Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Portugali III – hybridiopetus

Portugali III – hybridiopetus

Tavoitetaso A2.1-2.2 

Tämä kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin kolme vuotta opistotasolla ja konjunktiivin preesens on jo sinulle tuttu muoto. Sukellamme entistä syvemmälle portugalinkielen kiehtovaan maailmaan ja jatkamme peruskielitaidon rakentamista. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

  • kuvailla portugaliksi uraan ja työelämään liittyviä asioita ja tulevaisuuden haaveitasi
  • ilmaista terveyteen liittyviä huolia ja antaa terveysaiheisiin liittyviä neuvoja 
  • tunnistaa indikatiivin yhdistetyn futuurin, ja yhdistetyn konditionaalin sekä konjunktiivin futuurin ja konjunktiivin yhdistetyn futuurin käyttöyhteyksiä ja selittää niiden käyttöeroja yksinkertaisten esimerkkien avulla

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 2, kpl 5–6

Aihepiirit: terveys ja turvallisuus matkoilla, tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet, työtilanne, työnhaku

Rakenteet: imperatiivi, indikatiivin yhdistetty futuuri, yhdistetty konditionaali, konjunktiivin futuuri, konjunktiivin yhdistetty futuuri

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€

Opettaja: Eriikka Reko

Syyslukukausi
14.09.2022 - 07.12.2022
Ke 17:00-18:30

Ilmoittaudu