Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Portugali II – hybridiopetus

Portugali II – hybridiopetus

Taitotaso A1.2-A1.3

Kurssi sopii sinulle, jos olet opiskellut portugalia noin puolitoista vuotta opistotasolla ja indikatiivin preesens on sinulle jo tuttu muoto. Tavoitteena on kasvattaa edelleen ymmärtämystä portugalin rakenteista ja oppia kommunikoimaan yksinkertaisissa arkisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia pareittain tai ryhmissä. Sekä oppikirja että opetus keskittyvät portugalinportugaliin.

Kurssin suoritettuasi osaat:

  • kuvailla asuinolosuhteitasi ja tiedustella asuntoon liittyviä yksityiskohtia
  • asioida kaupoissa ja ilmaista mielipiteitäsi kulutustottumuksiin liittyen
  • vertailla asioita ja niiden ominaisuuksia portugaliksi

Oppikirja: Melo e Abreu & Siimes: Descobertas 1, kpl 7-8 

Aihepiirit: asuminen, arkirutiinit, asunnonetsintä, ostoksilla käyminen, pukeutuminen, ostostilanteet
Rakenteet: refleksiiviverbit, painottomat objektipronominit, painottomien pronominien paikka lauseessa, vertailumuodot, tavan adverbit

Kurssi toteutetaan samanaikaisena lähi- ja etäopetuksena eli ns. hybridiopetuksena. Voit valita tilanteen mukaan, osallistutko lähiopetuksessa vai etäopetuksessa. Etäosallistuminen tapahtuu Zoom-videoviestintäpalvelun välityksellä. Kurssilla on myös käytössä Peda.net-oppimisalusta, mistä löytyy läksyjen lisäksi runsaasti lisämateriaalia ja linkkivinkkejä. Saat tarvittavat ohjeet opettajalta ennen opetuksen alkua.

Paikka: Kalliola, luokka 4 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€

Opettaja: Eriikka Reko

2022-2023
01.08.2022 - 31.07.2023
Ke 18:40-20:10

Ilmoittaudu