Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Ajankohtaista / Tukea liikunta- ja tanssikurssien tasovalintaan

Tukea liikunta- ja tanssikurssien tasovalintaan

Kansalaisopistojen liikunnan ja tanssin kursseille on tyypillistä, että samalla kurssilla voi olla monen tasoisia opiskelijoita. Opiskelija itse päättää minkä tasoiselle kurssilla haluaa osallistua. Kursseja on suunnattuna vasta-alkajille, edistyneille ja kokeneille liikkujille. Myös kurssien intensiteeteissä on vaihtelua. Tavoitteena on että opiskelijan osaaminen kehittyy ja hän voi edetä opinnoissaan.

Kursseilla voidaan painottaa eri asioita, kuten fyysisen kunnon, luovuuden tai ilmaisun kehittämistä, terveellisen elämäntavan edistämistä tai taitojen oppimista ja kertaamista.

Useisiin syksyn liikunta- ja tanssikurssien kuvauksiin on lisätty näkyviin tasoluokitus, jonka toivomme helpottavan itselle sopivan kurssin löytämisessä. Tavoitteenamme on tarjota turvallista, kehittävää ja pitkäjänteistä kurssitoimintaa.

Alkeistason kurssi on tarkoitettu aloittelijoille eli heille, joilla on aiheesta vähän tai ei yhtään aiempaa kokemusta. Kurssilla saavutetaan yleistietoa ja yksinkertaisten tehtävien suorittamiseksi vaadittavia perustaitoja. Oppiminen tapahtuu selkeässä toimintaympäristössä suoran valvonnan alaisena. Kurssilla tarjotaan tukea, apua ja ohjausta eli kurssi ei sisällä itsenäistä suorittamista. Alkeistasolla liikunnan ja tanssin ainealueilla painottuu turvallisuus.

Perustason kurssi on hiukan enemmän osaamista vaativa kurssi. Tällä tasolla saavutetaan perustiedot, joita vaaditaan tehtävien suorittamiseksi käyttäen yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja. Opiskelija kykenee jo tekemään myös itsenäisesti perusasioita, joskin saattaa tarvita vähän neuvoa ja opastusta. Hän tietää myös lajiin tai menetelmään liittyviä termejä, teorioita ja yleisiä käsitteitä. Perustasolla keskitytään tehokkuuteen.

Jatkotason kurssi on enemmän harjaantuneisuutta ja itsenäistä otetta vaativa kurssi. Opiskelijalla on käytännön taitoja ja hän kykenee jossain määrin itsenäiseenkin työskentelyyn. Hän osaa valita työkaluja ja menetelmiä sekä ratkaista ongelmia, soveltaa ja mukauttaa omaa toimintaansa olosuhteisiin. Jatkotasolla kehitetään erityisesti henkisiä ominaisuuksia kuten minäpystyvyyttä, itsevarmuutta, pelon voittamista ja epämukavuusalueelle menemistä.