Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Ajankohtaista / Kalliolan kansalaisopisto mukana vähentämässä eriarvoisuutta 

Kalliolan kansalaisopisto mukana vähentämässä eriarvoisuutta 

Monelle Kalliolan kansalaisopiston kurssin kävijälle tutuiksi tulevat opettajat ja muut kurssilaiset, mutta kuinka moni tietää opiston ja sen taustalla olevan Kalliolan Setlementin olemassaolon syyn?   

Kalliolan kansalaisopistolla on pitkät juuret eriarvoisuuden torjumiseksi. Kalliolan Setlementti perustettiin Kallioon, sisällissodan runteleman kansan yhteen tuojaksi vuonna 1918. Sen ensimmäisiä työmuotoja olivat yhteiskunnallisia aiheita käsittelevät luennot, lapsi- ja nuorisotyö, urheilu ja liikunta sekä kirjoitus- ja lukutaidon opettaminen, joiden parissa Kalliolan opisto työskentelee edelleen varsinkin maahan muuttaneiden kanssa.   

Nykyään opisto tarjoaa uusia alkuja esimerkiksi auttamalla löytämään piilotettuja kykyjä kädentaitokursseilla, uutta intohimoa kielten opiskelussa tai vahvistamalla työelämä- ja perustaitojaKouluttautuminen ja osaamisen lisääminen ovat yksi keino katkaista ylisukupolvista huono-osaisuutta ja torjua eriarvoisuutta. Kun oppii uutta, myös mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan paranevat ja elämään tulee sisältöä. Siksi tarjoamme osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen kaikessa toiminnassamme.

Päivittäistä työtämme ohjaavat vahvasti setlementtiarvot, joihin lukeutuvat esimerkiksi eriarvoisuuden vähentäminen, yhdessä oppiminen sekä alueellinen, jalkautuva yhteisötyö. Vuosina 2023–2024 käynnissä olevassa Opetushallituksen rahoittamassa Ilo, reiluus ja luottamus löytyvät opistosta -laatu- ja kehittämishankkeessa opisto paneutuu osallisuuden, eriarvoisuuden purkamisen ja saavutettavuuden kysymyksiin entistä vahvemmin. 

Yhdessä tekeminen ja kokeminen synnyttävät iloa ja osallisuutta 

Yhteisöt tuovat merkityksellisyyttä elämään ja parantavat hyvinvointia. Haluamme opistossa tuoda erilaisia ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä yhteen – ja siihen uusi kurssi on todellakin mahdollisuus. Pyrimme tuottamaan hyvää sisältöä elämään ja tukemaan uusien taitojen oppimisessa.  

Haasteemme on se, että monet heikommassa asemassa olevat henkilöt eivät usein syystä tai toisesta koe opiston toimintaa heille tarkoitetuksi. Nykyinen tai ”perinteinen” kansalaisopistotoiminta ei ole heille saavutettavaa monenlaisista syistä. Nämä asiakasryhmät ovat muutenkin aliedustettuja kansalaisopistojen asiakaskunnassa.  

Saavutettava viestintä on yksi tapa kaataa näkymättömiä raja-aitoja, ja viestinnällä rakennetaan osaltaan opistoa, johon kaikki ovat tervetulleita ja myös tietävät sen. Tavoitteenamme on luoda yhteisöjä, joissa käytetään joustavasti erilaisia Kalliolan palveluita oman elämäntilanteen mukaan. Meillä on arvoja, joiden on syytä näkyä käytännön työn lisäksi itse viestinnässä.   

Hankkeen tavoitteisiin sisältyy toiminnan saavutettavuuden lisääminen mm. yhteiskehittämisen ja viestinnän keinoin. Hankkeella tuetaan aktiivisesti viestinnällistä ja alueellista tasa-arvoa. Kalliolan toiminnan ydin on eriarvoistumisen ratkaisemisessa, jota tehdään yhdessä yhteisöjen kanssa. Hankkeessa tuotettavan kehittämisohjelman kulmakivenä toimii Kalliolan strategia, joka määrittelee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen ehkäpä merkittävimmäksi osaksi toimintaamme. Tavoitteena on siis luoda mahdollisuuksia toteuttaa tätä tehtävää myös opistossa. 

Opiston palveluita sinne, missä niitä tarvitaan  

Osana Ilo, reiluus ja luottamus -hanketta olemme kehittäneet opetus- ja työpajatoimintaa Meri-Rastilaan sekä Mellunmäkeen. Kulttuuri- ja taidetoiminnalla Meri-Rastilassa on pyritty tavoittamaan erityisesti maahanmuuttajataustaisia nuoria. Työpajoja on järjestetty kaikille avoimina pop-up työpajoina, alueella toimivan Queendom -tyttöjen talojen identiteettiä ja rasismia pohtivan nuorten keskusteluryhmän kanssa sekä Merilahden peruskoulun valmistavan luokan kanssa. Toimintaa on ollut mahdollistamassa alueellinen verkosto, johon lukeutuvat esimerkiksi Vuotalo ja Story Sharing Universum. Mukana toiminnan kehittämisessä sekä nuorten tavoittamisessa on toiminut idän aikuissosiaalityön yhdyskuntatyöntekijä Minna Suoknuuti.  

Mellunmäessä toimintaa on suunniteltu osaksi Naapuruustalo Mellarin toimintaa tarvelähtöisesti ja osallistavasti. Mellunmäessä toimintaan on tavoitettu mukaan erityisesti senioreja. Mellarissa on järjestetty opiston tuntiopettajien johdolla tuolijoogaa, aivojumppaa sekä digiturvataitoja. 

Alueellisella työllä pyrimme tavoittamaan aliedustettuja ryhmiä sekä heitä, jotka kokevat, ettei kansalaisopistotoiminta ole heille tarkoitettua tai joille nykyinen toimintamme ei ole saavutettavaa. 

Arvot arjen opetustyössä 

Opettajistomme koostuu erittäin ammattitaitoisesta osaajajoukosta. Hankkeen myötä vahvistamme tuntiopettajiemme osaamista yhdenvertaisen opetuksen tuottamisessa. Tuntiopettajillemme tarjotaan koulutusta esimerkiksi osallisuuden, kestävän tulevaisuuden ja moninaisuusosaamisen muodossa. Lisäksi tuntiopettajistosta on koottu ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti pohtimaan, miten hankkeen aikana saadut tulokset saataisiin vahvemmin osaksi koko Kalliolan opiston toimintaa ja miten voisimme tukea opettajia siinä. 

Olemme vieneet kaikkiin Kalliolan opetustiloihin huoneentaulut, jotka ohjaavat osaltaan opettajia varmistamaan, että kursseilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, tuetaan moninaisuutta, otetaan kestävän kehityksen teemat osaksi arkea sekä osallistutaan yhdessä turvallisemman tilan luomiseen. 

Kiinnostuitko Ilo, reiluus ja luottamus -hankkeesta ja muista Kalliolan hankkeista? Tutustu lisää Hankkeet -osioomme.

Voit myös kysyä lisää hankkeen koordinaattori Mari Vakkilaiselta mari.vakkilainen@kalliola.fi.