Kalliolan kansalaisopisto – laadukasta opetusta jo vuodesta 1920

Eri värisiä kukan terälehtiä rivissä
Etusivu / Kielikukkanen

Kielikukkasen terälehdet helpottavat kielikurssivalintoja

Kielikukkanen-mallilla kurssit voidaan luokitella sen mukaan, miten kurssilla opiskellaan ja opitaan. Sen avulla pyritään saamaan kurssivalinnoista opiskelijoille helpompia ja kuvaavampia, mikä johtaa onnistuneempiin kurssivalintoihin sekä mielekkäämpään opiskeluun. Tuntiopettajat voivat käyttää mallia myös kurssisuunnittelunsa tukena ja inspiraationa! Tulevaisuuden tavoitteena on, että Kalliolan kansalaisopiston kielten kurssit ovat luokiteltu Kielikukkasen mukaisesti. Kielikukkasen terälehdet tulevat löytymään kielikurssien esittelyteksteistä.

Kielikukkanen on jo käytössä Etelä-Helsingin sekä Kuopion kansalaisopistojen kielten kurssien luokittelussa. Kielikukkanen-projektin tarkoituksena on laajentaa Kielikukkasen käyttöä niin, että opiskelijoiden on helppo hahmottaa erilaisia kursseja myös opistojen välillä ja vähällä vaivalla.

Yleiskurssi

Yleiskursseilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita:  kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Usein käytetään oppikirjaa ja tehdään kotitehtäviä. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselta ja pitkän tähtäimen periaatteella.

Keskustelukurssi

Keskustelukursseilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, yleensä ilman oppikirjaa. Työskentelytavat tunneilla vaihtelevat ja usein opiskelijat voivat itse myös vaikuttaa keskusteltavien aiheiden valintaan. Opiskelun tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta ja sujuvuutta. Tunneilla tuetaan ääntämistä, sanavaraston kehittymistä ja toimimista erilaisissa kielenkäyttötilanteista, kuten vaikka mielipiteen ilmaisemisessa.

Täsmäkurssi

Täsmäkurssit on suunniteltu tiettyä kohderyhmää varten. Kurssit ovat kaikille avoimia, mutta opettaja suunnittelee kurssin sisällön ja toteutustavan tiettyä kohderyhmää silmällä pitäen. Tällaisia kursseja olisi esimerkiksi ‘norjan kieltä sairaanhoitajille’.

Teemakurssi

Teemakursseilla kieltä opitaan jonkin teeman näkökulmasta. Ne voivat myös keskittyä johonkin kielen osa-alueeseen, esim. ääntämiseen, tai tarjota innostavia yhdistelmiä, kuten kitaratunnit espanjaksi.

Tehokurssi

Tehokursseilla opiskelu on tavoitteellista, tehokasta ja etenemistahti nopea. Kurssit ovat yleensä monimuotokursseja eli niillä käytetään verkkoalustaa ja opiskelija sitoutuu tekemään kotitehtäviä reaaliaikaisten tapaamisten välissä. Kurssi voi sisältää tasotestin, jonka perusteella opiskelija hyväksytään kurssille.​ Tasotesti voi pitää sisällään lyhyen kirjallisen tehtävän ja puhelimen kautta suoritettavan haastattelun.

Kielikukkanen-hanke

Kielikukkanen-hankkeessa tutkitaan, kokeillaan ja muutetaan vallitsevaa ajattelutapaa ja toimintamalleja vieraiden kielten kurssisuunnittelussa. Asiakkaiden tarpeita vastaavat monimuotoiset kurssit lisäävät kielten opiskelun saavuttavuutta ja opiskelun mielekkyyttä.

Hankkeen tavoitteet

  1. Kielikukkanen-mallin käyttöönotto ja levittäminen
  2. Kielten opetussuunnitelmien kehittäminen
  3. Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen
  4. Yhteistyön kehittäminen:
    • kansalaisopistojen keskinäinen yhteistyö
    • oppilaitosyhteistyö muiden oppilaitosmuotojen kanssa

Hanke toteutetaan kuuden eripuolella Suomea toimivan kansalaisopiston yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina toimii Etelä-Helsingin kansalaisopisto/Kansanvalistusseura ja mukana ovat Kalliolan kansalaisopiston lisäksi Jyväskylän kansalaisopisto, Kuopion kansalaisopisto, Revontuli-Opisto sekä Vaasan kansalaisopisto Alma – Vasa medborgarinstitut Alma

Hankkeesta voit lukea lisää täältä:

Kansanvalistusseuran Kielikukkanen-projektin sivulle

 

Opetushallitus rahoittaa -logo