Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Löytyi 69 kurssia
/

Portugali, alkeet

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

A1.1

Uusi alkeiskurssi! 

Löytöretki portugalin kielen maailmaan alkaa! Lähdemme liikkeelle aivan alkeista, tavoitteena oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Ääntämisen harjoitteluun kiinnitetään runsaasti huomiota - onhan portugali maailman kauneimpia kieliä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. 

HUOM! Kurssille on mahdollista osallistua myös etänä.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 1-2 sekä opettajan jakama materiaali.

Aihepiirit: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten vaihtaminen, lyhyet  kohtaamiset, puhuttelu, nimijärjestelmä, yksinkertaiset asiakaspalvelutilanteet

Rakenteet:  subjektipronominit, indikatiivin preesens (säännölliset verbit sekä ser ja estar), substantiivien ja adjektiivien suku, artikkelit

Kevätlukukausi
13.01.2021 - 07.04.2021
Ke 18:40-20:10
/

Portugali II

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

A1.2
Kurssi sopii noin puolitoista vuotta portugalia opiskelleille. Tavoitteena on kasvattaa edelleen ymmärrystä portugalin perusrakenteista ja oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin. Oikeanlaista ääntämistä ja intonaatiota harjoitellaan edelleen.

Huom! Kurssille on mahdollista osallistua myös etänä.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 7-8

Aihepiirit: asuminen, arkirutiinit, asunnonetsintä, ostoksilla käyminen, pukeutuminen, ostostilanteet
Rakenteet: refleksiiviverbit, painottomat objektipronominit, painottomien pronominien paikka lauseessa, vertailumuodot, tavan adverbit

Kevätlukukausi
13.01.2021 - 07.04.2021
Ke 17:00-18:30
/

Portugali IV

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Taso A2.2-B1.1
Keskustelupainotteinen jatkokurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata samalla perusrakenteita. Opitaan lisää portugalinkielisestä maailmasta ja keskustellaan omaan arkielämään liittyvistä aiheista. Portugalilainen oppikirja. 

HUOM! Kurssille on mahdollista osallistua myös etänä.

Oppikirja: Tavares: Português XXI, Livro do aluno 3, caderno de exercícios 3, (Editora LIDEL, ISBN: 978-989-752-374-8) kpl 10–12 sekä opettajan jakama materiaali. (Huom. Oppikirjaa ei myydä Suomessa, mutta sen saa tilattua Portugalista. Opettaja voi tarvittaessa auttaa tilaamisessa.)

Aihepiirit: lehdistö ja media, EU, São Paulo, Angola, Itä-Timor
Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. pronominin paikka konditionaalin ja futuurin yhteydessä (muita rakenteita kerrataan tarpeen mukaan)


Kevätlukukausi
15.01.2021 - 16.04.2021
Pe 15:45-17:15
/

Portugali V

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Taso A2.2
Syventävän tason kertauskurssi peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan ja kerrata perusteellisesti kieliopin perusrakenteita. Myös ääntämiseen liittyviä seikkoja kerrataan ja hiotaan. Samalla laajennetaan sanavarastoa ja opitaan lisää kiinnostavia seikkoja portugalinkielisestä maailmasta. 

HUOM! Kurssille on mahdollista osallistua myös etänä.

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 1–3

Aihepiirit: lapsuusmuistot, elämä Salazarin ajan Portugalissa, erilaiset viestit ja kirjeet, tietotekniikka, vapaa-aika ja harrastukset
Rakenteet: kertautuvia rakenteita mm. indikatiivin imperfekti, imperfektin ja yksinkertaisen perfektin käyttö, relatiivipronominit, indikatiivin yhdistetty perfekti, indikatiivin futuuri, konditionaali, painottomien pronominien paikka futuurin ja konditionaalin yhteydessäKevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 17:00-18:30
/

Portugali VI

Paikka: Kalliola, luokka 6 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 78,00€
Opettaja: Eriikka Reko, HuK

Taso B1.2–B2.1
Keskustelupainotteinen edistyneiden jatkokurssi sujuvan peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat aktivoida ja ylläpitää kielitaitoaan, sekä syventää ymmärtämystään portugalin ilmaisumahdollisuuksista. Ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta. Materiaalina autenttiset portugalinkieliset tekstit, artikkelit ja videoklipit. Rakenteita kerrataan tarvittaessa.

HUOM! Kurssille on mahdollista osallistua myös etänä.

Aihepiirit: portugalinkieliseen maailmaan liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä maa- ja kulttuuritietoutta.Kevätlukukausi
11.01.2021 - 12.04.2021
Ma 18:40-20:10
/

Englannin intensiivinen kertauskurssi verkossa

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 80,00€
Opettaja: Marja Juhola, FM

Kurssi on suunnattu opiskelijoille, joiden kielitaito on alempi kuin eurooppalaisen viitekehyksen B2-taso ja jotka tarvitsevat kertausta englannin suullisessa ja kirjallisessa osaamisessa. 

Kurssin käytyään opiskelija pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan arkielämän tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti sekä pystyy hallitsemaan ja soveltamaan englannin kielen perusrakenteita. Opiskelija saa kurssin käytyään valmiuksia suoriutua ammattikorkeakoulujen tutkintoihin kuuluvista englannin opinnoista.

Kurssilla kerrataan ja sovelletaan kielen perusrakenteita sekä sanastoa niin kirjallisesti kuin suullisesti. Harjoitellaan ja sovelletaan englannin kielen käyttöä vapaa-ajan ja työelämän tavanomaisissa tilanteissa. 

Kurssi on suunniteltu yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa, mutta soveltuu kaikille, jotka opiskelevat tai suunnittelevat opintoja korkeakouluissa. Kurssi sopii myös kaikille, jotka haluavat vahvistaa englannin kielen osaamistaan. Kurssiin kuuluu 27 tuntia verkko-opetusta sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä ja oppimistehtäviä (työtä yhteensä 81 tuntia). Kurssi toteutetaan etäopetuksena verkossa.

Kurssi järjestetään etäkurssina verkossa. Annathan sähköpostiosoitteesi ilmoittautuessasi. Tarkemmat ohjeet saat sähköpostilla vähän ennen kurssin alkua.

Kevätlukukausi
02.02.2021 - 06.04.2021
Ti 17:00-19:15