Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Heprea
Löytyi 4 kurssia
/

Heprea IV

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Mila Westerberg, KK

Taso A1.3

Heprean peruskielioppia monipuolisesti. Tavoitteena on että, opiskelija saa valmiuksia sujuvampaan kielenkäyttöön arkipäivän erilaisissa tilanteissa
sekä uuden sanaston ja peruskieliopin monipuolisempaan käyttöön sekä kirjallisesti että suullisesti. Runsaasti erilaisia kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia.
Oppikirja: Chayat– Israeli– Kobliner: Hebrew from Scratch, part 1 kpl 12-15 s. 259–
Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.
Aihepiirit: kahvilassa, ravintolassa ja postissa asiointi, numerot laajasti, lisää kellonajoista, viikonpäivät, kertomuksia mm. Israelin eri kaupungeista ja
niiden asukkaista, paljon mielenkiintoisia osallistavia dialogeja, elokuvan ja teatterin historiaa, matkustaminen, kirjallisuus ja haastattelut.
Rakenteet: syventävä kielioppi, verbit, infinitiivit, loput heprean preesensin konjugaatiot ja yhdyssanojen muodostaminen eri yksikkö- ja monikkomuodoissa
sekä maskuliininumerot ja niiden käyttö.

Syyslukukausi
07.09.2020 - 30.11.2020
Ma 18:40-20:10
/

Heprea VI

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Mila Westerberg, KK

Taso A2.1.

Keskitytään kielen monipuoliseen käyttämiseen ja laajasti hepreankielen imperfektin menneeseen aikamuotoon eri konjugaatioissa sekä oman tekstin
luovaan tuottamiseen.
Oppikirja: Chayat– Israeli– Kobliner: Hebrew from Scratch, part 1 kpl 21-24 s. 368–.
Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.
Aihepiirit: paljon uutta sanastoa ja kertomuksia, ruumiinjäsenet, värit, ruoka-aineet, vaatetus, sää, historia, uskonnot teksteinä ja dialogeina, erilaisia
tutkimuksia mm. hepreankielen suhteesta muihin kieliin sekä mielenkiintoisia ajankohtaisia artikkeleja.
Rakenteet: imperfektimuodot eri konjugaatioissa, prepositionaali, yhdistetyt persoonapronominit ja artikkelit laajasti, kieltomuodot ja infinitiivimuotojen
laajempi käyttö, järjestysluvut, yhdyssanojen muodostaminen, possessiivipronominit, kieltomuodot ja infinitiivimuotojen laajempi käyttö.

 

 

Syyslukukausi
07.09.2020 - 30.11.2020
Ma 17:00-18:30
/

Heprea, edistyneet

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Mila Westerberg, KK

Taso B1.1

Hyvät perustiedot omaaville, paljon keskustelua ja ajankohtaisaiheita sekä oman tekstin tuottamista ja analyysia. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää
monipuolisesti jo saavutettua kielitaitoa sekä laajentaa sanavarastoa niin että erilaiset ajankohtaiset aiheet, kuten esimerkiksi uutiset tulevat helpommin
 ymmärretyiksi. Lisäksi tavoitteena on osallistua aktiivisesti tunneilla uusien aihe-alueiden keskusteluun ja pienten esitelmien pitämiseen.
Oppikirja: Chayat – Israeli – Kobliner: Hebrew from Scratch, part II kpl 2-4 s. 25–.
Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.
Aihepiirit: Israelin ja kielen historiaa, erilaisia historiallisia kertomuksia ja esimerkiksi kibbutsien historiaa ja runoja. Runsaasti keskusteluharjoituksia
sekä erityissanastoa, Israelin ja kielen historiaa, erilaisia ajankohtaisaiheita sekä kansantarinoita, runsaasti monipuolisia dialogeja.
Rakenteet: futuurin eri konjugaatiot, pitkät verbit ja passiivin käyttö, runsaasti eri prepositioita ja niiden liiteverbejä, monipuolisia tehtäviä, intransitiiviverbit
sekä passiivin erityismuodot, possessiivisuffiksi ja monipuolisesti eri prepositioita ja niiden liiteverbejä.

Syyslukukausi
08.09.2020 - 01.12.2020
Ti 17:00-18:30
/

Heprea, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Mila Westerberg, KK

Taso A1.1

Lähtötaso 0. Opetellaan heprean kielen luku- ja kirjoituskirjaimia sekä peruskielioppia. Opetellaan selviytymään arkipäivän helpoista perustilanteista.
Tutustutaan myös heprean kielen kiehtovaan historiaan. Runsaasti pieniä puheharjoituksia ja dialogeja kurssin alusta alkaen.
Oppikirja: Chayat– Israeli– Kobliner: Hebrew from Scratch, part 1.
Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.
Aihepiirit: oma esittely ja mistä olet kotoisin, eri maat ja kielet, ruoka-aineet, monipuolinen kysyminen ja vastaaminen, perustilanteisiin liittyviä dialogeja.
Rakenteet: hepreankielen luku- ja kirjoituskirjaimet, maskuliinin ja feminiinin käyttö heprean verbi- ja adjektiivimuodoissa, monipuoliset kysymyssanat,
perusverbit ja niiden taivutus.

Syyslukukausi
08.09.2020 - 01.12.2020
Ti 18:40-20:10