Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Portugali
Löytyi 4 kurssia
/

Portugali V – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.1

Oletko jo joskus opiskellut portugalin peruskieliopin, mutta kaipaat kertausta ja puhumisen harjoitusta? Tai oletko asunut portugalinkielisessä maassa ja puhut jo kieltä sujuvasti, mutta haluaisit saada kielioppiin selvyyttä? Tämä ryhmä on juuri sinua varten! Tämä syventävän tason kertauskurssi on suunnattu peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Hiotaan perusrakenteita kuntoon, muistellaan unohtuneita asioita ja syvennytään uusiin yksityiskohtiin. Samalla tietenkin rikastutat sanavarastoasi ja yleistietojasi portugalinkielisestä maailmasta. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksi erityisesti tulevaisuuden haaveita ja yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevissa keskusteluissailmaista yhteiskunnallisia näkemyksiä portugaliksi entistä monipuolisemmin ja idiomaattisemmin entistä paremmin eritellä konjunktiivin futuurin ja persoonallisen infinitiivin käyttöyhteyksiä ja käyttää niitä omissa suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissasi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 6–7

Aihepiirit: tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet, työnhaku, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristökysymykset

Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. konjunktiivin futuuri, konjunktiivin yhdistetty futuuri, persoonallinen infinitiivi, yhdistetty persoonallinen infinitiivi, gerundi ja yhdistetty gerundi

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
26.01.2024 - 26.04.2024
Pe 15:45-17:15
/

Portugali VI – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso B1.2–B2.2

Tämä keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sopii sinulle, jos sinulla on jo sujuva peruskielitaito ja olet halukas lukemaan autenttisia tekstejä portugaliksi. Kurssilla pääset aktivoimaan, ylläpitämään ja syventämään kielitaitoasi, sekä käsitystäsi portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Samalla laajennat ymmärrystäsi portugalinkielistä maailmaa koskevista ajankohtaisista tai yhteiskunnallisista aiheista sekä kartutat maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.

Kurssin käytyäsi osaat:

ilmaista itseäsi entistä sujuvammin, monipuolisemmin ja idiomaattisemmin portugaliksiilmaista mielipiteitäsi ja perustella näkemyksiäsi portugaliksi entistä vakuuttavammin referoida portugalinkielisten tekstien sisältöjä suullisesti

Materiaali: autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta (myös opiskelijat pääsevät vaikuttamaan aihevalintoihin)

Rakenteet: rakenteita palautellaan mieleen tarvittaessa

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.Kevätlukukausi
22.01.2024 - 22.04.2024
Ma 18:40-20:10
/

Portugali, alkeiden jatko – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A1.1

Kurssi on jatkoa syksyllä alkaneelle alkeiskurssille. Jatkamme portugalin alkeisiin tutustumista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Ääntämistä harjoitellaan edelleen myös paljon. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

kuvailla itseäsi ja kertoa taustoistasi preesensissä ja kysyä vastaavia tietoja muiltakuvailla yksinkertaisia arkirutiineja ja elämäntilannettareagoida keskustelussa ja ilmaista mielipiteesi yksinkertaisesti tutuissa arkipäiväisissä tilanteissa

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 3-4 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: itsestä kertominen, ihmisten kuvailu, kielet ja kansallisuudet, työ ja opinnot, ammatit, perhe ja suku

Rakenteet: lisää säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä indikatiivin preesensissä, substantiivien ja adjektiivien monikko, possessiivipronominit, prepositioita, indefiniittipronomineja ja kysymyssanoja

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.


Kevätlukukausi
22.01.2024 - 22.04.2024
Ma 17:00-18:30
/

Portugali III – hybridiopetus

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 85,00€
Opettaja: Eriikka Reko

Taso A2.1

Löytöretki portugalin kielen maailmaan jatkuu! Nyt on hyvä hetki hypätä mukaan ryhmään, koska aloitamme oppikirjan toisen osan alusta. Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin kaksi ja puoli vuotta opistotasolla ja yksinkertainen perfekti on jo sinulle tuttu muoto. Tavoitteena on kasvattaa edelleen ymmärrystä portugalin perusrakenteista ja oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Samalla lisätään myös kulttuuri- ja maatietoutta. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

Kurssin suoritettuasi osaat: 

kuvailla portugaliksi yksinkertaisia arkielämän tapahtumia, elämänvaiheita ja olosuhteita menneessä ajassakirjoittaa tuttavallisen tai puolimuodollisen viestin ja tunnistaa joitain muodollisen viestinnän konventioitatunnistaa indikatiivin yksinkertaisen perfektin, imperfektin ja yhdistetyn perfektin ja taivuttaa tuttuja säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä näissä muodoissaeritellä indikatiivin yksinkertaisen perfektin, imperfektin ja yhdistetyn perfektin käyttöeroja tuttujen esimerkkien kautta

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 1–2

Aihepiirit: lapsuusmuistot, menneisyyden kuvailu, elämä Salazarin ajan Portugalissa, erilaiset viestit ja kirjeet

Rakenteet: indikatiivin imperfekti, indikatiivin imperfektin ja yksinkertaisen perfektin käyttöerot, indikatiivin yhdistetty perfekti

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu  Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Kevätlukukausi
24.01.2024 - 17.04.2024
Ke 18:40-20:10