Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Ajankohtaista / Me edistämme kestävää kehitystä ja elämää yhdessä!

Me edistämme kestävää kehitystä ja elämää yhdessä!

Kirjoituksen on laatinut Nurmijärven opiston rehtori Jenni Karemo yhteistyössä Etelä-Karjalan kansalaisopiston, Etelä-Helsingin kansalaisopiston, Kalliolan kansalaisopiston, Ahjolan kansalaisopiston sekä Vuolle-opiston kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteena on taata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämismahdollisuudet. Tämä edellyttää, että kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan huomioon niin luonnon kantokyky ja moninaisuuden säilyminen kuin inhimilliset tarpeet ja talous sekä paikallisella että globaalilla tasolla. Kestävä kehitys jaetaan neljään eri ulottuvuuteen, jotka ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Opistoverkostomme yhteistyö on keskittynyt erityisesti ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Ekologisen kestävyyden tavoitteena on ihmisten aineellisen toiminnan sopeuttaminen luonnon uusiutumis- ja kestokykyyn. Sosiaalisen kestävyys pyrkii vähentämään eriarvoisuutta yksilöiden hyvinvoinnissa ja osallisuudessa. Tarvitaan monentasoisia muutoksia, että tämä yksi maapallo riittäisi niin meille kuin muillekin eliölajeille.

Kuuden yksityisen kansalaisopiston hankeverkosto on pureutunut näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseen muun muassa kestävän kehityksen teemojen ympärillä vuosien 2022-2024 aikana. Kansalaisopistojen laaja kurssivalikoima on omiaan lisäämään aikuisten tietoja ja taitoja kestävän kehityksen teemoista. Kursseilla voi oppia niin tuntemaan lähiluonnon lintuja, kokkaamaan planetaarisesti, paikkaamaan vaatteita, matkustamaan kestävämmin kuin poimimaan villiyrttejä ravinnoksi. Taiteen kokeminen, liikkumisen ilo ja uuden oppiminen yhdessä luovat merkityksellisyyttä ja hyvää oloa – ihminen tajuaa olevansa muutakin kuin kuluttaja. Uudet tiedot ja taidot ovat tarpeen jokaiselle. Me haluamme rohkaista jokaista osallistumaan kansalaisopistojen toimintaan omista lähtökohdista käsin.

Uskomme siihen, että meillä on mahdollisuuksia kestävämpään huomiseen, mutta se vaatii jokaiselta kansalaiselta ymmärryksen lisäämistä ja oivallusten syntymistä. Me pyrimme lisäämään ymmärrystä siitä, miten arjen valinnat ja teot tai tekemättä jättämiset ovat yhteydessä muihin ihmisiin, luontoon ja talouteen ympäri maailman. Kestävän tulevaisuuden luentosarja on syntynyt käytännön tarpeesta koota yhteen osaamista eri puolilta Suomea ja jakaa sitä mahdollisimman laajalle osallistujajoukolle. Kuluneen lukuvuoden aikana olemme sivistyneet muun muassa sähköautoiluun, roskajuoksuun, hyvinvoinnin eri näkökulmiin, käsityön ja kestävyyden sekä yhteisöllisyyden teemoissa.

Kestävän tulevaisuuden luentosarja saa jatkoa myös ensi lukuvuonna. Luentojen teemat tulevat vahvistamaan sekä ekologisen kestävyyden että sosiaalisen hyvinvoinnin teemoja. Pienin askelin ja yhdessä voimme rakentaa kestävää ja parempaa tulevaisuutta. Innostu elinikäisestä oppimisesta!

Lue lisää Kalliolan kansalaisopiston käynnissä olevista hankkeista. 

Syksyn 2024 kurssit julkaistaan 27.5. ja ilmoittautuminen kursseille alkaa 3.6. kello 10.00