Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Löytyi 51 kurssia
/

Tanska, alkeiden jatko verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Johanna Toivonen

Taso A1.2
Lähtötaso A1.1. Kurssilla jatkamme tutustumista tanskan kieleen ja tanskalaiseen kulttuuriin, jotta osallistujat voivat paremmin kommunikoida tanskalaisten kanssa – ja ennen kaikkea ymmärtää puhuttua tanskaa. Kurssilla luemme tanskankielisiä tekstejä ja keskitymme sanastoon, joka poikkeaa ruotsista. Kuuntelemme autenttista puhetta ja harjoittelemme ääntämistä sekä numeroita. Osallistujilta edellytetään ruotsin kielen taitoa. Oppikirja: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak! 

På dette kursus får deltagerne kendskab til dansk sprog og kultur, så de bedre kan kommunikere med danskere – og især forstå talt dansk. På kurset læser vi danske tekster og fokuserer på ord, som afviger fra svensk. Vi lytter til autentisk tale og øver dansk udtale samt de danske cifre. Deltagerne skal kunne svensk. Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak!

Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Kevätlukukausi
24.01.2022 - 25.04.2022
Ma 18:15-19:45
/

Suomi, intensiivi IV odottaa lähiopetuksen alkamista

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 130,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A2.2

Tämä kurssi sopii puolitoista vuotta suomen opiskelleille. Kirja laajentaa perussanavarastoa ja opettaa ilmaisemaan itseä eri aikamuodoissa, arjessa ja juhlassa.

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 5 - 8. Lähtötaso A 2.1. 
Aihepiirit: asiointi virastossa, parisuhde ja avioliitto, juhlat ja tavat, koulutus ja työ, ostokset ja asiointi
Rakenteet: perfekti, indefiniittipronominit, pluskvamperfekti, possessiivisuffiksit, i-monikko, joka-pronomini monikossa, pronominit nämä, nuo, ne, monikon partitiivi, monikon genetiivi, adjektiivien vertailu

Kevätlukukausi
25.01.2022 - 26.04.2022
Ti 17:00-18:30
To 17:00-18:30
/

Beginners’ Finnish 2, online

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 130,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso A1.2+/A1.3

Tavoitetaso A1.3+/A2.1

Sinä osaat jo seuraavat asiat:

Tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö, päivän kulku kello. Vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, verbityypit, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi.

Jatketaan suomen kielen opiskelua tasolle A1.3+/A2.1. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti.

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1 (uusi painos 2020), kpl 6-9

Aihepiirit: Asuminen. Matkustaminen. Kulkuvälineet. Ruoka ja juoma. Juhlat. Työ. Ammatit.

Rakenteet: Paikansijat. Eksistentiaalilause. Demonstratiivipronominit. Yksikön imperatiivi. Lisää sanatyyppejä. Tilalause. Imperfektin esittely. Ainesanojen partitiivi. Postpositiot. Päiväys ja järjestysluvut. Objekti. Persoonapronominien taivutus. Lisää verbien taivutuksesta (preesens).

Jatkoa syksyn 2021 Beginners' Finnish 1 verkkokurssille.

Kurssi toteutetaan Zoom-alustalla.

Opettaja lähettää linkin kurssin ensimmäisenä päivänä.

Kevätlukukausi
26.01.2022 - 27.04.2022
Ke 18:15-19:45
Pe 15:30-17:00
/

Suomi, Beginners’ Finnish odottaa lähiopetuksen alkamista

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 130,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A1.1

Starting level 0, but students must be able to read and write Western (Latin) alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish, English is used if needed to explain the grammar.

Textbook: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, revised edition, ch 1–5

Structures: vowel harmony, conjugation of verbs, negative sentence, change of consonants k, p, t, interrogatives, -ko/-kö-questions, genitive, someone has something-sentence, partitive.

Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Tutustutaan kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. 

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos kpl 1-5.

Aihepiirit: tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, verbejä, kysymyksiä, hinnan kysyminen, adjektiiveja, avun pyytäminen, henkilötiedot, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö, värit, ostosfraaseja,
Rakenteet: vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, t-monikko, omistusrakenne, partitiivi.

Kevätlukukausi
24.01.2022 - 25.04.2022
Ma 18:40-20:10
Ke 18:40-20:10
/

Beginners’ Finnish 3, online

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 130,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso A1.3+/A2.1

Tavoitetaso A2.1+/A2.2

Sinä osaat jo suomen kielen alkeet, kuten:

Vokaaliharmonia, verbityypit ja preesens, k-p-t-vaihtelu, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi, paikallissijat, t-monikko, yksikön imperatiivi, sanatyypit, postpositiot, objektin perusteet.

Jatketaan suomen kielen opiskelua tasolle A2.2. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti.

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 1-4.

Aihepiirit: Matkailu ja vaatteet. Terveys ja sairaus. Vapaa-aika ja harrastukset.

Rakenteet: Aktiivin indikatiivin imperfekti. Passiivin indikatiivin preesens. Nesessiivilause. Objekti. Lisää pronomineja. 3. ja 4. infinitiivit. Transitiivi- ja intransitiiviverbit. Lisää sanatyyppejä. Lisää verbirektioita.

Jatkoa syksyn 2021 Beginners' Finnish 2 verkkokurssille.

Kurssi toteutetaan Zoom-alustalla.

Opettaja lähettää linkin kurssin ensimmäisenä päivänä.

Kevätlukukausi
25.01.2022 - 26.04.2022
Ti 15:30-17:00
To 15:30-17:00
/

Suomi, intensiivi II odottaa lähiopetuksen alkamista

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 130,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A1.3

Lähtötaso A1.1. Jos osaat jo jonkin verran suomea, tämä kurssi sopii sinulle. Teemme paljon muoto-, sanasto- ja kommunikatiivisia harjoituksia ja etenemme melko nopeasti. Tule oppimaan uutta tai kertaamaan!

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos, kpl 6–9.
Aihepiirit: asuminen, matkustaminen, kulkuvälineet, ruoka ja juoma, juhlat, päiväys ja järjestysluvut, työ ja ammatit
Rakenteet: paikallissijat, monikon nominatiivi, eksistentiaalilause, demonstratiivipronominit ja niiden taivutus, imperatiivi (sinä-persoona), sanatyyppejä, postpositiot, monikon partitiivi, objekti, kenelle/keneltä, persoonapronominien taivutus, k-p-t-vaihtelu: verbityypit 3 ja 4, sivulauseet.

Kevätlukukausi
25.01.2022 - 26.04.2022
To 18:40-20:10
Ti 18:40-20:10
/

Suomi, Beginners´ Finnish, kevätkesä

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 130,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A1.1

Starting level 0, but students must be able to read and write Western (Latin) alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish, English is used if needed to explain the grammar.

Textbook: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, revised edition, ch 1–5

Structures: vowel harmony, conjugation of verbs, negative sentence, change of consonants k, p, t, interrogatives, -ko/-kö-questions, genitive, someone has something-sentence, partitive.

Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Tutustutaan kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. 

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos kpl 1-5.

Aihepiirit: tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, verbejä, kysymyksiä, hinnan kysyminen, adjektiiveja, avun pyytäminen, henkilötiedot, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö, värit, ostosfraaseja,
Rakenteet: vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, t-monikko, omistusrakenne, partitiivi.

Kevätlukukausi
28.04.2022 - 06.06.2022
Ma 17:00-19:15
Ti 17:00-19:15
To 17:00-19:15
/

Suomi, intensiivi III odottaa lähiopetuksen alkamista

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 130,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A2.1

Lähtötaso A1.3. Sopii sinulle, jos olet opiskellut suomea noin yhden vuoden. Harjoittelemme arkipäivän kommunikaatiotilanteita ja opiskelemme uusia muotoja ja sanoja. Kirja vie meidät kielen ohella matkailemaan, harrastamaan, luontoon ja viettämään vapaa-aikaa. Mutta joskus iskee flunssa! Silloin teemana on terveys.

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 1–4.
Aihepiirit: vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu ja terveys
Rakenteet: imperfekti,  imperatiivi (me-persoona), lisää sanatyyppejä, objekti, täytyy-lause, relatiivipronomini joka, verbi -maan/-massa/-masta, transitiivi- ja intransitiiviverbit, verbityyppi 6, minen-verbaalisubstantiivi, verbi rektio

Kevätlukukausi
24.01.2022 - 25.04.2022
Ke 17:00-18:30
Ma 17:00-18:30
/

Portugali IV – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä kurssi on juuri sinua varten! Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita asioita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan.

Kurssin suoritettuasi osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta. Osaat kertoa itsestäsi ja muista monipuolisemmin ja sujuvammin sekä kirjallisesti että suullisesti.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 5–7

Aihepiirit: puhelinkeskustelut ja viestittely, tapaamisen ehdottaminen ja sopiminen, kaupungilla liikkuminen, tien neuvominen, asuminen ja arkielämän rutiinit

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. indikatiivin preesensin vokaalinmuutosverbit ja diftongoituvat verbit, indefiniittipronomineja, prepositioita, demonstratiivipronominit, adverbejä, epäsäännöllisiä verbejä indikatiivin preesensissä sekä refleksiiviverbit

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.

Kevätlukukausi
28.01.2022 - 29.04.2022
Pe 15:45-17:15