Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Tukea ammattiin
Löytyi 1 kurssia
/

Lähtökohtia liikkeeseen ja tulokulmia kehollisuuteen – somatiikka ja improvisaatio ihmistyössä 1,5op

Paikka: Kalliola, Liikestudio / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 150,00€
Opettaja: Jaana Irmeli Turunen ja Pia Lindy

Viidestä viikonlopusta koostuva koulutus on suunnattu kehollisuuden ja liikkeen parissa työskenteleville ja kaikille, jotka haluavat syventää ammatillista osaamistaan kehollisuuden alueelle.

Koulutuksen itsetuntemusta sekä kehollisten kokemusten reflektiokykyä painottavat työskentelytavat ovat luovia, kokemuksellisuuteen pohjautuvia ja prosessinomaisia. Koulutus perustuu ajatukseen, että omakohtaisesti läpikäydyt keholliset ja luovat prosessit laajentavat keinoja kohdata ja fasilitoida erilaisia yksilöitä, ryhmiä ja muuttuvia tilanteita.  

Viikonloppujen sisällöt

Ensimmäinen viikonloppu:

Liikkeen sensomotorisia perusteita, luovia liiketutkielmia eri liiketasojen kautta. Somatiikan käsitteitä ja filosofiaa.

Toinen viikonloppu:

Liikkeen havainnointia autenttisen liikkeen pohjalta. Autenttisen liikkeen teoreettista pohjustusta.

Kolmas viikonloppu:

Kohtaamisia liikkeen välityksellä, ruumiillista vastavuoroisuutta kontakti-improvisaatioon perustuen. Pohdintaa kokemuksellisesta oppimisesta.

Neljäs viikonloppu:

Sooloimprovisaatioita ja ryhmäimprovisaatioita. Tila, aika ja konteksti. Kehollisuuden ja liikkeen sosiaalisia ulottuvuuksia.

Viides viikonloppu:

Viikonloppu Kulttuuritila Merirastissa. Somaattinen tietoisuus ja ympäristö. Liiketutkielmia luonnossa. Pohdintoja ekosomatiikasta. Koulutuksen loppupurkua.

Tämä kurssi on opintopisteytetty ja tältä kurssilta on niin halutessaan mahdollista saada virallinen suoritusmerkintä Oma Opintopolku-palveluun. Virallisen suoritusmerkinnän saamisesta kerrotaan tarkemmin kurssin ensimmäisellä kerralla. 

Tutustu opettajiin:

Jaana Irmeli Turunen

Suuntauduin tanssiin jo lapsena ja teini-iässä lapsuuden balettiopinnot vaihtuivat moderniin- ja jazztanssiin. 1980-luvun alussa hakeuduin opiskelemaan nykyiselle  Amsterdamin taideyliopiston School for New Dance Development linjalle. Vuonna 2004 valmistuin tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston teatterikorkeakoulusta ja vuonna 2022 sain päätökseen tanssitaiteen tohtorin tutkintoni. Vuosien saatossa olen syventynyt somaattisiin menetelmiin ja osallistunut joogaopettajakoulutuksiin.

Olen yksi suomalaisen uuden tanssin menetelmien ja kontakti-improvisaation edelläkävijöistä, jonka taiteellisia töitä on nähty sekä keskeisillä tanssinäyttämöillä että perinteisten näyttämöiden ulkopuolella. Aktiivisina tanssintekijyysvuosinani toteutin erityisesti erilaisissa tiloissa ja ympäristöissä tapahtuneita esityksiä. 1980-luvun lopussa perustin kokeilevan tanssin koulutus- ja residenssikeskuksen Pohjois-Karjalaan yhdessä Jaap Kleveringin kanssa. Vuosina 1998-2003 toimin Outokummussa tanssijan perustutkinnon ohjaavana opettajana, jona aikana koulutus muotoutui somaattisuuteen, improvisaatioon ja yhteisöllisiin menetelmiin painottuvaksi.

2010-luvulta alkaen olen keskittynyt  joogan, somaattisuuden ja kehotietoisuusmenetelmien opettamiseen. Olen myös suuntautunut somaattisuuden ja joogan soveltamiseen eri tarpeisiin, kuten esimerkiksi mielenterveystyöhön ja ikääntyvien ohjaukseen. Nykyisen toimintani perustana on ajatus ruumiin suhteisuudesta; kuinka herkkävireinen sisäinen aistivuus tukee suhdetta itseemme, toisiin ja ympäristöömme. Tanssi, liike ja jooga juurruttavat meitä läsnäoloon ja rakentavat itsetuntemusta, josta käsin voimme kohdata ympäröivää todellisuuttamme.

Pia Lindy

Tanssija, koreografi Pia Lindy on työskennellyt laaja-alaisesti taiteilijana vuodesta 1995 lähtien erilaisissa työryhmissä ja projekteissa monenlaisissa ympäristöissä ja konteksteissa. Hän on kiinnostunut miten yhteiskunta näkyy ja tuntuu liikkeissämme, teoissamme tai valinnoissamme. Mitä on taide tässä ajassa? Lindy on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely-,esitys-ja jakamisen tapoina. Viime vuosina taideprojektien painopisteinä ovat olleet paikkalähtöisyys, kokemuksellisuus, vuoropuhelu ja osaamisten sekoittuminen eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kesken. Lindy on myös Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä työnohjaaja.

Liikestudio on esteetön. Sisäänpääsy Kalliolanrinteen oven kautta.

Kulttuuritila Merirasti on esteetön.

Kevätlukukausi
03.02.2024 - 08.06.2024
Pe 17:00-20:00
La 12:00-18:00