Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Tukea ammattiin / Käytännön taidot
Löytyi 1 kurssia
/

Lähtökohtia liikkeeseen ja tulokulmia kehollisuuteen – somatiikka ja improvisaatio ihmistyössä (1,5op)

Paikka: Kalliola, Liikestudio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Opettaja: Jaana Irmeli Turunen ja Pia Lindy

Kuudesta intensiivisestä viikonlopusta koostuva koulutus on suunnattu kehollisuuden ja liikkeen parissa työskenteleville ja kaikille, jotka haluavat syventää ammatillista osaamistaan kehollisuuden alueelle. Koulutuksen itsetuntemusta sekä kehollisten kokemusten reflektiokykyä painottavat työskentelytavat ovat luovia, kokemuksellisuuteen pohjautuvia ja prosessinomaisia. Koulutus perustuu ajatukseen, että omakohtaisesti läpikäydyt keholliset ja luovat prosessit laajentavat keinoja kohdata ja fasilitoida erilaisia yksilöitä, ryhmiä ja muuttuvia tilanteita.  

Kurssi on koko lukuvuoden koulutus, jolle ilmoittaudutaan sitovasti syksyllä. Kurssin hinta on 640,00€ ja se laskutetaan kahdessa osassa 320€ syksyllä ja 320€ tammikuussa.

Viikonloppujen sisällöt:

6. ja 7.9  Somaattinen tietoisuus  (opetuspaikka Meri-Rastilan Merirasti). 

Viikonloppu Meri-Rastilassa. Koulutuksen esittelyä ja tutustumista. 

Liiketutkielmia ja somaattisia harjoitteita luonnossa. Pohdintoja ekosomatiikasta. 

25.-26.10 Perusteita (opetuspaikka Sturenkatu 11, Liikestudio)

Tutustumista kehityksellisiin liikemalleihin ja luovia liiketutkielmia niiden pohjalta. Liikettä eri tasojen kautta, lattiatasolta seisomaan. Somatiikan käsitteitä ja filosofiaa.

7-8-12 Havainnoiminen (opetuspaikka Sturenkatu 11, Liikestudio)

Liikkeen havainnointia Autenttisen liikkeen pohjalta. Autenttisen liikkeen teoreettista pohjustusta.

17-18.1. Kohtaamisia (opetuspaikka Sturenkatu 11, Liikestudio)

Kohtaamisia liikkeen välityksellä, kehollista vastavuoroisuutta kontakti-improvisaatioon perustuen. Pohdintaa kokemuksellisesta oppimisesta.

28.2.-1.3. Improvisaatioita (opetuspaikka Sturenkatu 11, Liikestudio)

Sooloimprovisaatioita ja ryhmäimprovisaatioita. Tila, aika ja konteksti. Kehollisuuden ja liikkeen sosiaalisia ulottuvuuksia.

11-12-.4. Reflektio (opetuspaikka Sturenkatu 11, Liikestudio)

Oman prosessin ja kurssin reflektointia, palautetta ja keskustelua

Tanssillinen lopetus.

Tämä kurssi on opintopisteytetty ja tältä kurssilta on niin halutessaan mahdollista saada virallinen suoritusmerkintä Oma Opintopolku-palveluun. Virallisen suoritusmerkinnän saamisesta kerrotaan tarkemmin kurssin ensimmäisellä kerralla. Jos tiedät jo, että olet halukas tallentamaan kurssilta saatavan osaamisen voit ilmoittaa asian myös ilmoittautumisen yhteydessä.  

Syyslukukausi
06.09.2024 - 15.12.2024
Pe 17:00-20:00
La 11:30-17:30
Su 12:00-15:00