Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Löytyi 53 kurssia
/

Suomi, intensiivi II

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A1.3

Lähtötaso A1.1. Jos osaat jo jonkin verran suomea, tämä kurssi sopii sinulle. Teemme paljon muoto-, sanasto- ja kommunikatiivisia harjoituksia ja etenemme melko nopeasti. Tule oppimaan uutta tai kertaamaan!

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos, kpl 6–9.
Aihepiirit: asuminen, matkustaminen, kulkuvälineet, ruoka ja juoma, juhlat, päiväys ja järjestysluvut, työ ja ammatit
Rakenteet: paikallissijat, monikon nominatiivi, eksistentiaalilause, demonstratiivipronominit ja niiden taivutus, imperatiivi (sinä-persoona), sanatyyppejä, postpositiot, monikon partitiivi, objekti, kenelle/keneltä, persoonapronominien taivutus, k-p-t-vaihtelu: verbityypit 3 ja 4, sivulauseet

Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ke 17:00-18:30
Ma 17:00-18:30
/

Suomi, intensiivi III

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A2.1

Lähtötaso A1.3. Sopii sinulle, jos olet opiskellut suomea noin yhden vuoden. Harjoittelemme arkipäivän kommunikaatiotilanteita ja opiskelemme uusia muotoja ja sanoja. Kirja vie meidät kielen ohella matkailemaan, harrastamaan, luontoon ja viettämään vapaa-aikaa. Mutta joskus iskee flunssa! Silloin teemana on terveys.

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 1–4.
Aihepiirit: vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu ja terveys
Rakenteet: imperfekti,  imperatiivi (me-persoona), lisää sanatyyppejä, objekti, täytyy-lause, relatiivipronomini joka, verbi -maan/-massa/-masta, transitiivi- ja intransitiiviverbit, verbityyppi 6, minen-verbaalisubstantiivi, verbi rektio

Syyslukukausi
14.09.2021 - 09.12.2021
Ti 17:00-18:30
To 17:00-18:30
/

Intermediate Finnish 1, online

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso: A2.2

Tavoitetaso: B1.1

Sinä osaat jo suomen kielen alkeet, kuten:

Verbityypit, preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, passiivi, 3. ja 4. infinitiivi, i-monikko.

Jatketaan suomen kielen opiskelua tasolle B1.1. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. 

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 3, kpl 1-4.

Aihepiirit: Ympäristö ja kierrätys. Kulttuuri ja taide. Historia ja yhteiskunta. Tapaamisesta sopiminen. Kirjeet ja sähköpostit.

Rakenteet: Konditionaalin preesens ja perfekti. Passiivin preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Transitiivi- ja intransitiiviverbit. Imperatiivin te-persoona. Passiivin konditionaali.

Jatkoa Beginners' Finnish 4 -verkkokurssille. 

Kurssi pidetään Zoomissa. Opettaja lähettää tarkemmat tiedot sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
14.09.2021 - 09.12.2021
Ti 17:30-19:00
To 17:30-19:00
/

Finés en Español nivel 2 en linea

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 102,00€
Opettaja: Giovanni Ciet

El primer curso fue un éxito, así que ven a aprender finlandés en tu lengua! Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y la comprensión de textos básicos que nos ayudarán a hablar. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Haremos un repaso de la segunda mitad del libro Suomen Mestari 1 (versión vieja) y trabajaremos con otros materiales del profesor. Nos conectamos 2 veces a la semana de 17.00 a 18.30 con Google Meets y además las sesiones serán grabadas y siempre accesibles a cualquier hora.

Curso de continuación del nivel 1. Este curso es recomendado para principiantes (A1-A1.2). 

Bienvenidos!

Nota: El profesor no es nativo y su nivel es adecuado al nivel del curso.

Syyslukukausi
13.09.2021 - 24.11.2021
Ma 17:00-18:30
Ke 17:00-18:30
/

Ranska, Monde francophone

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Alberto Basili

Taso B2.2
Venez nouer la conversation avec nous ! Pour pratiquer votre français, participez à notre pluriannuel Club du jeudi. Un cours de conversation pour tous les goûts et qui ne paraît pas son âge. Nous parlons de tout et quelques hôtes français ou francophones peuvent nous rendre visite pour animer nos soirées !

Syyslukukausi
16.09.2021 - 09.12.2021
To 18:40-20:10
/

Beginners’ Finnish 1, online

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso / Starting level: 0

Tavoitetaso / Target level: A1.2-A1.3

Starting level 0, but students must be able to read and write Latin alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish, English is used if needed to explain the grammar.
Textbook: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, ch 1–5.

Topics: greetings, days of the week, numbers, countries, nationalities, languages, weather, seasons, times of the day, months, family, looks
Grammar: vowel harmony, conjugation of verbs, negative sentence, change of consonants k, p, t, interrogatives, -ko/-kö-questions, genitive, someone has something-sentence, partitive. 

N.B: The course will be held online on the Zoom platform.

Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Tutustutaan kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. 

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, kpl 1-5.

Aihepiirit: tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö
Rakenteet: vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi.

HUOM!  Kurssi toteutetaan verkossa Zoom-alustalla.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 10.12.2021
Ke 18:15-19:45
Pe 15:30-17:00
/

Beginners’ Finnish 2, online

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso: A1.2+/A1.3

Tavoitetaso: A1.3+/A2.1

Sinä osaat jo seuraavat asiat:

Tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö, päivän kulku kello.
Vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, verbityypit, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi.

Jatketaan suomen kielen opiskelua tasolle A1.3+/A2.1-. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1 (2020), kpl 6-9.

Aihepiirit: Asuminen. Matkustaminen. Kulkuvälineet. Ruoka ja juoma. Juhlat. Päiväys ja järjestysluvut. Työ. Ammatit.

Rakenteet: Paikallissijat. Monikon nominatiivi. Eksistentiaalilause. Demonstratiivipronominit. Yksikön imperatiivi. Erilaiset sanatyypit. Tilalause. Ainesanojen partitiivi. Postpositiot. Objekti (perusteet). Kenelle/keneltä. Persoonapronominien taivutus. Lisää verbien taivutuksesta (preesens). Sivulause ja konjunktiot. Imperfektin alkeet.

Jatkoa kevään 2021 Beginners' Finnish Verkkokurssille.

Kurssi pidetään Zoomissa. Opettaja lähettää tarkemmat tiedot sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
14.09.2021 - 09.12.2021
Ti 15:30-17:00
To 15:30-17:00
/

Portugali, alkeet – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

A1.1

Uusi alkeiskurssi! 

Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Ääntämistä harjoitellaan myös paljon. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat tervehtiä portugaliksi erilaisissa tilanteissa ja vastata tervehdyksiin. Osaat esitellä itsesi ja kertoa itsestäsi yksinkertaisia perustietoja ja kysyä vastaavia tietoja muilta. Osaat reagoida tuttuihin kysymyksiin ja ilmaista mielipiteesi hyvin yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1-2 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet kohtaamiset, puhuttelu, nimijärjestelmä, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet

Rakenteet: subjektipronominit, indikatiivin preesens (säännölliset verbit sekä ser ja estar), substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10
/

Portugali III – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

A 2.1
Löytöretki portugalin kielen maailmaan jatkuu! Nyt on hyvä hetki hypätä mukaan ryhmään, koska aloitamme oppikirjan toisen osan alusta. Kurssi sopii noin kaksi vuotta portugalia opistotasolla opiskelleille. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat kuvailla portugaliksi yksinkertaisia arkielämän tapahtumia, elämänvaiheita ja olosuhteita menneessä ajassa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tunnistat indikatiivin yksinkertaisen perfektin, imperfektin ja yhdistetyn perfektin ja osaat selittää niiden käyttöeroja yksinkertaisten esimerkkien avulla.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 1–2

Aihepiirit: lapsuusmuistot, menneisyyden kuvailu, elämä Salazarin ajan Portugalissa, erilaiset viestit ja kirjeet

Rakenteet: indikatiivin imperfekti, indikatiivin imperfektin ja yksinkertaisen perfektin käyttöerot, indikatiivin yhdistetty perfekti

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 17:00-18:30