Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Etusivu / Kurssit / Digiboosteri, aamupäivätoteutus

Digiboosteri, aamupäivätoteutus

Digiboosteri-koulutus on tarkoitettu kaikille kansalaisopisto-opettajille. Koulutukseen voi osallistua niin verkkokoulutusta vierastavat vastustelijat, ensi askelia verkko-opetukseen ottavat kouluttajat sekä he, jotka ovat jo todenneet verkkokurssien vetämisen itselleen sopivaksi, omaa ammatillista osaamista täydentäväksi taidoksi. Koulutuksen tavoitteena on, että sen jälkeen pystyt itsenäisesti ja omatoimisesti tuottamaan laadukasta verkko-opetusta. Osaat valita omaan opetukseesi parhaiten sopivat alustat ja toimintatavat sekä rakentamaan itsesi näköistä ja osallistavaa verkkokoulutusta. Koulutuksen aikana osallistuja suunnittelee rungon omalle verkko-opetuskurssilleen ja osoittaa näin osaamisen itseään hyödyttävässä muodossa. Koulutuksesta saa virallisen suoritusmerkinnän. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä.

Koulutukseen sisältyy

Kaikille yhteinen Digiperustaidot-kokonaisuus, jossa kahdella 3 oppitunnin tapaamiskerralla opit: 

 • ymmärtämään erilaisia verkkotyökaluja- ja alustoja sekä niiden käyttötarkoituksia
 • valitsemaan sopivat verkkotyökalut opetukseesi
 • luomaan tarvittavat tunnukset verkkotyökaluihin
 • luomaan kurssin ja tarvittavia materiaaleja valitsemallesi opetusalustalle

Huom. Jos sinulla on jo tarvittavat perustiedot- ja taidot, voit osoittaa osaamisesi perustaitojen osalta tekemällä erillisen tehtävän. Kysy tästä vaihtoehdosta opettajaltasi!

Kaikille yhteinen Boosteri-kokonaisuus, jossa kahdella 3 oppitunnin tapaamiskerralla syvennät digipedagogiikan osaamistasi ja opit:

 • aloittamaan ja lopettamaan opetustunnit verkossa (teknisesti ja pedagogisesti)
 • huomioimaan opiskelijan näkökulman verkko-opetuksessa
 • jakamaan ohjeita opiskelijoille tekniikan käytöstä
 • miten sosiaalisuus eroaa verkko-opetuksessa lähiopetuksesta
 • mahdollistamaan vuorovaikutusta ja ryhmäytymistä verkko-opetuksessa
 • ajoittamaan verkko-opetusta ja mitä eroja ajoituksella on verrattuna lähiopetukseen

Kaikille yhteinen Klinikka-kokonaisuus, jossa kolmella 2 oppitunnin tapaamisella ratkotaan yhdessä käytännön digiopetuksessa esille nousseita ongelmia sekä jaetaan ideoita, ja mietitään, miten haasteisiin vastataan. Tietoja ja tukea jaetaan sekä tutustutaan siihen, miten eri oppilaitoksissa toimitaan. Klinikalla kerrataan myös sovellusten käyttöä. Klinikalla pääset hiomaan oman verkko-opetuskurssin suunnitelmasi valmiiksi.

Näiden lisäksi jokainen osallistuja ilmoittautuu aineryhmäkohtaiseen työpajatyöskentelyyn. Työpajatyöskentelyyn on varattu 6 oppituntia ja sen ajankohdasta sovitaan ryhmän vetäjän kanssa. Aineryhmät jakautuvat kielten, kädentaitojen ja liikunnan ryhmiin. Aineryhmäkohtaisessa työpajatyöskentelyssä vetäjä on ainetta verkossa opettanut opettaja, joka case esimerkin tavoin kertoo omasta toteutuksestaan. Hän jakaa omia vinkkejään ja huomiotaan esimerkiksi siitä, millaisia aineryhmäkohtaisia haasteita ja ratkaisuja verkko-opetuksessa voi olla. Oman aineen opettajien kesken tilaisuus on mainio paikka myös omien kokemusten ja näkemysten vaihtoon sekä verkostoitumiseen.

Ainekohtaisessa työpajakokonaisuudessa opit:

 • ymmärtämään oman aineesi verkko-opetuksen hyödyt
 • suunnittelemaan oman aineesi opetustuntien toteutuksen verkossa (teknisesti ja pedagogisesti)
 • ymmärtämään verkko-opetuksen tekniset haasteet ja huomioimaan ne opetuksessa sekä sen suunnittelussa.
 • huomioimaan aineessasi verkko-opetuksen ja lähituntien eron ja suunnittelemaan verkko-opetuksesi verkkoon sopivasti.
 • esiintymään verkossa ainealueesi erityispiirteet huomioiden
 • rakentamaan aineesi verkko-opetukseen sopivan opetustilan
 • vinkkejä sosiaalisuuden ja osallisuuden huomioimiseen oman aineesi verkko-opetuksessa

Paikka: Naapuruustila 2, P kerros / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

Opettaja: Tuominen Antti, Kaukoniemi Juho-Kustaa

Syyslukukausi
19.09.2022 - 12.12.2022
Ma 10:00-12:15

Ilmoittaudu