Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Suomea ulkomaalaisille - finnish for foreigners
Löytyi 11 kurssia
/

Finés para principiantes en español, continuación – presencial

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 92,00€
Opettaja: Giovanni Ciet

<p>Nivel A1.1<br />

El primer curso fue un éxito, así que ven a aprender Finlandés en tu lengua! Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y la comprensión de textos básicos que nos ayudarán a hablar. La gramática será revisada, pero tendrá menos importancia. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Trabajaremos con el libro Suomen Mestari 1 ,versión vieja, (capítulos 5-9) y otros materiales del profesor. 

Este curso es recomendado para principiantes (A1-A1.2).

Bienvenidos!

Nota: El profesor no es nativo y su nivel es adecuado al nivel del curso.

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 25.03.2021
Ti 09:30-11:00
To 09:30-11:00
/

Finés para principiantes en español en linea

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 92,00€
Opettaja: Giovanni Ciet

Finalmente llegó un curso especialmente diseñado para ayudar a los hispanohablantes. Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y la comprensión de textos básicos que nos ayudarán a hablar. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Trabajaremos con el libro Suomen Mestari 1, versión vieja, (capítulos 1-4) y otros materiales del profesor. Utilizaremos la plataforma Google Classroom para compartir información, comentarios, y deberes. En ella recibirán el enlace para las sesiones de videoconferencia, 2 veces a la semana. Cada sesión consiste en 30 minutos de trabajo individual y una hora, de 21.00 a 22.00 de interacción con el profesor.

Este curso es recomendado para principiantes (A0-A1.1) o para los que quieran repasar los conceptos gramaticales básicos.

Bienvenidos!

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 25.03.2021
Ti 20:30-22:00
To 20:30-22:00
/

Finés para principiantes en español en linea, continuación

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 92,00€
Opettaja: Giovanni Ciet

El primer curso fue un éxito, así que ven a aprender finlandés en tu lengua! Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y la comprensión de textos básicos que nos ayudarán a hablar. La gramática será revisada, pero tendrá menos importancia. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Trabajaremos con el libro Suomen Mestari 1 ,versión vieja, (capítulos 5-9) y otros materiales del profesor. Utilizaremos la plataforma Google Classroom para compartir información, comentarios, y deberes. En ella recibirán el enlace para las sesiones de videoconferencia, 2 veces a la semana. Cada sesión consiste en 30 minutos de trabajo individual y una hora, de 20.45 a 21.45 de interacción con el profesor.

Este curso es recomendado para principiantes (A1-A1.2).

Bienvenidos!

Nota: El profesor no es nativo y su nivel es adecuado al nivel del curso.

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 24.03.2021
Ma 20:30-22:00
Ke 20:30-22:00
/

Suomi, Beginners´ Finnish kevätkurssi

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Maarit Halme

Taso A1.1
Starting level 0, but students must be able to read and write Western (Latin) alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish, English is used if needed to explain the grammar.
Textbook: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, revised edition, ch 1–5.
Due to the current restrictions, the course will be realized online utilizing the Zoom platform. Topics: getting to know each other, greetings, days of the week, numbers, countries, nationalities, languages, weather, seasons, times of the day, months, family, looks
Structures: vowel harmony, conjugation of verbs, negative sentence, change of consonants k, p, t, interrogatives, -ko/-kö-questions, genitive, someone has something-sentence, partitive: 

Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Tutustutaan kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos kpl 1-5.
Aihepiirit: tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, verbejä, kysymyksiä, hinnan kysyminen, adjektiiveja, avun pyytäminen, henkilötiedot, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö, värit, ostosfraaseja,
Rakenteet: vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, t-monikko, omistusrakenne, partitiivi.

Kevätlukukausi
15.04.2021 - 24.05.2021
Ma 17:00-19:15
Ti 17:00-19:15
To 17:00-19:15
/

Suomi, intensiivi II

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Maarit Halme, FM

<p>Taso A1.3<br />

Lähtötaso A1.1. Jos osaat jo jonkin verran suomea, tämä kurssi sopii sinulle. Teemme paljon muoto-, sanasto- ja kommunikatiivisia harjoituksia ja etenemme melko nopeasti. Tule oppimaan uutta tai kertaamaan!<br />

<strong>Oppikirja</strong>: <em>Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos</em>, kpl 6–9.<br />

<strong>Aihepiirit</strong>: asuminen, asiointifraaseja, kaupunki, matkailu, kulkuvälineet, hotellissa asiointi, ruoka ja juoma, juhlat ja toivotukset, tien neuvominen, ravintolassa asiointi, työ ja ammatit<br />

<strong>Rakenteet</strong>: paikansijat, eksistentiaalilause, pronominit: tämä tuo se, imperatiivi (sinä-persoona), sanatyyppejä, pronominien taivutus, yleisten verbien imperfekti, ainesanojen partitiivi, järjestysluvut ja päiväys, postpositiot, objekti, kenelle/keneltä, persoonapronominien taivutus, k-p-t-vaihtelu: verbityypit 3 ja 4,</p>

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 13.04.2021
Ti 17:00-18:30
To 17:00-18:30
/

Suomi, Beginners’ Finnish

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Maarit Halme, FM

<p>Level A1.1<br />

Starting level 0, but students must be able to read and write Western (Latin) alphabet. Intensive course that takes you quickly from zero to understanding. The teaching language is Finnish, English is used if needed to explain the grammar.<br />

<strong>Textbook</strong>: <em>Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, revised edition,</em> ch.1–5.<br />

<strong>Topics</strong>: getting to know each other, days of the week, numbers, countries, nationalities, languages, weather, seasons, months, family, looks, daily routines, time<br />

<strong>Structures</strong>: personal forms, vowel harmony, change of consonants k, p, t, negative sentences, questions, genitive, partitive, verb types 1<em>–</em>5</p>

<p>Taso A1.1<br />

<p>Lähtötaso 0, mutta opiskelijoiden oletetaan osaavan lukea ja kirjoittaa latinalaisia kirjaimia. Tutustumme kielen rakenteeseen aivan alkeista lähtien. Samalla opiskelemme luonnollista kommunikaatiota ja harjoittelemme paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti.<br />

<strong>Oppikirja</strong>: <em>Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, uudistettu laitos,</em> kpl 1–5<em>.</em><br />

<strong>Aihepiirit</strong>: tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, kysymyksiä, hinnan kysyminen, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, avun pyytäminen, henkilötiedot, perhe, ulkonäkö, värit, ostosfraaseja, päivän kulku, kello, tapaamisen sopiminen <strong>Rakenteet</strong>: verbin persoonataivutus, vokaaliharmonia, k-p-t-vaihtelu

kysymyssanat, ko/kö-kysymys, genetiivi, t-monikko, partitiivi, omistusrakenne, verbityypit 1 - 5

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ke 17:00-18:30
Ma 17:00-18:30
/

Suomi, intensiivi III

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Maarit Halme, FM

Taso A2.1
Lähtötaso A1.3.
Sopii sinulle, jos olet opiskellut suomea noin yhden vuoden. Harjoittelemme arkipäivän kommunikaatiotilanteita ja opiskelemme uusia muotoja ja sanoja. Kirja vie meidät kielen ohella matkailemaan, harrastamaan, luontoon ja viettämään vapaa-aikaa. Mutta joskus iskee flunssa! Silloin teemana on terveys.
Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 1–4.
Aihepiirit: vapaa-aika, harrastukset, luonto, matkailu ja terveys
Rakenteet: imperfekti,  imperatiivi (me-persoona), lisää sanatyyppejä, objekti, täytyy-lause, relatiivipronomini joka, verbi -maan/-massa/-masta, transitiivi- ja intransitiiviverbit, verbityyppi 6, minen-verbaalisubstantiivi, verbi rektio

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 18:40-20:10
Ke 18:40-20:10
/

Suomi, intensiivi V

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Maarit Halme, FM

Taso A 2.2. Kurssi sopii kaksi vuotta suomea opiskelleille. Harjoittelemme sekä arkisia että virallisia viestintätilanteita. Kirjan jokaisessa kappaleessa harjoitetaan aina myös puhekieltä. Oppikirja: Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd: Suomen mestari 3, kpl 1 - 4. Aihepiirit: ympäristönsuojelu, kierrätys, kulttuuri ja taide, tapaamisesta sopiminen, historia ja yhteiskunta, maantieto ja nähtävyydet, kirjeet ja sähköpostit, ajan ilmauksia: Milloin? Kuinka kauan?Rakenteet: konditionaalin preesens ja perfekti, adjektiivit -ton/-tön ja -llinen, sanatyypit -ton/-tön ja lämmin, -sti-adverbit, passiivin preesens, imperfekti, perfekti, ja pluskvamperfekti, passiivin objekti, numeroiden taivutus, transitiivi- ja intransitiiviverbejä, imperatiivi: te-persoona, passiivin konditionaali

Kevätlukukausi
12.01.2021 - 13.04.2021
Ti 18:40-20:10
To 18:40-20:10
/

Suomi 1 thainkielisille (0–A1.1) verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Supaporn Lappalainen

Alkeiskurssilla tutustut suomen kieleen ja kulttuuriin mukavien harjoitusten ja esimerkkien avulla. Kurssilla opitaan tavallisia, tärkeitä sanoja ja fraaseja. Opit mm. esittäytymään, kertomaan itsestä, perheestä ja arkielämästä. Sanaston lisäksi opit kielioppia, esimerkiksi verbien ja muiden sanojen taivutusta. Opetus thai-kielellä, harjoitukset suomeksi. Kohderyhmänä thaimaalaiset maahanmuuttajat

เรียนภาษาฟินนิช 1 (บรรยายภาษาไทยระดับ 0–A1.1 (เรียนออนไลน์)

หลักสูตรภาษาฟินนิชเบื้องต้น ท่านจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ โดยมีทั้งตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ หลักสูตรนี้จะมีทั้งคำและวลีทั่วไปที่สำคัญ ทั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้การแนะนำตัวเอง บอกเล่าเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว รวมถึงในชีวิตประจำวันต่างๆ นอกจากคำศัพท์แล้วท่านจะได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ เช่น การผันคำกริยา และคำอื่นๆ การเรียนการสอนเป็นภาษาไทย แบบฝึกหัดเป็นภาษาฟินนิช กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวไทย

Finnish 1 for Thai speakers (0 – A1.1) (Online)

In the beginner's course you will learn Finnish language and culture with the help of fun exercises and examples. You will learn common, important words and phrases. For example, we practice introducing ourselves, to tell about ourselves, family and everyday life. In addition to vocabulary, you will learn also grammar, such as inflection of verbs and other words. Teaching language is Thai, exercises are in Finnish language. The target group is Thai.

Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 18:00-19:30
Ke 18:00-19:30