Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Portugali II – hybridiopetus

Portugali II – hybridiopetus

Tavoitetaso A1.1-1.2

Tämä kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin vuoden opistotasolla. Pääset kasvattamaan alkeiskurssin antamaa ymmärrystä portugalin rakenteista ja kykyäsi kommunikoida yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Kielioppirakenteet käydään perusteellisesti läpi, jotta ymmärtämys kielen rakenteista saa vahvan pohjan. Myös oikeanlaista ääntämistä treenataan edelleen. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

  • ehdottaa tapaamista
  • neuvotella tapaamiseen liittyvistä yksityiskohdista
  • kysyä ja antaa neuvoja kaupungilla liikuttaessa
  • kuvailla ja kehua kaupunkia portugaliksi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 5-6 sekä opettajan jakama materiaali

Aihepiirit: kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ja ajanilmaukset, tapaamisen sopiminen, viestin jättäminen, puhelinkeskustelu, kaupungin kuvailu ja liikennevälineet, tien kysyminen ja neuvominen

Rakenteet: lisää verbejä indikatiivin preesensissä (mm. vokaalinmuutosverbejä, diftongoituvia verbejä ja epäsäännöllisiä verbejä), demonstratiivipronominit, paikan adverbit, lisää prepositioita ja indefiniittipronomineja

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa yleiskursseihin, joilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€

Opettaja: Eriikka Reko

Syyslukukausi
14.09.2022 - 07.12.2022
Ke 18:40-20:10

Ilmoittaudu