Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Portugali
Löytyi 10 kurssia
/

Portugali IV – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä kurssi on juuri sinua varten! Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita asioita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan.

Kurssin suoritettuasi osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta. Osaat kertoa itsestäsi ja muista monipuolisemmin ja sujuvammin sekä kirjallisesti että suullisesti.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 5–7

Aihepiirit: puhelinkeskustelut ja viestittely, tapaamisen ehdottaminen ja sopiminen, kaupungilla liikkuminen, tien neuvominen, asuminen ja arkielämän rutiinit

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. indikatiivin preesensin vokaalinmuutosverbit ja diftongoituvat verbit, indefiniittipronomineja, prepositioita, demonstratiivipronominit, adverbejä, epäsäännöllisiä verbejä indikatiivin preesensissä sekä refleksiiviverbit

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.

Kevätlukukausi
28.01.2022 - 29.04.2022
Pe 15:45-17:15
/

Portugali IV – Verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä kurssi on juuri sinua varten! Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita asioita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan.

Kurssin suoritettuasi osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta. Osaat kertoa itsestäsi ja muista monipuolisemmin ja sujuvammin sekä kirjallisesti että suullisesti.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 5–7

Aihepiirit: puhelinkeskustelut ja viestittely, tapaamisen ehdottaminen ja sopiminen, kaupungilla liikkuminen, tien neuvominen, asuminen ja arkielämän rutiinit

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. indikatiivin preesensin vokaalinmuutosverbit ja diftongoituvat verbit, indefiniittipronomineja, prepositioita, demonstratiivipronominit, adverbejä, epäsäännöllisiä verbejä indikatiivin preesensissä sekä refleksiiviverbit

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.

Kevätlukukausi
28.01.2022 - 29.04.2022
Pe 15:45-17:15
/

Portugali V – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1

Syventävän tason kertauskurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä portugaliksi entistä sujuvammin erilaisissa tulevaisuuden haaveita ja yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevissa keskusteluissa. Osaat ilmaista yhteiskunnallisia näkemyksiä portugaliksi entistä monipuolisemmin ja idiomaattisemmin. Osaat entistä paremmin eritellä konjunktiivin futuurin ja persoonallisen infinitiivin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissasi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 6–7

Aihepiirit: tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet, työnhaku, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristökysymykset

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. konjunktiivin futuuri, konjunktiivin yhdistetty futuuri, persoonallinen infinitiivi, yhdistetty persoonallinen infinitiivi, gerundi ja yhdistetty gerundi

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.

Kevätlukukausi
24.01.2022 - 25.04.2022
Ma 17:00-18:30
/

Portugali V – Verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1

Syventävän tason kertauskurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä portugaliksi entistä sujuvammin erilaisissa tulevaisuuden haaveita ja yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevissa keskusteluissa. Osaat ilmaista yhteiskunnallisia näkemyksiä portugaliksi entistä monipuolisemmin ja idiomaattisemmin. Osaat entistä paremmin eritellä konjunktiivin futuurin ja persoonallisen infinitiivin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissasi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkielisestä maailmasta.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 6–7

Aihepiirit: tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet, työnhaku, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristökysymykset

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. konjunktiivin futuuri, konjunktiivin yhdistetty futuuri, persoonallinen infinitiivi, yhdistetty persoonallinen infinitiivi, gerundi ja yhdistetty gerundi

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.Kevätlukukausi
24.01.2022 - 25.04.2022
Ma 17:00-18:30
/

Portugali VI – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.2–B2.2

 Keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sujuvan peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan, sekä syventää ymmärtämystään portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.

Kurssin jälkeen osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä aiheista. Osaat ilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin. Osaat myös referoida portugalinkielisten tekstien sisältöjä suullisesti.

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta

Rakenteet: rakenteita palautellaan mieleen tarvittaessa

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.


Kevätlukukausi
24.01.2022 - 25.04.2022
Ma 18:40-20:10
/

Portugali VI – Verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.2–B2.2

Keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sujuvan peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan, sekä syventää ymmärtämystään portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.

Kurssin jälkeen osaat ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi. Sanavarastosi on rikastunut entisestä, kuten myös yleistietosi portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä aiheista. Osaat ilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin. Osaat myös referoida portugalinkielisten tekstien sisältöjä suullisesti.

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta

Rakenteet: rakenteita palautellaan mieleen tarvittaessa

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.


Kevätlukukausi
24.01.2022 - 25.04.2022
Ma 18:40-20:10
/

Portugali, alkeiden jatko- Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

A1.1

Kurssi on jatkoa syksyllä alkaneelle alkeiskurssille. Tavoitteena on oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään alusta saakka runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Myös oikeanlaista ääntämistä treenataan edelleen. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat kertoa itsestäsi ja taustoistasi hieman laajemmin ja kysyä vastaavia tietoja muilta. Osaat reagoida tuttuihin kysymyksiin ja ilmaista mielipiteesi yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa.

Uusille oppilaille suositellaan pohjaopinnoiksi tammikuun intensiivikurssia.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 3-4 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: itsestä kertominen, ihmisten kuvailu, kielet ja kansallisuudet, työ ja opinnot, ammatit, perhe ja suku

Rakenteet: lisää säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä indikatiivin preesensissä, substantiivien ja adjektiivien monikko, possessiivipronominit, prepositioita, indefiniittipronomineja ja kysymyssanoja

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.

Kevätlukukausi
26.01.2022 - 20.04.2022
Ke 18:40-20:10
/

Portugali, alkeiden jatko – verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

A1.1

Kurssi on jatkoa syksyllä alkaneelle alkeiskurssille. Tavoitteena on oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään alusta saakka runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Myös oikeanlaista ääntämistä treenataan edelleen. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat kertoa itsestäsi ja taustoistasi hieman laajemmin ja kysyä vastaavia tietoja muilta. Osaat reagoida tuttuihin kysymyksiin ja ilmaista mielipiteesi yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa.

Uusille oppilaille suositellaan pohjaopinnoiksi tammikuun intensiivikurssia.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 3-4 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: itsestä kertominen, ihmisten kuvailu, kielet ja kansallisuudet, työ ja opinnot, ammatit, perhe ja suku

Rakenteet: lisää säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä indikatiivin preesensissä, substantiivien ja adjektiivien monikko, possessiivipronominit, prepositioita, indefiniittipronomineja ja kysymyssanoja

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena.

Kevätlukukausi
26.01.2022 - 20.04.2022
Ke 18:40-20:10
/

Portugali III – Lähiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 91,00€
Opettaja: Eriikka Reko

A 2.1-2.2 Löytöretki portugalin kielen maailmaan jatkuu! Kurssi sopii noin 2-3 vuotta portugalia opistotasolla opiskelleille. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat kuvailla portugaliksi vapaa-ajan aktiviteetteja ja matkailutottumuksia. Osaat myös asioida erilaisissa matkailijan kohtaamissa asiakaspalvelutilanteissa. Tunnistat indikatiivin futuurin, konditionaalin sekä konjunktiivin preesensin ja konjunktiivin perfektin käyttöyhteyksiä ja osaat selittää niiden käyttöeroja yksinkertaisten esimerkkien avulla.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 3–4

Aihepiirit: vapaa-aika ja harrastukset, matkustaminen, majoittuminen

Rakenteet: indikatiivin futuuri, konditionaali, painottomien pronominien paikka futuurin ja konditionaalin yhteydessä, konjunktiivin preesens, konjunktiivin perfekti

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Mikäli terveysviranomaiset kieltävät lähiopetuksen, tämä kurssi jatkuu etäopetuksena

Kevätlukukausi
26.01.2022 - 20.04.2022
Ke 17:00-18:30