Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Intohimona Italia

Intohimona Italia

B1.1. 

Tällä monipuolisesti aktivoivalla kurssilla on tavoitteena vahvistaa kielen käyttämistä, eli jatkamme Italian kulttuuriin tutustumista keskustellen sekä kerraten ja syventäen aiemmin opittuja kielioppiasioita. Kurssi sopii noin 6 vuotta opistossa opiskelleille sekä niille, jotka haluavat kerrata keskeistä sanastoa ja kielioppia. Kirjan lisäksi kurssin materiaalina ovat opettajan monisteet. 

Kurssin käytyään opiskelija osaa ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen sekä italialaiseen elokuvataiteeseen liittyvää sanastoa. Opiskelija osaa kuvailla elämää maalla ja kaupungissa sekä olettamuksia menneistä tapahtumista.

Kieliopista opiskelija osaa relatiivi- ja yhdistettyjä pronomineja, konjunktiivin prefektin käyttöä sekä passiivin ja passato remoton muodostuksen ja käytön.

Oppikirja: Imperato – Kuusela – Meurman: Italiano per passione, kpl 3–4. 

Tämä kurssi kuuluu kielikursseissa teemakursseihin, joilla kieltä opitaan jonkin tietyn teeman näkökulmasta. Ne voivat myös käsitellä jotain tiettyä kielen osa-aluetta (esim. ääntämistä) tai keskittyä tiettyjen aineiden väliseen yhteistyöhön (kitaratunnit espanjaksi).

Paikka: Kalliola, luokka 2 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 96,00€

Opettaja: Kaarina Jumisko-Puzone (Opettaja esittely)

Kevätlukukausi
17.01.2023 - 11.04.2023
Ti 18:35-20:05

Ilmoittaudu