Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Page 3
Löytyi 78 kurssia
/

Italia, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 9 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Bambi Stassi

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Alkeista lähtevä kurssi, jolla opiskellaan kielen perusteita ja tutustutaan Italiaan ja sen kulttuuriin. Harjoitellaan matkailun ja arkipäivän tilanteita ja tehdään runsaasti ääntämis- ja puheharjoituksia. Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman – Feroldi: Bella Vista 1, kpl 0–3.
Aihepiirit: esittäytyminen, tervehtiminen, kohteliaisuusfraasit, teitittely ja sinuttelu, iän ilmaiseminen, kahvilassa asioiminen
Rakenteet: ääntäminen, persoonapronominit, substantiivien suku, yksikkö ja monikko, artikkeleita, verbejä, kysymyssanoja, prepositioita, numeroita

Syyslukukausi
07.09.2020 - 30.11.2020
Ma 17:00-18:30
/

Arabia, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Mikko Hakalin

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Opetellaan kirjoittamaan ja lukemaan arabiaa sekä muodostamaan helppoja arkipäivän tilanteissa tarvittavia lauseita. Tutustumme myös arabialaisen kielialueen maihin ja kulttuuriin. Oppikirjan lisäksi käytetään myös opettajan omaa materiaalia. Pyrimme etenemään yhden lukukappaleen verran kahden tapaamiskerran aikana.
Oppikirja: Faruk Abu-Chacra: Arabiaa: kielioppia ja harjoituksia.Helsinki : Gaudeamus, 2018. ISBN: 978-952-495-492-7.
Aihepiirit: tervehdykset, juhlapäivät, perhe, päivät, kuukaudet, ruokasanastoa, kodin tavarat
Rakenteet: kirjoittaminen, perusverbit, verbien taivutus

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 17:00-18:30
/

Japani alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Sointu Huvinen

Taso A1.1

Lähtötaso 0. Kurssi on tarkoitettu kaikille japanin kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Opimme mm. esittäytymään, kertomaan perheestämme ja asioimaan kahvilassa ja ravintolassa. Harjoittelemme myös japanilaisten hiragana-tavumerkkien lukemista ja kirjoittamista. Oppikirjan lisäksi käytämme tunneilla opettajan ääni- ja kuvamateriaaleja. Japanin tapoja ja kulttuuria sivuamme kielen ohessa.

Oppikirja: Matilainen – Serita: Michi - tie japanin kieleen (2010 tai uudempi, ISBN 9789511237136).

Syyslukukausi
11.09.2020 - 04.12.2020
Pe 17:00-18:30
/

Espanja, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Jorge Alvarez

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Opiskelemme espanjaa aivan alkeista. Monipuolinen materiaali sisältää niin tekstejä ja kielioppia kuin kuuntelu- ja puheharjoituksia sekä kirjallisia tehtäviä.

Oppikirja: Kaasinen – Laine – Leman – Saló i Nevado: ¡Fantástico! 1, kpl 1–6

Aihepiirit: kahvilassa ja ravintolassa asiointi, lentokentällä ja hotellissa asiointi, kellonajat erilaisia ostostilanteita

Rakenteet: säännölliset preesens-verbit, substantiivien suku ja monikko, olla-verbit, prepositioita, pronomineja, diftongi-verbit

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 18:40-20:10
/

London Tour – virtuaalinen kielimatka Lontooseen

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Outi Frisk

Taso A2. Verkkokurssi. Teemme virtuaalisen visuaalisen matkan Lontooseen, ja tutustumme keskeisiin Lontoon kohteisiin sekä opimme ja kertaamme matkalla tarvittavaa kieltä. Opettaja on Lontoon erityisasiantuntija, joka antaa osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa kurssin sisältöön. Osallistuaksesi tarvitset toimivan nettiyhteyden sekä headsetin. Annathan s-postiosoitteesi ilmoittautuessasi. Saat tarkemmat ohjeet kurssin alkua edeltävällä viikolla.

Syyslukukausi
08.09.2020 - 01.12.2020
Ti 17:30-19:00
/

Venäjä, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko, FM

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Tutustutaan venäläisiin kirjaimiin ja äänteisiin. Opetellaan arkielämässä tarvittavia sanontoja, kielen perusrakenteita ja maan tapoja. Ei edellytä aikaisempaa venäjän osaamista. Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 (uudistettu laitos).
Aihepiirit: Tervehdykset ja hyvästelyt, tutustuminen, henkilöesittely, kuulumiset, kaupungilla, kahvilassa
Rakenteet: kirjaimet ja ääntäminen, sanapaino ja intonaatio, substantiivien suku

Syyslukukausi
08.09.2020 - 01.12.2020
Ti 17:00-18:30
/

Swahili, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä, HuK

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään yksinkertaista kirjallista ja suullista swahilia. Tutustutaan swahilin kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin sekä harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän tilanteissa. Oppikirja: Aunio: Mambo vipi? Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 1–4
Aihepiirit: tervehtiminen, itsestä ja perheestä kertominen, kellonajat, lukusanat ja päivämäärät
Rakenteet: substantiiviluokat 1–4, preesens, futuuri, imperfekti, possessiivipronominit, omistusrakenne, adjektiivit

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 17:00-18:30
/

Swahili II

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Anna-Riitta Niemelä, HuK

Taso A1.2
Kurssi sopii vuoden opistotasolla swahilia opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot hankkineille. Kurssilla jatketaan swahilin perusrakenteisiin tutustumista sekä laajennetaan kielen suullisia ja kirjallisia käyttötaitoja. Oppikirja:  Aunio: Mambo vipi?  Swahilin kielen alkeisoppikirja, kpl 6-8 

Aihepiirit: itsestä ja perheestä kertominen, kaupassa ja torilla asiointi, ruuanlaittosanasto, matkustaminen 

Rakenteet: objektiliite, subjunktiivi, lokatiivi, demonstratiivipronominit, perfekti, adjektiivien vertailu

Syyslukukausi
08.09.2020 - 01.12.2020
Ti 17:00-18:30
/

Tsekki, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Sirpa Seppälä, HuK

Taso A1.1
Lähtötaso 0. Sopii niin vasta-alkajille kuin perusteiden kertaajillekin. Aloitetaan aakkosista ja käydään läpi keskeistä kielioppia sekä arkielämään ja matkailuun liittyvää sanastoa. Kurssi antaa perustiedot kielestä sekä valmiudet yksinkertaisten asioiden ilmaisemiseen suullisesti ja kirjallisesti.
Oppikirja: Helena Lehecková: Tsekkiä suomalaisille 1 (kpl 1-4) ja opettajan oma materiaali.
Aihepiirit: oma arki ja perhe-elämä
Rakenteet: persoona- ja possessiivipronominit, substantiivien suvut ja taivutus, prepositiot, verbien taivutus ja preesenslauseen sanajärjestys

Syyslukukausi
10.09.2020 - 03.12.2020
To 17:00-18:30