Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Suomea ulkomaalaisille - finnish for foreigners
Löytyi 9 kurssia
/

Finés en Español nivel 4 en linea

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 102,00€
Opettaja: Jorge Alvarez

¡Ven a aprender finlandés en tu lengua! Todo será más claro! Nos enfocaremos sobre todo en la comprensión de textos a través de la traducción y análisis gramatical de ellos. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Haremos un repaso de la segunda mitad del libro Suomen Mestari 2, además trabajaremos con otros materiales y textos del profesor. Nos conectamos 2 veces a la semana de 20.30 a 22.00 con Google Meets y además las sesiones serán grabadas y siempre accesibles a cualquier hora.

Curso de continuación del nivel 3. Este curso es recomendado para estudiantes de nivel intermedio (A2-B1) 

Bienvenidos!

Nota: El profesor no es nativo y su nivel es adecuado al nivel del curso.

Syyslukukausi
13.09.2021 - 24.11.2021
Ma 20:30-22:00
Ke 20:30-22:00
/

Suomi 1 thainkielisille (0–A1.2) verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Supaporn Lappalainen

Alkeiskurssilla tutustut suomen kieleen ja kulttuuriin mukavien harjoitusten ja esimerkkien avulla. Kurssilla opitaan tavallisia, tärkeitä sanoja ja fraaseja. Opit mm. esittäytymään, kertomaan itsestä, perheestä ja arkielämästä. Sanaston lisäksi opit kielioppia, esimerkiksi verbien ja muiden sanojen taivutusta. Opetus thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat. Opetuskieli: suomi, thai. Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 1–5 

เรียนภาษาฟินนิช 1 (บรรยายภาษาไทย) ระดับ 0–A1.2 (เรียนออนไลน์)

หลักสูตรภาษาฟินนิชเบื้องต้น ท่านจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ โดยมีทั้งตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ หลักสูตรนี้จะมีทั้งคำและวลีทั่วไปที่สำคัญ ทั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้การแนะนำตัวเอง บอกเล่าเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว รวมถึงในชีวิตประจำวันต่างๆ นอกจากคำศัพท์แล้วท่านจะได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ เช่น การผันคำกริยา และคำอื่นๆ การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แบบฝึกหัดเป็นภาษาฟินนิช กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวไทย

Finnish 1 for Thai speakers (0 – A1.2) (Online)

In the beginner's course you will learn Finnish language and culture with the help of fun exercises and examples. You will learn common, important words and phrases. For example, we practice introducing ourselves, to tell about ourselves, family and everyday life. In addition to vocabulary, you will learn also grammar, such as inflection of verbs and other words. Teaching language is Thai, exercises are in Finnish language. The target group is Thai.

Syyslukukausi
14.09.2021 - 09.12.2021
Ti 19:00-20:30
To 19:00-20:30
/

Suomi 2 thainkielisille (A1.3–A2.1) verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Supaporn Lappalainen

Opimme kommunikoimaan arkielämän tilanteissa, esimerkiksi matkailu, vapaa-aika ja harrastukset sekä terveydentila ja sairastaminen. Lisäksi opit kertomaan, mitä teit menneisyydessä (imperfekti). Opetus thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat. Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl 1–4  Opetuskieli: suomi, thai

เรียนภาษาฟินนิช 2 (บรรยายภาษาไทย) (เรียนออนไลน์)

เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทางช่วงวันหยุด งานอดิเรก หรือ ด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย ทั้งนี้ท่านจะได้เรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ในรูปประโยคที่เป็นอดีตของเหตุการณ์ต่างๆ การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แบบฝึกหัดเป็นภาษาฟินนิช กลุ่มเป้าหมายคือ ชาวไทย

Finnish 2 for Thai speakers (Online)

We learn to communicate in everyday situations, such as travel, leisure and hobbies, or health and illness. In addition, you will learn to tell, what you did in the past (imperfect). Teaching in Thai, exercises in Finnish. The target group is Thai immigrants.

Lisätiedot: เรียนภาษาฟินนิช (บรรยายภาษาไทย)

Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ma 18:00-19:30
Ke 19:00-20:30
/

Suomi, intensiivi II

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A1.3

Lähtötaso A1.1. Jos osaat jo jonkin verran suomea, tämä kurssi sopii sinulle. Teemme paljon muoto-, sanasto- ja kommunikatiivisia harjoituksia ja etenemme melko nopeasti. Tule oppimaan uutta tai kertaamaan!

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos, kpl 6–9.
Aihepiirit: asuminen, matkustaminen, kulkuvälineet, ruoka ja juoma, juhlat, päiväys ja järjestysluvut, työ ja ammatit
Rakenteet: paikallissijat, monikon nominatiivi, eksistentiaalilause, demonstratiivipronominit ja niiden taivutus, imperatiivi (sinä-persoona), sanatyyppejä, postpositiot, monikon partitiivi, objekti, kenelle/keneltä, persoonapronominien taivutus, k-p-t-vaihtelu: verbityypit 3 ja 4, sivulauseet

Syyslukukausi
13.09.2021 - 13.12.2021
Ke 17:00-18:30
Ma 17:00-18:30
/

Suomi, intensiivi III

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A2.1

Lähtötaso A1.3. Sopii sinulle, jos olet opiskellut suomea noin yhden vuoden. Harjoittelemme arkipäivän kommunikaatiotilanteita ja opiskelemme uusia muotoja ja sanoja. Kirja vie meidät kielen ohella matkailemaan, harrastamaan, luontoon ja viettämään vapaa-aikaa. Mutta joskus iskee flunssa! Silloin teemana on terveys.

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 1–4.
Aihepiirit: vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu ja terveys
Rakenteet: imperfekti,  imperatiivi (me-persoona), lisää sanatyyppejä, objekti, täytyy-lause, relatiivipronomini joka, verbi -maan/-massa/-masta, transitiivi- ja intransitiiviverbit, verbityyppi 6, minen-verbaalisubstantiivi, verbi rektio

Syyslukukausi
14.09.2021 - 09.12.2021
Ti 17:00-18:30
To 17:00-18:30
/

Intermediate Finnish 1, online

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso: A2.2

Tavoitetaso: B1.1

Sinä osaat jo suomen kielen alkeet, kuten:

Verbityypit, preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti, passiivi, 3. ja 4. infinitiivi, i-monikko.

Jatketaan suomen kielen opiskelua tasolle B1.1. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. 

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 3, kpl 1-4.

Aihepiirit: Ympäristö ja kierrätys. Kulttuuri ja taide. Historia ja yhteiskunta. Tapaamisesta sopiminen. Kirjeet ja sähköpostit.

Rakenteet: Konditionaalin preesens ja perfekti. Passiivin preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Transitiivi- ja intransitiiviverbit. Imperatiivin te-persoona. Passiivin konditionaali.

Jatkoa Beginners' Finnish 4 -verkkokurssille. 

Kurssi pidetään Zoomissa. Opettaja lähettää tarkemmat tiedot sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
14.09.2021 - 09.12.2021
Ti 17:30-19:00
To 17:30-19:00
/

Finés en Español nivel 2 en linea

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 102,00€
Opettaja: Giovanni Ciet

El primer curso fue un éxito, así que ven a aprender finlandés en tu lengua! Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y la comprensión de textos básicos que nos ayudarán a hablar. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Haremos un repaso de la segunda mitad del libro Suomen Mestari 1 (versión vieja) y trabajaremos con otros materiales del profesor. Nos conectamos 2 veces a la semana de 17.00 a 18.30 con Google Meets y además las sesiones serán grabadas y siempre accesibles a cualquier hora.

Curso de continuación del nivel 1. Este curso es recomendado para principiantes (A1-A1.2). 

Bienvenidos!

Nota: El profesor no es nativo y su nivel es adecuado al nivel del curso.

Syyslukukausi
13.09.2021 - 24.11.2021
Ma 17:00-18:30
Ke 17:00-18:30
/

Beginners’ Finnish 1, online

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso / Starting level: 0

Tavoitetaso / Target level: A1.2-A1.3

Starting level 0, but students must be able to read and write Latin alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish, English is used if needed to explain the grammar.
Textbook: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, ch 1–5.

Topics: greetings, days of the week, numbers, countries, nationalities, languages, weather, seasons, times of the day, months, family, looks
Grammar: vowel harmony, conjugation of verbs, negative sentence, change of consonants k, p, t, interrogatives, -ko/-kö-questions, genitive, someone has something-sentence, partitive. 

N.B: The course will be held online on the Zoom platform.

Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Tutustutaan kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. 

Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, kpl 1-5.

Aihepiirit: tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö
Rakenteet: vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi.

HUOM!  Kurssi toteutetaan verkossa Zoom-alustalla.

Syyslukukausi
15.09.2021 - 10.12.2021
Ke 18:15-19:45
Pe 15:30-17:00
/

Beginners’ Finnish 2, online

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 118,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso: A1.2+/A1.3

Tavoitetaso: A1.3+/A2.1

Sinä osaat jo seuraavat asiat:

Tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö, päivän kulku kello.
Vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, verbityypit, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi.

Jatketaan suomen kielen opiskelua tasolle A1.3+/A2.1-. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1 (2020), kpl 6-9.

Aihepiirit: Asuminen. Matkustaminen. Kulkuvälineet. Ruoka ja juoma. Juhlat. Päiväys ja järjestysluvut. Työ. Ammatit.

Rakenteet: Paikallissijat. Monikon nominatiivi. Eksistentiaalilause. Demonstratiivipronominit. Yksikön imperatiivi. Erilaiset sanatyypit. Tilalause. Ainesanojen partitiivi. Postpositiot. Objekti (perusteet). Kenelle/keneltä. Persoonapronominien taivutus. Lisää verbien taivutuksesta (preesens). Sivulause ja konjunktiot. Imperfektin alkeet.

Jatkoa kevään 2021 Beginners' Finnish Verkkokurssille.

Kurssi pidetään Zoomissa. Opettaja lähettää tarkemmat tiedot sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
14.09.2021 - 09.12.2021
Ti 15:30-17:00
To 15:30-17:00