätlukukausi
13.01.2021 - 07.04.2021
Ke 17:00-18:30
/

Tanskan alkeet verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Johanna Toivonen, FM

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Kurssilla tutustutaan tanskan kieleen ja tanskalaiseen kulttuuriin, jotta osallistujat voivat paremmin kommunikoida tanskalaisten kanssa – ja ennen kaikkea ymmärtää puhuttua tanskaa. Kurssilla luemme tanskankielisiä tekstejä ja keskitymme sanastoon, joka poikkeaa ruotsista. Kuuntelemme autenttista puhetta ja harjoittelemme ääntämistä sekä numeroita. Osallistujilta edellytetään ruotsin kielen taitoa. Oppikirja: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak! 

På dette begynderkursus får deltagerne kendskab til dansk sprog og kultur, så de bedre kan kommunikere med danskere – og især forstå talt dansk. På kurset læser vi danske tekster og fokuserer på ord, som afviger fra svensk. Vi lytter til autentisk tale og øver dansk udtale samt de danske cifre. Deltagerne skal kunne svensk. Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak!

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 18:15-19:45
/

Puolan alkeet verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Malgorzata Haba-Rantamo, FM

Taso A1.1.

Lähtotaso 0. Opettelemme puolan ääntämistä ja yksinkertaisia ilmauksia niin arjen tilanteita kuin matkailua varten. Kurssilla harjoitellaan lisäksi helppoa suullista ja kirjallista puolaa, sekä tehdään erilaisia kuullun ymmärtämisen harjoituksia. Harjoittelemme mm. miten tilataan ravintolassa, tehdään ostoksia ja sovitaan tapaamisia. Muita aihepiirejä ovat mm. harrastukset. Painopiste on käytännön kielitaidossa ja kurssilla saadaan myös perustietoa puolalaisesta kulttuurista. Oppikirja: Mäkäläinen & Haba-Rantamo: Po Prostu 1, Puolan kielen alkeisoppikirja, osa 1 

Kurssi järjestetään etäkurssina verkossa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Kevätlukukausi
13.01.2021 - 07.04.2021
Ke 18:00-19:30
/

Ranska, puhekielen aktivointi

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Katriina Kurki, FM

Taso A2.2-B.1
Oletko jo opiskellut ranskaa ja haluat parantaa kielitaitoasi? Tervetuloa mukaan! Kurssi sopii vähintään neljä vuotta opistotasolla ranskaa lukeneille ja kertaajille. Tällä keskustelupainotteisella kurssilla käymme läpi arkipäivän tilanteita ja opimme ymmärtämään ranskaa erilaisten kuunteluharjoitusten avulla. Tutustumme ranskalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin sanavarastoa kerraten ja laajentaen. Kirjassa painottuvat erilaiset arkipäivän vuorovaikutustilanteet ja niihin sopivat ilmaukset. Kurssi sisältää paljon myös opettajan omaa materiaalia. Rakenteita kerrataan opiskelijoiden toiveiden mukaan Oppikirja: Communication en dialogues - Niveau intermédiaire, Clé international noin kappaleesta 15 eteenpäin.

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 16:45-18:15
/

Un café, s’il vous plait! – käytännön ranskan alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Katriina Kurki, FM

Taso A1. 

Lähtötaso 0. Tervetuloa opiskelemaan ranskan perusteita rennossa ilmapiirissä ja rauhalliseen tahtiin. Käymme läpi ranskan kielen ääntämistä ja käytännön tilanteissa tarvittavia sanoja ja ilmauksia. Opit kohteliaita ilmauksia ja selviytymään lippuluukulla, kahvilassa, ravintolassa, apteekissa ja ostoksilla. Oppimateriaali: Katriina Kurki, Ranskaa matkailijoille, Otava.

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 18:40-20:10
/

Ranska, Monde francophone

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Alberto Basili, HuK

Taso B2.2
Venez nouer la conversation avec nous ! Pour pratiquer votre français, participez à notre pluriannuel Club du jeudi. Un cours de conversation pour tous les goûts et qui ne paraît pas son âge. Nous parlons de tout et quelques hôtes français ou francophones peuvent nous rendre visite pour animer nos soirées !

Kevätlukukausi
14.01.2021 - 15.04.2021
To 18:40-20:10
/

Englanti, Helppo keskustelu

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Asta Kantola

Taso A2.2-B1.

Sopii kaikille, jotka haluavat parantaa suullista kielitaitoaan. Keskustelemme ajankohtaisista aiheista, esim. tv-ohjelmat, elokuvat, kirjallisuus, ympäristö, ruoka ja juoma, musiikki. Teemme paljon pari- ja ryhmätehtäviä, joiden avulla aktivoidaan jo opittua sekä opitaan uutta.

Materiaali: Catching Up, Chapter 7

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 06.04.2021
Ti 17:00-18:30