Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Portugali
Löytyi 10 kurssia
/

Portugali V – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1 

Oletko opiskellut portugalia jo pitkään, mutta kaipaat kertausta ja etenkin suullisen taidon harjoitusta? Tällä syventävän tason kertauskurssilla aktivoimme ja ylläpidämme suullista kielitaitoa ja kertaamme samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Samalla rikastutat sanavarastoasi ja yleistietojasi portugalinkielisestä maailmasta. Kevätlukukaudella lähdemme kirjan viimeisen kappaleen myötä nojatuolimatkalle Brasiliaan, Afrikan portugalinkielisiin maihin ja Itä-Timoriin. Oppikirjan lisäksi hyödynnämme myös autenttista materiaalia, kuten tekstejä, artikkeleita ja videoklippejä.  

Kurssin suoritettuasi osaat: 

viestiä portugaliksi entistä sujuvammin erilaisissa portugalinkielistä maailmaa koskevissa keskusteluissailmaista itseäsi portugaliksi entistä monipuolisemmin ja idiomaattisemmineritellä eri passiivirakenteiden ja verbiperifraasien käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissasi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 10 ja autenttinen lisämateriaali

Aihepiirit: portugalinkielinen maailma ja portugalin variantit

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. passiivi, partisiippi lauseenvastikkeissa, lukuisat verbiperifraasit

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Kevätlukukausi
23.01.2023 - 24.04.2023
Ma 17:00-18:30
/

Portugali VI – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.2–B2.2

Tämä keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sopii sinulle, jos sinulla on jo sujuva peruskielitaito ja olet halukas lukemaan autenttisia tekstejä portugaliksi. Kurssilla pääset aktivoimaan, ylläpitämään ja syventämään kielitaitoasi, sekä käsitystäsi portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Samalla laajennat ymmärrystäsi portugalinkielistä maailmaa koskevista ajankohtaisista tai yhteiskunnallisista aiheista sekä kartutat maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.

Kurssin käytyäsi osaat:

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksiilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin referoida portugalinkielisten tekstien sisältöjä suullisesti

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta (myös opiskelijat pääsevät vaikuttamaan aihevalintoihin)

Rakenteet: rakenteita palautellaan mieleen tarvittaessa

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.Kevätlukukausi
23.01.2023 - 24.04.2023
Ma 18:40-20:10
/

Portugali II – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taitotaso A1.2-A1.3

Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin puolitoista vuotta opistotasolla ja indikatiivin preesens on sinulle jo tuttu muoto. Tavoitteena on kasvattaa edelleen ymmärtämystä portugalin rakenteista ja oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

kuvailla asuinolosuhteitasi ja tiedustella asuntoon liittyviä yksityiskohtiaasioida kaupoissa ja ilmaista mielipiteitäsi kulutustottumuksiin liittyenvertailla asioita ja niiden ominaisuuksia portugaliksi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 7-8 

Aihepiirit: asuminen, arkirutiinit, asunnonetsintä, ostoksilla käyminen, pukeutuminen, ostostilanteet
Rakenteet: refleksiiviverbit, painottomat objektipronominit, painottomien pronominien paikka lauseessa, vertailumuodot, tavan adverbit

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Kevätlukukausi
25.01.2023 - 19.04.2023
Ke 18:40-20:10
/

Portugali III – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.1-A2.2 

Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin kolme ja puoli vuotta opistotasolla ja konjunktiivin preesens ja futuuri ovat sinulle jo tuttuja muotoja. Sukellamme entistä syvemmälle portugalinkielen kiehtovaan maailmaan ja jatkamme peruskielitaidon rakentamista. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

kuvailla portugaliksi yhteiskunnallisiin kysymyksiin, taiteisiin ja kulttuuriin liittyviä mielipiteitä ja näkemyksiä tunnistat persoonallisen infinitiivin ja gerundin sekä indikatiivin pluskvamperfektin käyttöyhteyksiä ja osaat selittää niiden käyttöeroja yksinkertaisten esimerkkien avulla

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 7–8

Aihepiirit: yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristökysymykset, taide ja kulttuuri

Rakenteet: persoonallinen infinitiivi, yhdistetty persoonallinen infinitiivi, gerundi, yhdistetty gerundi, indikatiivin yhdistetty pluskvamperfekti ja indikatiivin yksinkertainen pluskvamperfekti

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Kevätlukukausi
25.01.2023 - 19.04.2023
Ke 17:00-18:30
/

Portugali IV – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2-B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta ja puhumisen harjoitusta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä kurssi on juuri sinua varten! Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita asioita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Samalla tietenkin rikastutat sanavarastoasi ja yleistietojasi portugalinkielisestä maailmasta. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Siirrymme kirjasarjan toiseen osaan, joten nyt on hyvä hetki hypätä mukaan ryhmään, jos Descobertas 2 on vielä lukematta tai haluat kerrata sen sisältöjä reippaaseen tahtiin.

Kurssin suoritettuasi osaat: 

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi kertoa itsestäsi ja muista monipuolisemmin ja sujuvammin, myös menneessä ajassaeritellä indikatiivin yksinkertaisen perfektin, imperfektin, yhdistetyn perfektin, konditionaalin sekä futuurin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissasi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 1–3

Aihepiirit: lapsuusmuistot, elämä Salazarin ajan Portugalissa, erilaiset viestit ja kirjeet, tietotekniikka, vapaa-aika ja harrastukset

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. indikatiivin imperfekti, imperfektin ja yksinkertaisen perfektin käyttö, relatiivipronominit, indikatiivin yhdistetty perfekti, indikatiivin futuuri, konditionaali, painottomien pronominien paikka futuurin ja konditionaalin yhteydessä

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Kevätlukukausi
27.01.2023 - 28.04.2023
Pe 15:45-17:15
/

Portugali VI – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Tavoitetaso B1.2–B2.2

Tämä keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sopii sinulle, jos sinulla on jo sujuva peruskielitaito ja olet halukas lukemaan autenttisia tekstejä portugaliksi. Kurssilla pääset aktivoimaan, ylläpitämään ja syventämään kielitaitoasi sekä käsitystäsi portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Samalla laajennat ymmärrystäsi portugalinkielistä maailmaa koskevista ajankohtaisista tai yhteiskunnallisista aiheista sekä kartutat maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.

Kurssin käytyäsi osaat:

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksiilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin referoida portugalinkielisten tekstien sisältöjä suullisesti

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta (myös opiskelijat pääsevät vaikuttamaan aihevalintoihin)

Rakenteet: rakenteita palautellaan mieleen tarvittaessa

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi on keskustelukurssi eli kurssilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, yleensä ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat myös itse vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta, sujuvuutta ja ääntämistä sekä sanastoa ja käyttökieltä, esim. mielipiteen ilmaisua ja ilmaisumuodon valintaa.Syyslukukausi
12.09.2022 - 05.12.2022
Ma 18:40-20:10
/

Portugali II – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Tavoitetaso A1.1-1.2

Tämä kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin vuoden opistotasolla. Pääset kasvattamaan alkeiskurssin antamaa ymmärrystä portugalin rakenteista ja kykyäsi kommunikoida yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Myös oikeanlaista ääntämistä treenataan edelleen. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

ehdottaa tapaamistaneuvotella tapaamiseen liittyvistä yksityiskohdistakysyä ja antaa neuvoja kaupungilla liikuttaessakuvailla ja kehua kaupunkia portugaliksi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 5-6 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ja ajanilmaukset, tapaamisen sopiminen, viestin jättäminen, puhelinkeskustelu, kaupungin kuvailu ja liikennevälineet, tien kysyminen ja neuvominen

Rakenteet: lisää verbejä indikatiivin preesensissä (mm. vokaalinmuutosverbejä, diftongoituvia verbejä ja epäsäännöllisiä verbejä), demonstratiivipronominit, paikan adverbit, lisää prepositioita ja indefiniittipronomineja

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
14.09.2022 - 07.12.2022
Ke 18:40-20:10
/

Portugali III – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Tavoitetaso A2.1-2.2 

Tämä kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin kolme vuotta opistotasolla ja konjunktiivin preesens on jo sinulle tuttu muoto. Sukellamme entistä syvemmälle portugalinkielen kiehtovaan maailmaan ja jatkamme peruskielitaidon rakentamista. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

kuvailla portugaliksi uraan ja työelämään liittyviä asioita ja tulevaisuuden haaveitasiilmaista terveyteen liittyviä huolia ja antaa terveysaiheisiin liittyviä neuvoja tunnistaa indikatiivin yhdistetyn futuurin, ja yhdistetyn konditionaalin sekä konjunktiivin futuurin ja konjunktiivin yhdistetyn futuurin käyttöyhteyksiä ja selittää niiden käyttöeroja yksinkertaisten esimerkkien avulla

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 5–6

Aihepiirit: terveys ja turvallisuus matkoilla, tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet, työtilanne, työnhaku

Rakenteet: imperatiivi, indikatiivin yhdistetty futuuri, yhdistetty konditionaali, konjunktiivin futuuri, konjunktiivin yhdistetty futuuri

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
14.09.2022 - 07.12.2022
Ke 17:00-18:30
/

Portugali IV – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Tavoitetaso A2.2-B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta ja puhumisen harjoitusta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä kurssi on juuri sinua varten! Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita asioita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Samalla tietenkin rikastutat sanavarastoasi ja yleistietojasi portugalinkielisestä maailmasta. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat: 

ilmaista mielipiteitäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi kertoa itsestäsi ja muista monipuolisemmin ja sujuvammin, myös yksinkertaisessa perfektissäasioida idiomaattisesti ja kohteliaasti erilaisissa kaupoissa ja ravintolassa

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 8–10

Aihepiirit: ostoksilla käyminen, vaatteet, värit, juhlat, merkkipäivät, sukujuhlat, onnittelut, ravintolassa asiointi, mielipiteen ilmaisu, kehuminen

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. vertailumuodot, akkusatiivi- ja datiivipronominit ja niiden yhdistelmät, painottomien pronominien paikka lauseessa, indikatiivin yksinkertainen perfekti, painolliset persoonapronominit, diminutiivi

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
16.09.2022 - 09.12.2022
Pe 15:45-17:15