Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Portugali
Löytyi 5 kurssia
/

Portugali V, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta ja puhumisen harjoitusta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä ryhmä on juuri sinua varten! Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita asioita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Samalla tietenkin rikastutat sanavarastoasi ja yleistietojasi portugalinkielisestä maailmasta. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi kulttuuri- ja ympäristöaiheita koskevissa keskusteluissakertoa taiteisiin ja luontoon liittyvistä näkemyksistäsi portugaliksi entistä monipuolisemmin ja idiomaattisemmineritellä entistä paremmin indikatiivin pluskvamperfektin, konjunktiivin imperfektin ja konjunktiivin pluskvamperfektin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissasi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 8–9

Aihepiirit: taide ja kulttuuri, luonto ja ympäristö

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. indikatiivin yhdistetty pluskvamperfekti ja indikatiivin yksinkertainen pluskvamperfekti sekä konjunktiivin imperfekti ja konjunktiivin pluskvamperfekti

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
13.09.2024 - 13.12.2024
Pe 15:45-17:15
/

Portugali VI, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.2–B2.2

Tämä keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sopii sinulle, jos sinulla on jo sujuva peruskielitaito ja olet halukas lukemaan autenttisia tekstejä portugaliksi. Kurssilla pääset aktivoimaan, ylläpitämään ja syventämään kielitaitoasi, sekä käsitystäsi portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Samalla laajennat ymmärrystäsi portugalinkielistä maailmaa koskevista ajankohtaisista tai yhteiskunnallisista aiheista sekä kartutat maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.

Kurssin käytyäsi osaat:

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksiilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin referoida portugalinkielisten tekstien sisältöjä suullisesti

Materiaali: autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta (myös opiskelijat pääsevät vaikuttamaan aihevalintoihin)

Rakenteet: rakenteita palautellaan mieleen tarvittaessa

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.Syyslukukausi
09.09.2024 - 02.12.2024
Ma 18:40-20:10
/

Portugali II, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A1.1-1.2

Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin vuoden opistotasolla. Pääset kasvattamaan alkeiskurssin antamaa ymmärrystä portugalin rakenteista ja kykyäsi kommunikoida yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Myös oikeanlaista ääntämistä treenataan edelleen. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

ehdottaa tapaamistaneuvotella tapaamiseen liittyvistä yksityiskohdistakysyä ja antaa neuvoja kaupungilla liikuttaessakuvailla ja kehua kaupunkia portugaliksi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 5-6 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ja ajanilmaukset, tapaamisen sopiminen, viestin jättäminen, puhelinkeskustelu, kaupungin kuvailu ja liikennevälineet, tien kysyminen ja neuvominen

Rakenteet: lisää verbejä indikatiivin preesensissä (mm. vokaalinmuutosverbejä, diftongoituvia verbejä ja epäsäännöllisiä verbejä), demonstratiivipronominit, paikan adverbit, lisää prepositioita ja indefiniittipronomineja

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko tunneillle lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
09.09.2024 - 02.12.2024
Ma 17:00-18:30
/

Portugali III, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.1-2.2

Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin kolme vuotta opistotasolla ja yksinkertainen perfekti ja imperfekti ovat jo sinulle tuttuja muotoja. Tavoitteena on kasvattaa edelleen ymmärrystä portugalin perusrakenteista ja oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Samalla lisätään myös kulttuuri- ja maatietoutta. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

kuvailla portugaliksi vapaa-ajan aktiviteetteja ja matkailutottumuksia sekä niihin liittyviä suunnitelmiaasioida erilaisissa matkailijan kohtaamissa asiakaspalvelutilanteissatunnistaa indikatiivin futuurin, konditionaalin sekä konjunktiivin preesensin ja konjunktiivin perfektin ja taivuttaa tuttuja säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä näissä muodoissaeritellä indikatiivin futuurin, konditionaalin sekä konjunktiivin preesensin ja konjunktiivin perfektin käyttöyhteyksiä tuttujen esimerkkien kautta

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 3–4

Aihepiirit: vapaa-aika ja harrastukset, matkustaminen, majoittuminen

Rakenteet: indikatiivin futuuri, konditionaali, painottomien pronominien paikka futuurin ja konditionaalin yhteydessä, konjunktiivin preesens, konjunktiivin perfekti

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
11.09.2024 - 04.12.2024
Ke 18:40-20:10
/

Portugali alkeet, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A1.1

Uusi alkeiskurssi! 

Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Ääntämistä harjoitellaan myös paljon. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

tervehtiä portugaliksi erilaisissa tilanteissa ja vastata tervehdyksiin esitellä itsesi ja kertoa itsestäsi yksinkertaisia perustietoja ja kysyä vastaavia tietoja muiltareagoida tuttuihin kysymyksiin ja ilmaista mielipiteesi hyvin yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1-2 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet kohtaamiset, puhuttelu, nimijärjestelmä, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet

Rakenteet: subjektipronominit, indikatiivin preesens (säännölliset verbit sekä ser ja estar), substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
11.09.2024 - 04.12.2024
Ke 17:00-18:30