Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Venäjä
Löytyi 8 kurssia
/

Venäjän ääntämiskurssi

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 25,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Taso A.1

Tule oppimaan tai tarkentamaan venäjän kielen ääntämistä! Kahden tapaamiskerran kurssilla harjoittelemme sekä yksittäisiä äänteitä että sanapainoa ja intonaatiota. Keskitymme erityisesti vaikeuksia tuottaviin kohtiin, kuten ässiin ja konsonanttien liudennukseen. Sopii kaikille venäjän kirjaimet osaaville ja aiheesta kiinnostuneille. Opettajan materiaali.

Tämä kurssin on teemakurssi, jossa kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi).

Syyslukukausi
26.09.2022 - 03.10.2022
Ma 18:40-20:10
/

Venäjän kaunokirjoituskurssi

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 25,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Kahden tapaamiskerran teemakurssilla opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan venäläistä kaunokirjoitusta. Venäläinen kaunokirjoitus on tärkeä osa venäläistä viestintää ja poikkeaa melko paljon painokirjaimista. Venäläiset kirjoittavat arkielämässään paljon käsin ja kaunokirjoituksella joten venäjän opiskelijalle kaunokirjoitus on erittäin hyödyllinen taito. Kurssi sopii kaikille venäjän kirjaimet osaaville. Kursilla käytössä opettajan oma materiaali.

Tämä kurssin on teemakurssi, jossa kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi).

Syyslukukausi
24.10.2022 - 01.11.2022
Ma 18:40-20:10
/

Venäjä, helppo lukupiiri

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 47,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Lähtötaso A2.

Kurssilla luemme erilaisia tekstejä, mm. lyhyitä kertomuksia, uutisartikkeleita ja runoja,  ja keskustelemme niistä rennossa ilmapiirissä. Harjoittelemme luetun ymmärtämistä ja puhumista, laajennamme sanavarastoa ja kertaamme tarvittaessa kielen rakenteita. Kurssin päätyttyä olet kehittänyt lukutaitojasi, laajentanut sanavarastoasi ja aktivoinut suullista kielitaitoasi.

Sopii 3-5 vuotta kieltä opistossa opiskelleille. Oppimateriaalista sovitaan ensimmäisellä tunnilla.   

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa teemakursseihin, joilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi).

Syyslukukausi
12.09.2022 - 21.11.2022
Ma 17:00-18:30
/

Venäjä, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Lähtötaso 0.00 tavoitetaso A1.1

Tervetuloa aloittamaan venäjän opiskelu rennossa ja iloisessa ilmapiirissa! Kurssilla tutustut venäläisiin kirjaimiin ja äänteisiin. Opit arkielämässä tarvittavia sanontoja, kielen perusrakenteita ja maan tapoja. Kurssin päätyttyä osaat lukea ja ääntää kyrilliset kirjaimet, osaat tervehtiä, hyvästellä, esittäytyä ja vaihtaa kuulumisia, osaat asioida kahvilassa ja kysyä tietä kaupungilla.  

Ei edellytä aikaisempaa venäjän osaamista. 

Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 Uudistettu.

Aihepiirit: Tervehdykset ja hyvästelyt, tutustuminen, henkilöesittely, kuulumiset, kaupungilla, kahvilassa

Rakenteet: kirjaimet ja ääntäminen, sanapaino ja intonaatio, substantiivien suku

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
15.09.2022 - 08.12.2022
To 18:40-20:10
/

Venäjä II

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Taitotaso  A1.2.

Kurssi sopii venäjän alkeiskurssin suorittaneille tai vastaavat taidot hankkineille. Jatketa venäjän kielen perusteiden opiskelua ja harjoittelua. Kurssilla tehdään paljon suullisia harjoituksia pareittain ja ryhmänä. Sanavarastosi laajenee ja tutustut maan tapoihin ja kulttuuriin.  Kurssin päätyttyä osaat keskustella mm. vapaa-ajasta ja viikonlopun vietosta, kertoa matkustamisesta ja menneistä tapahtumista sekä käyttää yksikön genetiiviä.

Oppikirja: Alestalo: Kafe Piter 1 Uudistettu, kpl 11-. 

Aihepiirit: vapaa-aika, viikonlopun vietto. 

Rakenteet: Yksikön genetiivi, olla-verbin preteriti, liikeverbit.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
14.09.2022 - 07.12.2022
Ke 17:00-18:30
/

Venäjä IV

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Taitotaso A2.1.

Jatkokurssi noin 3-4 vuotta venäjää kansalaisopistossa opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot hankkineille. Kurssilla edetään rauhallisesti natiiviopettajan ohjauksessa. Venäjän kielen taitoja kehitetään monipuolisesti. Kurssin aikana harjoittelet lukemista, puhumista ja kuullun ymmärtämistä. Sanavarastosi laajenee ja  tutustut myös maan tapoihin. 

Kurssin päätyttyä osaat keskustella mm. asumisesta ja median käytön tottumuksista. 

Aihepiirit: asuminen, asunto, television katselu, musiikin kuuntelu. 

Rakenteet: monikon genetiivi ja prepositionaali, verbin aspekti.

Oppikirja: Alestalo - Malmberg: Kafe Piter 2, kpl 2–. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
14.09.2022 - 07.12.2022
Ke 18:40-20:10
/

Venäjä V

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Taso A2.1.

Jatkokurssi noin 4-5 vuotta opistossa opiskelleille. Etenemme rauhallisesti ja iloisesti. Syvennämme venäjän kielen taitoja monipuolisesti. Harjoittelemme paljon lukemista, puhumista ja kuullun ymmärtämistä, laajennamme sanavarastoa sekä tutustumme maan tapoihin.  Oppikirja: Alestalo - Malmberg: Kafe Piter 2, kpl 6–. 

Aihepiirit: ulkonäkö, pukeutuminen, luonteenpiirteet, teatterissa, elokuvissa, konsertissa käynti. 

Rakenteet: monikon instrumentaali, konditionaali, superlatiivi.

Kurssin päätyttyä osaat keskustella mm. vaatetusta, ulkonäöstä ja luonteenpiirteistä, asioida teatterissa ja konsertissa, käyttää monikon instrumentaalia, konditionaalia ja superlatiivia.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Syyslukukausi
15.09.2022 - 08.12.2022
To 17:00-18:30
/

Venäjän aakkoskurssi

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 22,00€
Opettaja: Dmitry Guzenko (Opettaja esittely)

Tule oppimaan venäjän kielen aakkoset lyhytkurssille! 

Opit kyrilliset aakkoset kahden illan aikana, niin että pystyt lukemaan venäjänkielisiä sanoja esimerkiksi matkoilla tai mainoksista. Monen sanan merkityksen arvaa kun pystyy hahmottamaan sanan ääntymisen. Kurssi perustuu ajatukseen: tekemällä oppii. Tarvitset mukaan vain muistiinpanovälineet, joihin kirjoitat opittavat asiat. Opettajan oma materiaali. Kurssin jälkeen voit jatkaa syksyn alkeiskurssilla. 

Syyslukukausi
18.08.2022 - 25.08.2022
To 18:40-20:10