Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Heprea
Löytyi 3 kurssia
/

Heprea IV

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Mila Westerberg, KK

Taso A1.3

Heprean peruskielioppia monipuolisesti. Tavoitteena on että, opiskelija saa valmiuksia sujuvampaan kielenkäyttöön arkipäivän erilaisissa tilanteissa sekä uuden sanaston ja peruskieliopin monipuolisempaan käyttöön sekä kirjallisesti että suullisesti. Runsaasti erilaisia kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia.

Oppikirja: Chayat– Israeli– Kobliner: Hebrew from Scratch, part 1 kpl 15-22 s. 298–
Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.

Aihepiirit: värit ja ruumiinjäsenet, kuolleenmeren tarinoita, kertomuksia mm. Israelin eri kaupungeista ja niiden asukkaista, paljon mielenkiintoisia osallistavia dialogeja, elokuvan ja teatterin historiaa, matkustaminen, kirjallisuus ja haastattelut.

Rakenteet: syventävä kielioppi; imperfekti, loput heprean preesensin konjugaatiot ja yhdyssanojen muodostaminen eri yksikkö- ja monikkomuodoissa
sekä maskuliininumerot ja niiden käyttö.

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 18:40-20:10
/

Heprea VI

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Mila Westerberg, KK

Taso A2.1.

Keskitytään kielen monipuoliseen käyttämiseen ja laajasti hepreankielen imperfektin menneeseen aikamuotoon eri konjugaatioissa sekä oman tekstin luovaan tuottamiseen.

Oppikirja: Chayat– Israeli– Kobliner: Hebrew from Scratch, part 1 kpl 24-27 s. 401–.
Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.

Aihepiirit: paljon uutta sanastoa ja heprean kielen historiaa, ruoka-aineet,terveys ja asiointi virastoissa, uskonnot teksteinä ja dialogeina, erilaisia tutkimuksia mm. hepreankielen suhteesta muihin kieliin sekä mielenkiintoisia ajankohtaisia artikkeleja.

Rakenteet: imperfektimuodot eri konjugaatioissa, prepositionaali, yhdistetyt persoonapronominit ja artikkelit laajasti, kieltomuodot ja infinitiivimuotojen laajempi käyttö, järjestysluvut, yhdyssanojen muodostaminen, possessiivipronominit, kieltomuodot ja infinitiivimuotojen laajempi käyttö.

 

 

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 17:00-18:30
/

Heprea, edistyneet

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Mila Westerberg, KK

Taso B1.1

Hyvät perustiedot omaaville, paljon keskustelua ja ajankohtaisaiheita sekä oman tekstin tuottamista ja analyysia. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää monipuolisesti jo saavutettua kielitaitoa sekä laajentaa sanavarastoa niin että erilaiset ajankohtaiset aiheet, kuten esimerkiksi uutiset tulevat helpommin ymmärretyiksi. Lisäksi tavoitteena on osallistua aktiivisesti tunneilla uusien aihe-alueiden keskusteluun ja pienten esitelmien pitämiseen.

Oppikirja: Chayat – Israeli – Kobliner: Hebrew from Scratch, part II kpl 3-6 s. 63–.
Huom! Oppikirjaa ei ole tällä hetkellä saatavana Suomesta, sitä löytyy kuitenkin useista nettikirjakaupoista.

Aihepiirit: Israelin ja kielen historiaa, erilaisia historiallisia kertomuksia ja esimerkiksi taidekoulujen ja yliopistojen ja kaupunkien historiaa. Runsaasti keskusteluharjoituksia
sekä erityissanastoa, Israelin ja kielen historiaa, erilaisia ajankohtaisaiheita sekä kansantarinoita, runsaasti monipuolisia dialogeja.

Rakenteet: Lisää futuurin konjugaatioita, passiivin erityinen käyttö, runsaasti eri prepositioita ja niiden liiteverbejä, monipuolisia tehtäviä, intransitiiviverbit sekä passiivin erityismuodot, possessiivisuffiksi ja monipuolisesti eri prepositioita ja niiden liiteverbejä.

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 06.04.2021
Ti 17:00-18:30