Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Ajankohtaista / Maksuttomia kestävän tulevaisuuden luentoja yhteistyössä

Maksuttomia kestävän tulevaisuuden luentoja yhteistyössä

Kalliolan kansalaisopisto osallistuu yhdessä viiden muun kansalaisopiston (Ahjola, Nurmijärven opisto, Vuolle, Etelä-Karjala, Etelä-Helsinki) kanssa Opistojen tunnettavuuden lisääminen palvelumuotoilun ja viestinnän keinoin -hankkeeseen, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti lisätä opistojen tunnettavuutta. Yhdessä olemme ottaneet aikaa tarkastella syvemmin sitä, keitä meillä on kurssilaisina ja keitä toimintamme ei tavoita.

Hankkeen puitteissa Kalliolassa on järjestetty aula- ja Webropol-kyselyitä sekä asiakasraateja, joiden avulla pyrimme kehittämään omaa toimintaamme. Ehkä olet näistä johonkin osallistunutkin? Hankkeessa opistot ovat yhdessä kokeilleet monia uusia asioita, joita yksin ei olisi mahdollista kokeilla. Yksi kokeiluista oli animaatiovideot, joissa piirroshahmojen ääniksi pääsivät ihka oikeat opiskelijat!

Hankkeen teemoina ovat osaamisperusteisuus sekä kestävän kehityksen teemat. Kestävä tulevaisuus ja pyrkimys turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet sopivat erinomaisen hyvin kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön sivistystehtävään. Keväällä 2023 tehdyssä kestävän kehityksen kyselyssä kysyimme Kalliolan opiskelijoilta, millaiset kaupungistumisen ilmiöt huolestuttavat.  Eniten huolestutti yksinäisyys ja asuinalueiden eriytyminen.

Monialajärjestönä Kalliolan missio on edistää vuoropuhelua, luoda merkityksellisyyden kokemuksia ja tukea elinikäistä oppimista. Kalliolassa etsitään keinoja ja välineitä edistää aktiivista kaupunkikulttuuria.  Kalliolan visio on maailma, jossa alueellinen eriarvoisuus on poistunut ja jossa jokainen voi kokea turvallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Siksi meidän luentomme aiheena on Kestävä kaupunkikulttuuri; naapurustot ja yhteisöllisyys segregaation ja polarisaation ehkäisyssä.

Kestävä tulevaisuus kansalaisopistoissa -luentosarja herättelee meitä pohtimaan omia tietoja, taitoja ja asenteita ekososiaalisen sivistyksen hengessä. Omilla teoilla ja arkielämän valinnoilla on merkitystä, ja viimeistään nyt olisi aika miettiä niitä syvällisemmin. Luentosarja on helppo tapa kartuttaa tietoa maksuttomasti.

Kalliolan luennolle voit osallistua verkon kautta tai paikanpäällä Setlementtitalon auditoriossa. Myös muiden opistojen toteutuksiin ilmoittaudut Kalliolan verkkokaupassa ja saat sähköpostiisi linkin, jolla osallistut verkkovälitteisesti.  Alla listattuna kaikki yhteiset luentomme. Olet tervetullut mukaan, olipa kansalaisopisto sinulle vanha tuttu tai uusi juttu.

Kestävä kaupunkikulttuuri; naapurustot ja yhteisöllisyys segregaation ja polarisaation ehkäisyssä

14.2. kello 18.00-19.00
Mietityttääkö sinua alueellinen epätasa-arvo? Miten jotkut asuinalueet leimataan toisia paremmaksi ja leima on niin vahva, että se alkaa toteuttamaan itseään. Miten se näkyy ihmisten elämässä, tai miten se voi vaikuttaa ihmisten valintoihin. Mitä tarkoitetaan kaupunkikulttuurin termeillä integraatio ja segregaatio. Miten erilaisina asiat näyttävät riippuen siitä mistä ja kuka katsoo. Tule kuuntelemaan kaupunkimaantieteen dosentti Venla Berneliusta, jolla on laaja tutkimuskokemus koulutus- ja hyvinvointieroista.

Luennon toivomme herättävän kuulijoissa ajatuksia siitä, miten voisimme itse vähentää eriytymiskehitystä. Miten madaltaa kynnystä, jotta kaikilla olisi elämässään kokemuksia osallisuudesta ja yhteisön kuulumisesta – tavoitteena kaikille ihmisille turvallinen ja merkityksellinen elämä.

Käsityöt, kestävyys ja hyvinvointi -etäluento

15.2. kello 18.00-19.00 
Miten käsityöt, kestävyys ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa? Kun kestävyyttä ja hyvinvointia tarkastellaan käsityön kautta, huomataan sen olevan laaja kokonaisuus, johon sisältyy monia näkökulmia. Kestävä  käsityö avautuukin systeemisenä kokonaisuutena, jossa toimijuus,  tuotteet ja käsityön aineettomat näkökulmat kietoutuvat yhteen.  Kestävyyttä käsityössä voidaan lähestyä tarkastelemalla materiaaleja ja  tuotteen elinkaarta, omaa käsityötoimintaa ja valintoja käsityötä  tehdessä, tai sosiokulttuurisia tekijöitä, kuten perinteitä tai  yhteisöllistä tekemistä, mutta myös kokonaisvaltaisena systeeminä.

Väänänen on tutkinut kestävää käsityötä käytännössä, teoriassa ja käsitteenä. Tässä esityksessä hän avaa kestävän käsityön systeemisyyttä ja esittelee työkaluja omien valintojen sekä pohdiskelujen tueksi käytännön esimerkeillä. Tavoitteena kestävyydelle ja aktiiviselle toimijuudelle on monipuolisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Käsityö luo näille tavoitteille hyvän pohjan.

Roskajuoksun edut ja vaikutukset. Pienin askelin kohti puhtaampaa ympäristöä.

25.3. kello 18.00-19.30 
Roskajuoksu (tunnetaan myös nimellä plogging) yhdistää juoksemisen tai kävelyn roskien keräämiseen. Ideana on, että liikkuessaan ulkona henkilö kerää samalla ympäristöstä roskia ja roskaa, ja samalla vähentää ympäristön jätekuormaa ja lisätä viihtyisyyttä. Tämä toiminta on tullut suosituksi ympäri maailmaa ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä. Roskajuoksun tavoitteena on parantaa ympäristöä pienillä teoilla, edistää siistimpää ja puhtaampaa ympäristöä sekä kannustaa muita ihmisiä osallistumaan aktiivisesti ympäristönsuojeluun.

Luennoitsija Kaisu Paulanto on harrastanut aktiivisesti roskajuoksua kuuden vuoden ajan. Luennolla annetaan käytännön vinkkejä roskajuoksua aloittaville sekä jaetaan kokemuksia ja havaintoja matkan varrelta. Oman ammatillisen taustansa pohjalta Paulanto pohtii myös ihmisten ympäristöystävällistä käyttäytymistä ja siihen vaikuttamista.

Tuukko nää kahaville? Moninaisuus ja yhteisöllisyyden voima -etäluento

23.4. kello 18.00-19.00
Moninaisuutta on kaikkialla. Oulussa sanotaan nää ja kahavit, ja jossain muualla sanotaan jotenkin muuten. Silti me voimme juoda yhdessä kahvit ja kohdata toisemme. Eikös tärkeintä kuitenkin ole, että viestimme välittyy? Esimerkiksi aidot hymyt ja ystävälliset katseet kertovat enemmän kuin sata yhteistä sanaa.

Tällä luennolla mietimme, kuinka tärkeää ihmiselle on kuulua johonkin ja tulla kohdatuksi sellaisena kuin on. Kuulemme erilaisia kokemuksia yhteisöllisyyden ja kohtaamisen voimasta, ja siitä miltä tuntuu tulla arvioiduksi ulkoisten piirteiden perusteella.