Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Opettajat / Annina Tuhkunen

Annina Tuhkunen

Olen tanssinopettaja (YAMK), tanssija ja pilatesohjaaja (PilatesHealth®) sekä kulttuurien tutkimuksen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen alalta valmistunut humanisti (FM). Kalliolassa olen ohjannut pilatesta ja kehonhuoltoa sekä erilaisia tanssikursseja (mm. urban afro, nykyafro, salsa, tanssi- ja liikeimprovisaatio) enimmäkseen viikonloppukursseina.

Toimin eri tanssi- ja liikepraktiikoiden välimaastoissa, loputtoman uteliaana ja innostuneena oppimaan uutta ja jakamaan omaa kokemustani eteenpäin. Vahvin osaamiseni liittyy länsiafrikkalaisiin, etenkin guinealaiseen perinteeseen pohjaaviin tansseihin, joiden parissa olen toiminut pitkään opettajana ja esiintyjänä. Perinteisten länsiafrikkalaisten tanssien lisäksi olen opiskellut myös laajemmin afrikkalaisperäisiä tansseja, kouluttautuen lukuisilla intensiivikursseilla ja ammattilaiskoulutuksissa eri puolilla Länsi-Afrikkaa, Eurooppaa ja Latinalaista Amerikkaa.

Länsiafrikkalaisissa tansseissa minua kiehtovat orgaaninen ja kokonaisvaltainen kehon käyttö, fyysisyys, ilmaisullisuus sekä liikkeen vahva yhteys musiikkiin ja rytmiikkaan. Pidän myös afrikkalaisperäisiin tanssikulttuureihin liittyvästä sosiaalisuudesta, vuorovaikutteisuudesta ja yhteisöllisyydestä, joita pyrin vaalimaan ja välittämään myös omassa työssäni tanssinopettajana.

Tavoitteenani on luoda tunneille rento ja avoin ilmapiiri, jossa jokainen tulee nähdyksi ja tuntee olonsa tervetulleeksi. Pidän myös tärkeänä kulttuuristen yhteyksien avaamista oppilaille – tanssinopettajan työni kautta toiminkin tavallaan kulttuuritulkkina eri maailmojen välissä.  Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kulttuureihin kuuluvien tanssien lisäksi kiinnostukseni on tanssi-improvisaatiossa sekä somaattisissa menetelmissä, joihin katson myös pilatesharjoittelun kuuluvan. Kehotietoinen, somaattinen lähestymistapa onkin jollain lailla aina läsnä opetuksessani.

Tanssi ja liikunta kuuluvat tiiviinä osana myös vapaa-aikaani. Luonnossa liikkuminen, uiminen, saunominen ja käsillä tekeminen tarjoavat rentouttavaa vastapainoa opetushommille.

Opettajan kurssit:

Salsa alkeistaso

Urban Afro alkeistaso

Pilates ja venyttely

Urban Afro viikonloppukurssi alkeistaso

Salsa viikonloppukurssi alkeistaso