Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Portugali
Löytyi 5 kurssia
/

Portugali V, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta ja puhumisen harjoitusta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä ryhmä on juuri sinua varten! Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita asioita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Samalla tietenkin rikastutat sanavarastoasi ja yleistietojasi portugalinkielisestä maailmasta. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi erityisesti erilaisissa matkailuun liittyvissä asiakaspalvelutilanteissakuvailla matkailutottumuksiasi portugaliksi entistä monipuolisemmin ja idiomaattisemmin eritellä konjunktiivin preesensin ja konjunktiivin perfektin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissasi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 4–5

Aihepiirit: matkustaminen, majoittuminen, Portugalin kaupunkeja ja nähtävyyksiä, terveys ja turvallisuus matkoilla

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. konjunktiivin preesens, konjunktiivin perfekti, imperatiivi, indikatiivin yhdistetty futuuri, yhdistetty konditionaali

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Pe 15:45-17:15
/

Portugali VI, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.2–B2.2

Tämä keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sopii sinulle, jos sinulla on jo sujuva peruskielitaito ja olet halukas lukemaan autenttisia tekstejä portugaliksi. Kurssilla pääset aktivoimaan, ylläpitämään ja syventämään kielitaitoasi, sekä käsitystäsi portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Samalla laajennat ymmärrystäsi portugalinkielistä maailmaa koskevista ajankohtaisista tai yhteiskunnallisista aiheista sekä kartutat maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.

Kurssin käytyäsi osaat:

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksiilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin referoida portugalinkielisten tekstien sisältöjä suullisesti

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta (myös opiskelijat pääsevät vaikuttamaan aihevalintoihin)

Rakenteet: rakenteita palautellaan mieleen tarvittaessa

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Ma 18:40-20:10
/

Portugali alkeet, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A1.1

Uusi alkeiskurssi! 

Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Ääntämistä harjoitellaan myös paljon. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

tervehtiä portugaliksi erilaisissa tilanteissa ja vastata tervehdyksiin esitellä itsesi ja kertoa itsestäsi yksinkertaisia perustietoja ja kysyä vastaavia tietoja muiltareagoida tuttuihin kysymyksiin ja ilmaista mielipiteesi hyvin yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1-2 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet kohtaamiset, puhuttelu, nimijärjestelmä, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet

Rakenteet: subjektipronominit, indikatiivin preesens (säännölliset verbit sekä ser ja estar), substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Ma 17:00-18:30
/

Portugali III, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.1

Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin kaksi vuotta opistotasolla ja indikatiivin preesens on jo sinulle tuttu muoto. Tavoitteena on kasvattaa edelleen ymmärrystä portugalin perusrakenteista ja oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Keskeisimpänä kielioppiasiana tutustutaan menneen ajan muodoista indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

raportoida portugaliksi yksinkertaisia asioita menneessä ajassa yksinkertaista perfektiä käyttäenasioida ravintolassa portugaliksi tunnistaa indikatiivin yksinkertaisen perfektin ja taivuttaa tuttuja säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä tässä muodossa 

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 9–10

Aihepiirit: perhejuhlat, merkkitapahtumat, ravintolassa asiointi, ruokailu

Rakenteet: indikatiivin yksinkertainen perfekti, datiivipronominin ja akkusatiivipronominin yhdistyminen, persoonaton se, painolliset objektipronominit, diminutiivi

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns.  hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko  lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu  Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä  Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti  lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta  ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Ke 18:40-20:10
/

Portugali IV, hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.2 

Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin neljä vuotta opistotasolla ja konjunktiivin aikamuodoista preesens, perfekti ja futuuri ovat sinulle jo tuttuja. Sukellamme entistä syvemmälle portugalin kiehtovaan maailmaan ja jatkamme peruskielitaidon rakentamista. Peruskieliopista onkin jäljellä enää vain konjunktiivin imperfekti, konjunktiivin pluskvamperfekti ja passiivi. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin, mutta kurssin puolivälissä lähdemme myös kirjan viimeisen kappaleen myötä tutkimusmatkalle muihin portugalinkielisiin maihin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

kuvailla portugaliksi erityisesti luontokohteisiin ja luontoon liittyviä mielipiteitä ja näkemyksiä tunnistat konjunktiivin imperfektin ja pluskvamperfektin käyttöyhteyksiä ja osaat selittää niiden käyttöeroja yksinkertaisten esimerkkien avullakertoa yleistietoja portugalinkielisestä maailmasta ja portugalin asemasta eri maissa 

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 9–10

Aihepiirit: Portugalin matkailukohteita ja maantiedettä, luontokohteet ja luonto, portugalinkielinen maailma ja varianttien väliset erot

Rakenteet: konjunktiivin imperfekti, konjunktiivin pluskvamperfekti, passiivi, partisiippi lauseenvastikkeissa, verbiperifraaseja

Kurssi toteutetaan  samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena.  Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai  etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä  löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä.  Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

This course is a general course, in which we practice all aspects of the language: listening and reading comprehension, speaking and writing. A textbook is often used, and the course may include homework. General courses progress from one level to the next.

2023-2024
01.08.2023 - 31.07.2024
Ke 17:00-18:30