Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Espanja
Löytyi 8 kurssia
/

Espanjaa matkailijoille, intensiivialkeet

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 62,00€
Opettaja: Emmi Laaksonen

Tervetuloa tutustumaan espanjan kieleen ja espanjankieliseen maailmaan intensiivikurssilla! Opimme ääntämään, tervehtimään ja kertomaan itsestämme. Käymme läpi matkailusanastoa ja opettelemme tyypillisiä matkailtaessa tarvittavia viestintätilanteita mm. ravintolassa asiointia ja tutustumme tietenkin espanjankieliseen maailmaan.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ti 17:00-19:15
/

Espanjan verbien kertaus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 44,00€
Opettaja: Jorge Alvarez

Täällä kurssilla voimme kerrata jo aiemmin opittua: säännöllinen ja epäsäännöllinen preesens aikamuoto ja myös lähifutuuri (IR+a+verbi). 

Kurssi sopii noin vuoden opiskelleille.

Opettajan materiaalia.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ma 17:00-18:30
/

Espanjan verbien kertaus: menneet aikamuodot

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 62,00€
Opettaja: Jorge Alvarez Reyes

Kurssi sopii niille, jotka haluavat parantaa, syventää ja harjoitella menneitä aikamuotoja: perfekti, imperfekti ja preteriti. Huomioimme erityisesti preteritin ja imperfektin vuorottelun.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ke 17:00-18:30
/

Espanja II Kivikossa

Paikka: Nallitie 3
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Pedro Beltrán

Lähtötaso A1.2 tavoitetaso A1.3. 

Jatkokurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat käyneet alkeiskurssin tai hankkineet vastaavat taidot muualta. Tarvittaessa kertaamme kurssin ensimmäisellä tunnilla. Kurssin osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää verbien perfektimuotoja sekä tuntee adjektiivien vertailumuodot. Opiskelija kykenee tekemään pieniä kirjoitelmia. Runsaasti pariharjoituksia, jotka rohkaisevat keskustelemaan espanjaksi.  Kurssin sisältö: Menneen ajan ilmaiseminen, adjektiivien vertailu, ongelmatilanteissa selviytyminen, kulttuuri- ja vapaa-aika, helpon sanomalehtitekstin hahmottaminen, kirjoitelmia, espanjankielistä musiikkia.

Oppikirja: Perfecto 2, Ingalsuo – Mack. Finn Lectura.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ti 18:30-20:00
/

Espanja III, hybridi

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Emmi Laaksonen

Tavoitetaso A2.1-A2.2. Kurssi sopii oppilaille, jotka ovat opiskelleet espanjaa n. 2-3 vuotta ja ovat tutustuneet menneisiin aikamuotoihin.

Jatkamme syventymistä menneiden aikamuotojen käyttöön. Teemoina ovat mm. matkailu, urheilu, ruoka ja arkiset kielenkäyttötilanteet. Teemme paljon suullisia harjoituksia. Kurssi sopii hyvin imperfektin ja preteritin käytön kertaamiseen. 

Oppikirja: Ventana 3  kpl 1 alkaen, mutta teemme myös paljon lisäharjoituksia.  

Kurssille voi osallistua luokassa lähiopetuksessa tai etänä.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ma 17:00-18:30
/

Espanja, alkeiden jatko

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Jorge Alvarez

Lähtötaso A1.1 tavoitetas A1.2. 

Opi espanjankieltä opistolla innostavan natiiviopettajan ohjauksessa, yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Opit espanjan kielen perusteita ja kurssin päätyttyä ymmärrät helpohkoa puhetta, osaat kertoa itsestäsi ja selvitä arkielämän tilanteissa kuten asiointi ravintolassa, kaupassa tai hotellissa. Kurssi sopii esim. alkeiskurssin käyneille sekä uinuvaa kielitaitoaan uudelleen herätteleville. Oppikirja: Kaasinen – Laine – Leman – Saló i Nevado: ¡Fantástico! 1,  

Aihepiirit: Perustilanteita, itsensä esittely, ravintolassa ja kahvilassa tilaaminen, hintojen tiedusteleminen, ostoksilla käynti.
Rakenteet: Säännölliset preesens-verbit, olla-verbit, peruspronominit, diftongi-verbit.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ke 18:40-20:10
/

Espanja V

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Jorge Alvarez

 Taso B1

Sopii noin neljä vuotta espanjaa kansalaisopistossa opiskelleille tai muuten vastaavat taidot saavuttaneille. Omaat jo peruskielitaidon, mutta haluat oppia lisää. Tule natiiviopettajan kurssille syventämään kielitaitoasi. Syksyllä tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja opit erityisesti arjen, perhe-elämän ja asumisen sanastoa.

Oppikirja: Kaasinen – Laine – Leman – Saló i Nevado: ¡Fantastico! 2, kpl 10–12 ja ¡Fantástico! 3 alkuosaa. 

Aihepiirit: arjen, perhe-elämän ja asumisen tilanteita, ruokaostosten tekeminen, henkilöiden ja esineiden kuvailu, päivärutiinit, autoa vuokraamassa, matkailu, selviytyminen poliisiasemalla, terveyskeskuksessa asioiminen ja voinnista kertominen.

Rakenteet: kertaus säännöllinen ja epäsäännöllinen perfekti, adjektiivin vertailumuodot ja demonstratiivipronominit, refleksiiviverbejä, säännöllinen ja epäsäännöllinen futuuri ja gerundi.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ke 17:00-18:30
/

Espanja VII

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Jorge Alvarez

Sopii opiskelijoille, jotka ovat jo käsitelleet säännölliset subjunktiivin preesensmuodot. Tällä kurssilla jatkamme epäsäännöllisillä subjunktiivin preesens-, perfekti- ja imperfektimuodoilla. Ahtola – Álvarez – Kaasinen – Laine: ¡Fantástico! 4, kpl 5-8.

Aihepiirit: Arjen tilanteita työelämässä ja arkirutiinit, media, ohjeiden antaminen.
Rakenteet: Subjunktiivi, pluskvamperfekti, relatiivipronominit, epävarmuuden futuuri.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ma 18:40-20:10