Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Portugali
Löytyi 6 kurssia
/

Portugali, intensiivialkeet 1/2 – Tutustu portugaliin! Verkkokurssi.

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 45,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Lähtötaso 0.

Haluaisitko hypätä mukaan syyskuussa aloittaneeseen portugalin alkeisryhmään? Tämä intensiivikurssi antaa valmiudet jatkaa syyslukukauden loppuun ryhmässä "Portugali, alkeet". Käsittelemme viikonlopun aikana syksyn alkeiskurssin ensimmäisen puolikkaan sisällöt. Sopii kaikille portugalinkielestä kiinnostuneille. Sekä oppimateriaali että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1 

(Huom. Voit osallistua tälle kurssille myös ilman oppikirjaa, mikäli et ole vielä varma, aiotko jatkaa opiskelua.)

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet arkielämän kohtaamiset

Rakenteet: subjektipronominit, ser-verbin indikatiivin preesens, substantiivien suku, artikkelit, lukusanat 0-10

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoom-videoviestintäpalvelun kautta. Saat tarkemmat ohjeet sähköpostitse opettajalta ennen kurssin alkua.

Oppituntien välissä on 30 minuutin lounastauko ja 15 minuutin kahvitauko.

Syyslukukausi
24.10.2020 - 25.10.2020
La 11:00-16:15
Su 11:00-16:15
/

Portugali VI

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Taso B1.2–B2.1
Keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sujuvan peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan, sekä syventää ymmärtämystään portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.
Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta.


HUOM! Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta!

Syyslukukausi
07.09.2020 - 30.11.2020
Ma 18:40-20:10
/

Portugali, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

A1.1

Uusi alkeiskurssi! 

Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Ääntämisen harjoitteluun kiinnitetään runsaasti huomiota - onhan portugali maailman kauneimpia kieliä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1-2 sekä opettajan jakama materiaali.

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet  kohtaamiset, puhuttelu, nimijärjestelmä, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet

Rakenteet:  subjektipronominit, indikatiivin preesens (säännölliset verbit sekä ser ja estar), substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit

HUOM! Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta!

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 18:40-20:10
/

Portugali II

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

A1.1-1.2
Kurssi sopii noin vuoden portugalia opiskelleille. Tavoitteena on kasvattaa alkeiskurssin antamaa ymmärrystä portugalin rakenteista ja oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Oikeanlaista ääntämistä ja intonaatiota harjoitellaan edelleen.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 5-6

Aihepiirit: kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ja ajanilmaukset, tapaamisen sopiminen, viestin jättäminen, puhelinkeskustelu, kaupungin kuvailu ja liikennevälineet, tien kysyminen ja neuvominen
Rakenteet: lisää verbejä indikatiivin preesensissä (mm. vokaalinmuutosverbejä, diftongoituvia verbejä ja epäsäännöllisiä verbejä), demonstratiivipronominit, paikan adverbit, lisää prepositioita ja indefiniittipronomineja

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 17:00-18:30
/

Portugali IV

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Taso A2.2-B1.1
Keskustelupainotteinen jatkokurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusrakenteita. Opitaan lisää portugalinkielisestä maailmasta ja keskustellaan omaan arkielämään liittyvistä aiheista. Portugalilainen oppikirja. 

Oppikirja: Tavares: Português XXI, Livro do aluno 3, caderno de exercícios 3, (Editora LIDEL, ISBN: 978-989-752-374-8) kpl 7–9 sekä opettajan jakama materiaali. (Huom. Oppikirjaa ei myydä Suomessa, mutta sen saa tilattua Portugalista.)
Aihepiirit: työttömyys, syrjäytyminen, vapaaehtoistyö, kansalaisjärjestöt,  tietotekniikka, sosiaalinen media, nuoriso, aktiivinen vanhuus, väestön  ikärakenne, elinikäinen oppiminen
Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. konjunktiivin imperfekti, konjunktiivin pluskvamperfekti, ehtolauseet, epäsuora kerronta


HUOM! Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta!

Syyslukukausi
11.09.2020 - 04.12.2020
Pe 15:45-17:15
/

Portugali V

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Taso A2.2
Syventävän tason kertauskurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan ja hiotaan. Samalla laajennetaan sanavarastoa ja opitaan lisää kiinnostavia seikkoja portugalinkielisestä maailmasta. 

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 8–10

Aihepiirit: ostoksilla käyminen, vaatteet, värit, juhlat, merkkipäivät, sukujuhlat, onnittelut, ravintolassa asiointi, mielipiteen ilmaisu, kehuminen
Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. vertailumuodot, akkusatiivi- ja datiivipronominit ja niiden yhdistelmät, painottomien pronominien paikka lauseessa, indikatiivin yksinkertainen perfekti, painolliset persoonapronominit, diminutiivi


HUOM! Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta!

Syyslukukausi
07.09.2020 - 30.11.2020
Ma 17:00-18:30