Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Kielet / Suomea ulkomaalaisille - finnish for foreigners
Löytyi 10 kurssia
/

Finés para principiantes en español en linea

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 80,00€
Opettaja: Giovanni Ciet

Finalmente llegó un curso especialmente diseñado para ayudar a los hispanohablantes. Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y la comprensión de textos básicos que nos ayudarán a hablar. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Trabajaremos con el libro Suomen Mestari 1, versión vieja, (capítulos 1-4) y otros materiales del profesor. Utilizaremos la plataforma Google Classroom para compartir información, comentarios, y deberes. En ella recibirán el enlace para las sesiones de videoconferencia, 2 veces a la semana. Cada sesión consiste en 30 minutos de trabajo individual y una hora, de 21.00 a 22.00 de interacción con el profesor.

Este curso es recomendado para principiantes (A0-A1.1) o para los que quieran repasar los conceptos gramaticales básicos.

Bienvenidos!

Syyslukukausi
19.10.2020 - 09.12.2020
Ma 20:30-22:00
Ke 20:30-22:00
/

Finés para principiantes en español

Paikka: Kalliola, luokka 5 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 80,00€
Opettaja: Giovanni Ciet

<p>Nivel A1.1<br />

Finalmente llegó un curso especialmente diseñado para ayudar a los hispanohablantes. Nos enfocaremos sobre todo en el vocabulario y la comprensión de textos básicos que nos ayudarán a hablar. El profesor explica las cosas en español y comprende las principales dificultades de los extranjeros, sugiriendo así los mejores métodos para comprender el idioma finés. 

Trabajaremos con el libro Suomen Mestari 1, versión vieja, (capítulos 1-4) y otros materiales del profesor, incluso materiales audiovisuales de Yle. 

Este curso es recomendado para principiantes (A0-A1.1) o para los que quieran repasar los conceptos gramaticales básicos.

Bienvenidos!

Syyslukukausi
20.10.2020 - 10.12.2020
Ti 09:30-11:00
To 09:30-11:00
/

Suomi, Uskalla puhua suomeksi! Verkkokurssi.

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Marianna Schuhmann, FM

Taso A2-B1
Puhutaan yhdessä suomea! Kurssi sopii noin kaksi vuotta suomea opiskelleille, jotka haluavat aktivoida suullista kielitaitoaan.
Kurssilla keskitytään suomen puhumiseen. Teemme paljon pari- ja ryhmätehtäviä, joiden avulla aktivoidaan puhumista. Käytetään apuna roolileikkejä, pelejä ja muita mukavia harjoituksia. Kotitehtävinä valmistaudutaan seuraavan kerran aiheeseen esimerkiksi tutustumalla aiheeseen videoiden ja tekstien avulla tai opettelemalla sanastoa ja fraaseja.
Kurssin aiheet voidaan sopia opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Esimerkiksi harrastukset, elokuvat, kirjat, luonto, ruoka ja juoma, musiikki, kulttuuri ja taide, ajankohtaiset tapahtumat, matkailu.

Apukielenä voidaan tarvittaessa käyttää englantia.

Materiaali: opettajan oma materiaali, verkkomateriaali

Tarvitset osallistumiseen tietokoneen, mikrofonin ja kuulokkeet (äänentoiston), mielellään myös web-kameran. Verkkokurssin tapaamiset ovat Zoomissa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
09.09.2020 - 02.12.2020
Ke 17:00-18:30
/

Suomi, Beginners’ Finnish, osa 2. Verkkokurssi.

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Anastasia Monastyreva

Lähtötaso A1.2+/A1.3

Sinä osaat jo seuraavat asiat:

Tutustuminen, tervehdykset, viikonpäivät, numerot, maat, kansalaisuudet, kielet, sää, vuodenajat, kuukaudet, vuorokaudenajat, perhe, ulkonäkö, päivän kulku kello.
Vokaaliharmonia, verbin persoonataivutus, verbityypit, negatiivinen lause, k-p-t-vaihtelu (nominit ja verbityyppi 1), kysymyssanat, -ko/-kö-kysymys, genetiivi, omistusrakenne, partitiivi.

Jatketaan suomen kielen opiskelua tasolle A1.3+/A2.1-. Samalla opiskellaan luonnollista kommunikaatiota ja harjoitellaan paljon. Opetuskielenä on suomi, apukielenä kieliopin opetuksessa tarvittaessa englanti. Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1, kpl 6-9.

Aihepiirit: Asuminen. Matkustaminen. Kulkuvälineet. Ruoka ja juoma. Juhlat. Päiväys ja järjestysluvut. Työ. Ammatit.

Rakenteet: Paikallissijat. Monikon nominatiivi. Eksistentiaalilause. Demonstratiivipronominit. Yksikön imperatiivi. Erilaiset sanatyypit. Tilalause. Ainesanojen partitiivi. Monikon partitiivi (esittelyn tasolla). Postpositiot. Objekti (perusteet). Kenelle/keneltä. Persoonapronominien taivutus. Lisää verbien taivutuksesta (preesens). Sivulause ja konjunktiot.

Jatkoa kevään 2020 Beginners' Finnish Verkkokurssille.

Syyslukukausi
08.09.2020 - 03.12.2020
Ti 17:30-19:00
To 17:30-19:00
/

Suomi. Työelämäsuomea. Verkkokurssi.

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Heta Ronkainen FM

Taso A2.2-B1 sanasto, 

Opiskelemme työelämässä työnhaussa ja opiskelussa tarvittavaa suomen kieltä. Tutustumme työpaikkailmoituksiin ja opimme kirjoittamaan työhakemuksen ja CV:n sekä asiatyylisiä sähköposteja suomen kielellä. Lisäksi harjoittelemme työhaastattelua sekä opimme tekemään suullisia työhön liittyviä tiedusteluja.

Materiaali: Työelämän suomea 2 -oppikirja, opettajan oma materiaali, verkkomateriaali 

Tarvitset osallistumiseen tietokoneen, mikrofonin ja kuulokkeet (äänentoiston), mielellään myös web-kameran. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Syyslukukausi
10.09.2020 - 03.12.2020
To 18:00-19:30
/

Suomi, jatkokurssi VI

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Maarit Halme, FM

Taso A2.2. Sopii noin kaksi ja puoli vuotta suomea opiskelleille ja kertaajille. Jatkamme suomen kielen omaksumista samalla kun tutustumme erilaisiin tekstilajeihin ja eri kielenkäyttötilanteisiin. Puhekieltä harjoitellaan sellaisissa teksteissä, harjoituksissa ja dialogeissa, jotka kielenkäyttökontekstiltaan luontevasti ovat puhekielisiä.

Oppikirja: Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd: Suomen mestari 3, kpl 4 - 6.

Aihepiirit: kirjeet ja sähköpostit, perhe-elämä, kulttuurierot ja stereotypiat, luonteen kuvaileminen, eri / samaa mieltä oleminen

Rakenteet: imperatiivi: te-persoona, passiivin konditionaali, translatiivi, essiivi, Minusta tulee..., -malla, -matta, -maton, adjektiivien komparatiivi, pronominit kumpi, kumpikin, ei kumpikaan, verbi + rektio

Syyslukukausi
11.09.2020 - 04.12.2020
Pe 17:00-18:30
/

Suomi, jatkokurssi V

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Maarit Halme, FM

Taso A 2.2. Kurssi sopii kaksi vuotta suomea opiskelleille. Kurssilla harjoitellaan sekä arkisia että virallisia viestintätilanteita. Kirjan jokaisessa kappaleessa harjoitetaan aina myös puhekieltä. Oppikirja: Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd: Suomen mestari 3, kpl 1 - 3. Aihepiirit: ympäristönsuojelu, kierrätys, kulttuuri ja taide, tapaamisesta sopiminen, historia ja yhteiskunta, maantieto ja nähtävyydet. Rakenteet: konditionaalin preesens ja perfekti, adjektiivit -ton/-tön ja -llinen, sanatyypit -ton/-tön ja lämmin, -sti-adverbit, passiivin preesens, imperfekti, perfekti, ja pluskvamperfekti, passiivin objekti, numeroiden taivutus, transitiivi- ja intransitiiviverbejä

Syyslukukausi
11.09.2020 - 04.12.2020
Pe 18:40-20:10
/

Suomi, intensiivi IV

Paikka: Kalliola, luokka 3 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Maarit Halme, FM

Taso A2.2.Tämä kurssi sopii puolitoista vuotta suomen opiskelleille. Kirja laajentaa perussanavarastoa ja opettaa ilmaisemaan itseä eri aikamuodoissa, arjessa ja juhlassa.
Oppikirja: Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 2, kpl 5 - 8. Lähtötaso A 2.1. 
Aihepiirit: asiointi virastossa, parisuhde ja avioliitto, juhlat ja tavat, koulutus ja työ, ostokset ja asiointi
Rakenteet: perfekti, indefiniittipronominit, pluskvamperfekti, possessiivisuffiksit, i-monikko, joka-pronomini monikossa, pronominit nämä, nuo, ne, monikon partitiivi, monikon genetiivi, adjektiivien vertailu

Syyslukukausi
08.09.2020 - 03.12.2020
Ti 18:40-20:10
To 18:40-20:10
/

Suomi, intensiivi II

Paikka: Kalliola, Auditorio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 108,00€
Opettaja: Maarit Halme, FM

<p>Taso A1.3<br />

Lähtötaso A1.1. Jos osaat jo jonkin verran suomea, tämä kurssi sopii sinulle. Teemme paljon muoto-, sanasto- ja kommunikatiivisia harjoituksia ja etenemme melko nopeasti. Tule oppimaan uutta tai kertaamaan!<br />

<strong>Oppikirja</strong>: <em>Gehring – Heinzmann: Suomen mestari 1</em>, kpl 6–9.<br />

<strong>Aihepiirit</strong>: asuminen, matkustaminen, kulkuvälineet, ruoka ja juoma, juhlat, päiväys ja järjestysluvut, työ ja ammatit<br />

<strong>Rakenteet</strong>: paikallissijat, monikon nominatiivi, eksistentiaalilause, demonstratiivipronominit ja niiden taivutus, imperatiivi (sinä-persoona), sanatyyppejä, postpositiot, monikon partitiivi, objekti, kenelle/keneltä, persoonapronominien taivutus, k-p-t-vaihtelu: verbityypit 3 ja 4, sivulauseet</p>

Syyslukukausi
07.09.2020 - 02.12.2020
Ma 18:40-20:10
Ke 18:40-20:10