Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Portugali
Löytyi 10 kurssia
/

Portugali IV – Verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä kurssi on juuri sinua varten! Nyt on erinomainen hetki hypätä mukaan ryhmään, koska aloitamme uuden materiaalin alusta. Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita aivan alusta alkaen. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita rakenteita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan. Kurssin suoritettuasi osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta. Osaat kertoa itsestäsi ja muista monipuolisesti ja sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1– 4

Aihepiirit: tervehtiminen, itsensä esittely, itsestä kertominen, perheestä ja suvusta kertominen

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. subjektipronominit, possessiivipronominit, indikatiivin preesens, eri olla-verbit, substantiivit ja adjektiivit ja niiden taipuminen, prepositioita, indefiniittipronomineja

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
17.09.2021 - 10.12.2021
Pe 15:45-17:15
/

Portugali V – Verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Taso A2.2-B1.1
Syventävän tason kertauskurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan ja hiotaan. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat viestiä portugaliksi entistä sujuvammin erilaisissa matkailuun liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa. Osaa kuvailla matkailutottumuksiasi portugaliksi entistä monipuolisemmin ja idiomaattisemmin. Osaat entistä paremmin eritellä konjunktiivin preesensin ja perfektin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa kirjallisissa tuotoksissasi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 4–5

Aihepiirit: matkustaminen, majoittuminen, Portugalin kaupunkeja ja nähtävyyksiä, terveys ja turvallisuus matkoilla

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. konjunktiivin preesens, konjunktiivin perfekti, imperatiivi, indikatiivin yhdistetty futuuri, yhdistetty konditionaali

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.


Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ma 17:00-18:30
/

Portugali VI – Verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.2–B2.2
Keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sujuvan peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan, sekä syventää ymmärtämystään portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa. Kurssin jälkeen osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä aiheista. Osaat ilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin. Osaat myös referoida portugalinkielisten tekstien sisältöjä suullisesti.

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta

Rakenteet: rakenteita palautellaan mieleen tarvittaessa

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.


Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ma 18:40-20:10
/

Portugali, alkeet – verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

A1.1

Uusi alkeiskurssi! 

Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Ääntämistä harjoitellaan myös paljon. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat tervehtiä portugaliksi erilaisissa tilanteissa ja vastata tervehdyksiin. Osaat esitellä itsesi ja kertoa itsestäsi yksinkertaisia perustietoja ja kysyä vastaavia tietoja muilta. Osaat reagoida tuttuihin kysymyksiin ja ilmaista mielipiteesi hyvin yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1-2 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet kohtaamiset, puhuttelu, nimijärjestelmä, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet

Rakenteet: subjektipronominit, indikatiivin preesens (säännölliset verbit sekä ser ja estar), substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10
/

Portugali III – Verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

A 2.1
Löytöretki portugalin kielen maailmaan jatkuu! Nyt on hyvä hetki hypätä mukaan ryhmään, koska aloitamme oppikirjan toisen osan alusta. Kurssi sopii noin kaksi vuotta portugalia opistotasolla opiskelleille. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat kuvailla portugaliksi yksinkertaisia arkielämän tapahtumia, elämänvaiheita ja olosuhteita menneessä ajassa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tunnistat indikatiivin yksinkertaisen perfektin, imperfektin ja yhdistetyn perfektin ja osaat selittää niiden käyttöeroja yksinkertaisten esimerkkien avulla.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 1–2

Aihepiirit: lapsuusmuistot, menneisyyden kuvailu, elämä Salazarin ajan Portugalissa, erilaiset viestit ja kirjeet

Rakenteet: indikatiivin imperfekti, indikatiivin imperfektin ja yksinkertaisen perfektin käyttöerot, indikatiivin yhdistetty perfekti

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 17:00-18:30
/

Portugali, alkeet – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

A1.1

Uusi alkeiskurssi! 

Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Ääntämistä harjoitellaan myös paljon. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat tervehtiä portugaliksi erilaisissa tilanteissa ja vastata tervehdyksiin. Osaat esitellä itsesi ja kertoa itsestäsi yksinkertaisia perustietoja ja kysyä vastaavia tietoja muilta. Osaat reagoida tuttuihin kysymyksiin ja ilmaista mielipiteesi hyvin yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1-2 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet kohtaamiset, puhuttelu, nimijärjestelmä, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet

Rakenteet: subjektipronominit, indikatiivin preesens (säännölliset verbit sekä ser ja estar), substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 18:40-20:10
/

Portugali III – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

A 2.1
Löytöretki portugalin kielen maailmaan jatkuu! Nyt on hyvä hetki hypätä mukaan ryhmään, koska aloitamme oppikirjan toisen osan alusta. Kurssi sopii noin kaksi vuotta portugalia opistotasolla opiskelleille. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat kuvailla portugaliksi yksinkertaisia arkielämän tapahtumia, elämänvaiheita ja olosuhteita menneessä ajassa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tunnistat indikatiivin yksinkertaisen perfektin, imperfektin ja yhdistetyn perfektin ja osaat selittää niiden käyttöeroja yksinkertaisten esimerkkien avulla.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 1–2

Aihepiirit: lapsuusmuistot, menneisyyden kuvailu, elämä Salazarin ajan Portugalissa, erilaiset viestit ja kirjeet

Rakenteet: indikatiivin imperfekti, indikatiivin imperfektin ja yksinkertaisen perfektin käyttöerot, indikatiivin yhdistetty perfekti

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 08.12.2021
Ke 17:00-18:30
/

Portugali IV – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä kurssi on juuri sinua varten! Nyt on erinomainen hetki hypätä mukaan ryhmään, koska aloitamme uuden materiaalin alusta. Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita aivan alusta alkaen. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita rakenteita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan. Kurssin suoritettuasi osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta. Osaat kertoa itsestäsi ja muista monipuolisesti ja sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1– 4

Aihepiirit: tervehtiminen, itsensä esittely, itsestä kertominen, perheestä ja suvusta kertominen

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. subjektipronominit, possessiivipronominit, indikatiivin preesens, eri olla-verbit, substantiivit ja adjektiivit ja niiden taipuminen, prepositioita, indefiniittipronomineja

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Syyslukukausi
17.09.2021 - 10.12.2021
Pe 15:45-17:15
/

Portugali V – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 84,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1
Syventävän tason kertauskurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan ja hiotaan. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Kurssin suoritettuasi osaat viestiä portugaliksi entistä sujuvammin erilaisissa matkailuun liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa. Osaa kuvailla matkailutottumuksiasi portugaliksi entistä monipuolisemmin ja idiomaattisemmin. Osaat entistä paremmin eritellä konjunktiivin preesensin ja perfektin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa kirjallisissa tuotoksissasi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 4–5

Aihepiirit: matkustaminen, majoittuminen, Portugalin kaupunkeja ja nähtävyyksiä, terveys ja turvallisuus matkoilla

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. konjunktiivin preesens, konjunktiivin perfekti, imperatiivi, indikatiivin yhdistetty futuuri, yhdistetty konditionaali

Mikäli paluu lähiopetukseen on syksyllä mahdollista, kurssi toteutetaan hybridiopetuksena eli osallistuminen on edelleen mahdollista reaaliaikaisesti myös etänä. Voit siis osallistua kurssille mistä päin maailmaa tahansa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.


Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ma 17:00-18:30